Stemadvies voor de Europese Verkiezingen

Leestijd: 7 minuten

europeseverkiezingen

Op deze pagina een overzicht van partijen die voor de Europese verkiezingen van 2014 het basisinkomen in meer of mindere mate ondersteunen en/of propageren, al dan niet onder voorwaarden. De lijst is een opsomming per lijstnummer, landen alfabetisch, de volgorde geeft geen voorkeur aan.
Gevestigde partijen hebben geen melding over basisinkomen opgenomen in hun programma’s, er zijn natuurlijk individuele kandidaten voor het Europees parlement die zich wel committeren aan een basisinkomen, maar die zijn met een kaarsje te zoeken. Een uitzondering moet gemaakt worden voor de Europeangreans[0]. Hier zijn binnen Europa de meningen verdeeld. Sommige partijen binnen de Europese Groenen zijn voor, anderen niet. In Frankrijk bijvoorbeeld is de Parti Europe Ecologie voorstander [1] in Nederland De Groenen, maar GroenLinks laat het afweten[2]

Database met argumenten voor Basisinkomen

Leestijd: 2 minuten
databaseHet idee van het basisinkomen heeft de laatste tijd enorm aan populariteit gewonnen. Dat is natuurlijk een prachtige ontwikkeling!
Om deze zich door te laten zetten is het zaak juist nu samen de handen uit de mouwen te steken. Hierbij wordt opgeroepen tot  het creëren van een zo volledig en gestructureerd mogelijk overzicht van alle argumentatie rondom het basisinkomen, inclusief sterke onderbouwing.…

Participatiesamenleving schreeuwt om onvoorwaardelijk basisinkomen

Leestijd: 2 minuten

GroenLinksDe regering wil een participatiesamenleving als oplossing voor de verkillende technocratische samenleving die ten onder gaat aan hoge zorgkosten en gebrek aan samenhang. Dus bezuinigt de overheid (vooral in de zorg) banen weg en vraagt van burgers om het werk wat daardoor vrijkomt vrijwillig op zich te nemen. Deze verleidende maar ook verplichtende oproep aan burgers in het kader van ‘eigen kracht ‘ zorgt voor een verschuiving van betaalde naar onbetaalde arbeid.…