De politiek wil gewoon geen Basisinkomen

Leestijd: 6 minuten

Een stappenplan maken voor gefaseerde invoering geenszins het probleem, zoals we kunnen zien bij “basisinkomen voor dummies”  Maar wat wil de politiek eigenlijk? Hier een overzicht dat Geert-Jan Wolf uit de pen liet vloeien:

Voor het CDA is het duidelijk. Zij komen uit het diaconaal denken. Door te schenken aan de armen kun je invloed laten gelden. Als je gewoon je belasting betaald en de armen ontvangen zonder meer geld, dan verlies je jouw invloed. Met de invoering van de bijstandswet is het draagvlak van de Christelijke partijen zienderogen gekelderd. Gekelderd waardoor het tot een samenvoeging kwam van de minder gelovigen en deze minder gelovigen lijden nu onder een als maar meer afkalvende groep ondersteuners. CDA wil via regelingen die hun waarde opkrikken behoeftigen in de samenleving ondersteunen. Dus toeslagen enzovoort. Geen bulk gebaseerd op Belasting betalen want Belasting betalen moet, net als de collecte een vrijwillige anonieme gift zijn of een heldere schenking waarmee standing geschoord wordt.

Voor de PvdA is het net zo duidelijk. Misschien even pijnlijk om te lezen voor sommigen maar volgens mij is voor de PvdA de ondernemer Heilig. Met een hoofdletter, zo heilig. Je kunt alleen meer loon vragen als je een ondernemer hebt die dat gaat betalen. Je hebt alleen ontslagbescherming, pensioen enzovoort als je een ondernemer hebt. Voor en boven alles moet de ondernemer dus beschermd worden. Wanneer een uit de belasting betaalde regeling zou ontstaan waar alle mensen aanspraak op hebben en geen gevecht meer over zou zijn, dan is de reden van bestaan voor de PvdA verdwenen.

PVV kan nooit een voorstander van Basisinkomen zijn want dan zouden de mensen waarop het bestaan van de beweging, PVV is namelijk geen partij, gebaseerd is, ineens legitieme staatsburgers (moeten) zijn waarmee de beweging en al haar retoriek als een kaartenhuis in elkaar stort.

 

FvD kan alle kanten op zolang het maar populair is. Zolang het maar televisietijd oplevert, social media likes.

 

 

PvdD kan geen werkelijke ondersteuning van het Basisinkomen geven want zij zien mensen als het kwaad en de huidige industriële veehouderij als een economisch kwaad. Als de economie blijft bestaan, wat de invoering van het Basisinkomen moet gaan bewerkstelligen zal het dierenleed dus blijven. De PvdD ziet dus ideologisch in een spagaat. Mensen moeten de partij overeind houden, maar de mensen hebben hun levensonderhoud in de huidige economische structuur georganiseerd waarin dierenleed en schade toebrengen aan de natuur een basisvoorwaarde is om te kunnen functioneren. Dus … het zal mettertijd duidelijk zijn welke balanskunst wordt verzonnen door de PvdD om relevant te blijven binnen de politiek.

GL heeft als probleem dat zij willen regeren. Op basis van achterban zou dat mogelijk moeten zijn. Echter wanneer het over puur economistisch denken gaat, komt GL in de knel. Ze hebben te veel altruïsme in hun gedachtegoed zitten om met het mensonterende monetaire economistische denken mee te kunnen. Zij zullen uiteindelijk naar meer mensondersteunende situaties willen wat met een economistische invoering van het Basisinkomen in het gedrang zal komen. Op het moment is iedereen bereid om te geloven dat de economie zware klappen heeft gekregen door de Corona-crisis. De lockdown, de 1,5 meter maatschappij en dergelijke zijn een oorzaak van de economische malaise. Volgens mij de snelste en hevigste economische beweging in het bestaan van onze gezamenlijke economie ooit. Op basis van dit verhaal zal het monetairistische, corporatistische economistische verhaal geloofd worden. Daarin is Basisinkomen onvermijdelijk aangezien de economie moet blijven draaien om verder te kunnen zo geloven wij. Voluit voor de ondersteuning van het Basisinkomen is dus voor de partijtop van GL onmogelijk wanneer ze een kans willen maken om een grote partij te zijn die mee kan regeren. Hun achterban is te altruïstisch.

