Basisinkomen is item bij verenigde Gele Hesjes?

Leestijd: 2 minuten

Update 22jan19: zo plots als de gele hesjes verschenen en zich verzamelden in een vereniging, zo plots is de website al weer offline en de geplande congresbijeenkomst afgelast. De Gele Hesjes Beweging is een nieuwe democratische vereniging, die als doel heeft het bevorderen van vrijheid en gelijkwaardigheid. De gele hesjes beweging is van niemand. Zij kennen geen leiders. Zij erkennen geen autoriteiten binnen de vereniging dan de leden.

Om het tij te keren wil de Gele Hesjes Beweging dat ons huidige democratische systeem wordt verbeterd door de aanbevelingen van commissie-Remkes in zijn volledigheid zo snel mogelijk in te
voeren. Hierin wordt onder andere gepleit voor een correctief bindend referendum, een gekozen formateur, aanpassing van het kiesstelsel, en maatregelen voor meer transparantie in de politiek. Daarnaast wil de Gele Hesjes Beweging dat de destructieve gevolgen van het huidige economische en sociale beleid teniet worden gedaan door de menselijke maat terug te brengen. De belangrijkste maatregelen hiervoor zijn een onvoorwaardelijk basisinkomen; gratis onderwijs; en vormen van directe democratie. “Nederland was het gidsland met visie, laten we dat weer worden”. Aldus de beweging.

Waar staat de Gele Hesjes beweging voor:

1. Het bevorderen van Vrijheid en Gelijkwaardigheid.
2. De invoering van het bindend referendum
3. Meer directe democratie
4. Terugdringen macht financiële sector op de democratie
5. Het Invoeren van een onvoorwaarlijk basisinkomen
6. Een zorg zonder marktwerking
7. Gratis onderwijs
8. Discussie Geldschepping op gang brengen
9. Het zichtbaar maken van het huidige verdeel en heers
programma.

https://www.gelehesjesbeweging.nl/