Basisinkomen op Kandidaatreferendum GroenLinks

Leestijd: 2 minuten

basisinkomen-groenlinksKandidaten die voor het Basisinkomen zijn kunnen door leden van Groenlinks worden gekozen op het kandidatenreferendum van GroenLinks van 1 t/m 13 december 2017.

“Dit ledenreferendum over de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer is een nieuwe stap in onze partijdemocratie. Tot 2012 bepaalde het congres de lijstvolgorde. Via dit referendum kunnen alle leden nu meestemmen. Geef je voorkeursvolgorde door tussen 1 december 8.00 uur en 13 december 12.00 uur via de referendumsite groenlinks.nl/referendum. Daar vind je ook uitgebreide informatie over het referendum en de kandidaten.”
Linda Voortman
(nr 4 voorgedragen) “De meningen binnen GroenLinks over of het onvoorwaardelijk basisinkomen zou werken zijn verdeeld. De beste manier om erachter te komen is een landelijk experiment.” Uitgesproken op haar ontmoeting met leden en sympathisanten in Nijmegen dd 19 november 2016.

Bram van Ojik
(nr 10 voorgedragen) “Ik vind dat we moeten werken aan een meer ontspannen samenleving. Een maatschappij waarin betaald werk eerlijker wordt gedeeld zodat
iedereen betaald kan werken en dat, eenvoudiger dan nu het geval is, kan combineren met de zorg voor dierbaren en het opvoeden van kinderen. Een maatschappij waarin er tijd overblijft voor vriendschappen, cultuur en niks doen en waarin de kwaliteit van leven centraal staat en de plaats inneemt van de jacht naar steeds meer spullen. De invoering van een basisinkomen voor iedereen helpt enorm. Er wordt al tientallen jaren over gesproken. Nu wordt het tijd dat ook de landelijke overheid er serieus mee aan de slag gaat”

Lisa Westerveld
(nr 13 voorgedragen) is oa heel actief voor het lokale experiment in Nijmegen. “Mensen die geen werk kunnen vinden moeten we helpen, niet afstraffen zoals nu gebeurt. Maar ook verandert de arbeidsmarkt in een snel tempo. Dat vraagt om een nieuwe kijk op werk, zorg en vrije tijd. Door experimenten die zijn gebaseerd op het basisinkomen, ontdekken we wat wel en niet werkt en bereiden we ons voor op een samenleving waarin veel werk door machines wordt overgenomen en zorg voor elkaar steeds belangrijker wordt.”

Niels van den Berge
(nr 17 voorgedragen) Ik ben voor een grootschalig experiment met het basisinkomen in Nederland. Ik ben groot voorstander van het concept ‘basisinkomen’, maar maak mezelf ook zorgen om potentiële neveneffecten, zoals denivellering, als bij de uitvoering verkeerde keuzes worden gemaakt. Een experiment is volgens mij de juiste manier om een goed werkend basisinkomen te ontwikkelen.

Paul Vermast
(nr 37 voorgedragen) “Ik ben zeker voor een basis inkomen! Dat geeft ook de kans om zorgtaken te kunnen verrichten of jezelf verder te kunnen ontplooien. Daarbij maakt het de sociale vangnetten overbodig die mensen vaak belemmert en gevangen houdt in een uitkering.”

Jakobien Groeneveld
(nr 40 voorgedragen) is voor exerimenten met een basisinkomen

Liesbeth van Tongeren
(niet voorgedragen maar wel verkiesbaar, plaats haar hoog op je voorkeurslijst en ze maakt nog kans) Om mensen keuzes te geven op een goed leven en de planeet voor nu en volgende generaties leefbaar te houden zal onze economie drastisch anders moeten worden. Van steeds meer bezit naar gebruik en van spullen hebben naar ervaren. Daar past een vorm van basisinkomen of een negatieve inkomstenbelasting bij. Natuurlijk gaan we daar volop mee experimenteren.

Overige kandidaten voor het basisinkomen zijn te vinden op de facebookgroep https://www.facebook.com/groups/groenlinks.basisinkomen/ Hier kun je ook je reacties kwijt of je als kandidaat uitpreken voor het basisinkomen