D66 voor experimenten om te komen tot een basisinkomen

Leestijd: < 1 minuut

d66-logoOp het jubileumcongres van D66 van oktober 2016 is een amendement aangenomen voor een wijziging in het programma waar experimenten om te komen tot een basisinkomen duidelijker worden ondersteund.

Met 650 stemmen voor en 100 stemmen tegen is de volgende tekst opgenomen in het programma:

D66 ondersteunt de principes die ten grondslag liggen aan het de gemeentelijke experimenten met een basisinkomen: gelijke kansen, vertrouwen en meer ruimte voor eigen keuzes en ondernemerschap. Daarnaast kan een basisinkomen de grote complexiteit van het stelsel van sociale zekerheid verminderen. De gemeentelijke experimenten leveren nuttige ervaringen op die in combinatie met landelijk en internationaal onderzoek in de komende kabinetsperiode duidelijkheid moeten verschaffen over haalbaarheid en wenselijkheid van de invoering van een basisinkomen in Nederland.

https://d66.nl/publicaties/agenda-congres-104/