Boeren, Burgers en Buitenlui hebben het wel over een basisinkomen, maar wel van het verkeerde soort

Leestijd: 3 minuten

Er wordt in de media vrij veel aandacht besteed aan boeren. Boeren is het overkoppelende idee waar mee landbouwers, veehouders, tulpentelers, kippenhouders, akkerbouwers, fruittelers, etc. worden aangeduid. Net zoals Burgers het idee is waaronder werkenden, werkelozen, armen, rijken, zelfstandigen, mkb-ers, etc worden bedoeld. Dan heb je nog de Buitenlui, zijn dat de (D)rentenieren, pensionados, gevestigden met een buitenhuis?


Waarover spreken Boeren als ze het over een basisinkomen hebben? De boeren hebben het dan over het optijd inkopen van kunstmest, zodat er op tijd gezaaid kan worden en er een basisinkomen vastgezet wordt. Aardappel- en of suitkerbietentelers met contracten voor een basisinkomen van de fabriek.

…De witte kolen zijn nog steeds in de meerderheid maar wisselen ieder jaar van veld. De kolen zorgen voor een basisinkomen en dus enige zekerheid…

https://basisinkomen.news/nl/2022/07/05/als-de-grond-goed-is-groeien-je-planten-ook-optimaal/

…deze ondernemers telen deels op contract en deels verkopen ze op de vrije markt. Ze kunnen een mooie klapper maken, maar verzekeren zich eerst van een basisinkomen

https://basisinkomen.news/nl/2022/07/05/inzicht-in-optimale-aankoopmomenten-kunstmest/

Waarover spreken de Buitenlui als ze het over een basisinkomen hebben? Hun vaste inkomen uit vermogen, beleggingen, huur van hun huizenbezit, bonussen van de managers van grote bedrijven en absurde inkomsten.

…10 % van het inkomen per vakgroep wordt vastgesteld op basis van deelname aan KAM. De overige 90% bestaat uit een basisinkomen, waarbij een daling in volume wordt toegestaan bij voldoende deelname…

https://basisinkomen.news/nl/2020/07/14/op-weg-naar-hoge-kwaliteit-en-lage-kosten-in-de-medisch-specialistische-zorg/

…Het basisinkomen van de Zwolse burgemeester moet het salarisplafond zijn voor een museumdirecteur…

https://basisinkomen.news/nl/2022/06/13/sp-zwolle-wil-lager-salaris-voor-directeur-museum-de-fundatie-snijders-norm/

…Met zijn oude contract verdiende Perez een basisinkomen van 5 miljoen euro en een winstbonus van drie miljoen euro…

https://basisinkomen.news/nl/2022/06/08/dit-verdient-sergio-perez-met-zijn-nieuwe-contract-bij-red-bull/

Waarover spreken Burgers als ze het over een basisinkomen hebben? Dat denken ze meteen aan een uitkering, waar komt het geld vandaan, gaat iedereen wel werken, je moet een geldige QR code hebben, vast een idee van het WEF en Schwab, let maar op!

…mensen in de bijstand, de eenoudergezinnen, kinderen in armoede en de ZZP-ers en veel meer mensen die in stille armoede verkeren. Natuurlijk zijn er diverse toeslagen etc, maar de start, het basisinkomen, is al schrijnend…

https://basisinkomen.news/nl/2020/07/14/een-schuldhulp-plan-kan-nog-beter/

In de bekende dystopische romans Brave New World van Aldous Huxley (1932) en 1984 van George Orwell (1948) was de overheersing perfect is zonder dat er een basisinkomen bestaat.

In het huidige China zien we trekjes van de gevreesde sociale controle, ook zonder dat er iets is dat op basisinkomen lijkt. Waarom dan toch dit idee in een kwaad daglicht stellen?

Een redenenring zou kunnen zijn dat met geconditioneerd basisinkomen de macht over de burgers groter is. Men kan simpel programmeren dat iemand voor straf gekort wordt bij ongewenst gedrag.

Dat moeten we dus voorkomen, door voor de zekerheid maar geen basisinkomen in te voeren……

https://basisinkomen.nl/basisinkomen-het-kind-in-het-badwater-van-de-elite/

Waarover speken Politici als ze het over een basisinkomen hebben? Die spreken daar niet over, het B-woord is nog steeds taboe. Omvloerst hebben ze het wel over negative inkomstenbelasting, gegarandeerd inkomen, minimumlonen, heffingskorting, etc.

…geconditioneerde en vaak inkomensafhankelijke toeslagen en heffingskortingen in Nederland brengen, zo is gebleken, veel uitvoeringsproblemen met zich mee. Eveneens veroorzaken ze negatieve effecten op de arbeidsmarkt. De meest voor de hand liggende structurele hervorming is de invoering van één uitkeerbare heffingskorting of een negatieve inkomstenbelasting…

https://basisinkomen.nl/van-toeslag-en-heffingskorting-naar-basisinkomen/

…Binnen het Sociaal Domein zijn er vele verdienmodellen, ons-kent-ons contacten, onzinnige re-integratie trajecten, gratis arbeidshandjes door; werken met behoud van uitkering, proefplaatsingen, loonkosten subsidie, Social Return, natuurlijk in het belang van het eigen kringetje…

https://basisinkomen.nl/poetin-trekjes-in-het-sociaal-domein/

Het is zo jammer dat de aandacht meestal op de verkeerde manier gevestigd wordt door de media. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende opvattingen waar het B-woord in voorkomt.

Het spreekt voor zich dat een voorwaardelijk basisinkomen om de burgers naar de pijpen van de economische elite te laten dansen, niet klopt met het basisinkomen dat de VBi voorstaat. Aan het verkrijgen van basisinkomen mogen geen voorwaarden worden verbonden.

https://oranjegeld.nl/obi/https-basisinkomen-nl-basisinkomen-als-machtsinstrument-van-elites-en-overheden/

Basisinkomen is een periodiek uitgekeerd en vrij besteedbaar bedrag voor iedere burger, dat voldoende is om volwaardig van te leven, zonder dat daar een tegenprestatie tegenover staat en ongeacht het inkomen, vermogen of de samenstelling van het huishouden.

https://basisinkomen.nl/basisinkomen-onvoorwaardelijkheid-in-plaats-van-controle/