Coalitie voor onvoorwaardelijk #basisinkomen in Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen

Leestijd: 2 minuten

De Groenen, de Basisinkomen Partij en de Piratenpartij hebben besloten dit keer de krachten te bundelen en met een gezamenlijke lijst aan de verkiezingen deel te nemen in Amsterdam in 2022.

En natuurlijk doen we ook mee aan de verkiezingen voor de Stadsdeelcommissies!
Er kunnen nog ondersteuningsverklaringen ondertekend worden https://degroenenbasispiraten.nl/

Het leefbaar basisinkomen is een bedrag per maand voor iedere ingezetene vanaf 18 jaar met een Nederlands paspoort zonder dat er voorwaarden worden gesteld.
Iedere Amsterdammer krijgt de zekerheid van een onvoorwaardelijke basisinkomensgarantie vanaf het 18e jaar. Of je nou student, de vrijwilliger, mantelzorger, zzp-er, voor het huishouden zorgt, een uitkering hebt of een betaalde baan. De overheid vraagt niet om allerlei formulieren en stelt geen voorwaarden. Extra inkomen verdienen mag en wordt juist aangemoedigd. Daarover moet dan natuurlijk wel belasting worden betaald.

Het Nederlandse stelsel van inkomensondersteuning voor de zwakkeren in de samenleving, uitkeringen, toeslagen en andere regelingen, is gevoelig voor fraude (al is die relatief klein) en er is een gigantisch controleapparaat nodig om te zorgen dat alleen mensen die recht hebben op deze ondersteuning, deze ontvangen. Andere ongewenste gevolgen zijn de armoedeval en de participatiewet.

Het basisinkomen is een transparante regeling die fraude overbodig maakt. Simpel in uitvoering. De wirwar aan regels, geboden en verboden, toeslagen in ons huidige stelsel kunnen verdwijnen, de prullenbak in. Door deze versimpeling van de sociale zekerheid krijgt de overheid krijgt handen vrij voor ander werk en kan bureaucratie en controles schrappen. Zo komt elke euro terecht bij de mensen die het nodig hebben. Dit is bovendien robuuster, zodat het ook werkt in tijden van crisis. De economische zekerheid die dit biedt stimuleert ondernemerschap en maakt de economie weerbaar en veerkrachtig.

Met een basisinkomen profiteert iedereen van technologische vooruitgang. In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen iets zinvols doet. De economische regels bepalen wie profiteert van technologische vooruitgang, en wie niet. Dit betekent dat we anders en minder gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. De coronacrisis heeft ons geleerd dat veranderingen snel en ingrijpend kunnen zijn. We zullen op een andere manier moeten kijken naar de wijze waarop we ons inkomen blijven verdienen.

Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief, want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en meer zinvol werk gaan doen. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacy schendende controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie.

Rekensommen leren dat zonder enorme aardverschuivingen voor iedereen een leefbare basisinkomensgarantie te realiseren valt. Een basisinkomen biedt mensen meer ruimte de vorm- en zingeving van hun leven in eigen hand te nemen. Privacyschendende controles en disciplinaire straffen schaffen we af. Daarnaast zorgen we dat de laagste inkomens 250 euro per maand extra te besteden krijgen en hoeft geen enkele Amsterdammer onder de armoedegrens te leven.

https://degroenenbasispiraten.nl/programma.html#basisinkomen