Basisinkomen: geen Leedaanzegger maar Blijdschapper

Leestijd: 2 minuten

clipart_ollie-b-bommel_animaatjes-1Het blijkt dat in Rommeldam ook enige tijd sprake is geweest van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen, maar dat het door de vermogenden snel de kop is ingedrukt.

Heer Bommel en de blijdschapper (in boekuitgaven/spraakgebruik verkort tot De blijdschapper) is een verhaal uit de Bommelsaga, geschreven en getekend door Marten Toonder. Het verhaal verscheen voor het eerst op 28 maart 1970 en liep tot 7 juli van dat jaar. [1] Thema: De blijde boodschap van de leedaanzegger.

 

Toen de markies de Cantecler de volgende morgen zijn ontbijt genuttigd had wierp hij een blik in het ochtendblad, zoals zijn gewoonte was. Zodoende werd zijn oog getroffen door een vet kopje, onder aan de pagina

“Aardige Geste Van Excentrieke Weldoener.”
“Vrij geld verkrijgbaar voor iedereen die meent het te kunnen gebruiken,”

las hij verblekend. “Te bevragen op slot Bommelstein.”

“Gratis geld ontvangen is de wensdroom van de kleine man. Ach, dit is het einde van onze cultuur! En natuurlijk is het deze ch… Bommel weer die er de hand in heeft. We hadden hem reeds lang geleden uit onze kringen moeten verwijderen!”

“Dat geld wordt weggegeven door de heer Zwadder; die onbekend wenst te blijven.” hernam hij op doffe toon. “Hij gaat iedereen rijk maken, zegt hij. Hij is een blijdschapper die geluk en vreugde verspreidt….”
Het is stuitend!”prevelde de markies. | Ik heb een rode extremist aan mijn boezem gekoesterd. Geld uitdelen! Welk een weerzinwekkende geste!”

obi-bommel2 obi-bommel1