VVD zit in een spagaat omdat zij als leden van de partij in het geheel afhankelijk zijn van een goed draaiende economie. Zonder dat geen VVD. Hun definitie van Vrijheid en Democratie is volledig afhankelijk van de knechtende aspecten van onze huidige economie. Om de economie zoals die nu is gaande te houden zullen ze dus, zeer tegen hun intuïtie en gevoel in voor een zo hoog mogelijk, zo onvoorwaardelijk mogelijk Basisinkomen moeten zijn. Een basisinkomen wat alleen mogelijk is door de bovenkant een geknepen overloop te laten hebben in de vorm van belastingen. Zonder dat geen economie en dus geen levensvatbare omgeving voor de achterban van de VVD.

D66 heeft als enige doel aanwezig zijn op het politieke toneel. Alles wat daar voor nodig is, zal gedaan worden. De D66 achterban is een groep mensen die geloven dat de huidige democratie misschien wel iets beter kan, doch slechts een weinig. Het zijn mensen die de huidige situatie, ook economisch naar tevredenheid vinden. Zij kunnen er goed van leven. Wat wil een mens nog meer? Basisinkomen is dus opportune. Het mag geenszins de boot te veel aan het schommelen maken. Uit de aard van het Basisinkomen zal de invoering de boot doen schommelen. Heftig zelfs want allerlei intermenselijke activiteiten rond werk en plicht tot werken gaan totaal schuiven. Net als de invoering van de bijstand tot veel meer echtscheidingen leidde en het nog beschamender maken van huiselijk geweld. “Je had toch weg kunnen gaan!” is dan het gehanteerde, mensonterende, want monetaristische economistische, argument.

SP kan geen ondersteuner van het Basisinkomen zijn want zij weten als geen ander dat daar dan de huidige economische structuur mee gemoeid is. Zij staan in essentie een andere, socialere economie voor. Hen ontbreekt het verhaal waar mensen werkelijk sociaal met elkaar gaan zijn. Belangrijkste reden daarvoor is dat ze (willen) deelnemen in deze, in mijn ogen zogenaamde, democratische structuur. Door in deze structuur groot te (willen) zijn, moet je deze onderschrijven. De democratische structuur vereist echter de huidige economische structuur om te kunnen functioneren. Via onteigening kunnen mensen in schaarste van levensmiddelen gehouden worden waardoor de democratische structuur werkt. Door voor het Basisinkomen te zijn zal de SP in de volledige erkenning van de economische structuur moeten, waarmee zij hun reden van bestaan ontmantelen.

50Plus is teveel een themapartij om voor Basisinkomen te zijn. Thema is het bestaande voordeel van de huidige ouderen zo veel mogelijk veilig te stellen. Elke economische verandering is daarvoor schadelijk. Wanneer je dus actief zou streven naar een economische hervorming is dat je eigenbelang schaden. Daar is de achterban van de partij geenszins voor.

 

DENK heeft ‘geen mening’. Zij doen alsof zij een spreekbuis voor de islamitisch georiënteerde mensen in onze samenleving zijn. De Islamistisch gemeenschap zelfs is nog midden in het secularisatie proces waar de ‘christenen’ in de jaren 60-80 van de vorige eeuw in deze samenleving mee bezig waren. Een islamitische CU en SGP zijn nog in wording. Op basis van de islamitische geloofsregels dient voor de armen en zieken gezorgd te worden. In deze samenleving mag dat geenszins op de wijze zoals is voorgeschreven. Zij kunnen dus geen Basisinkomen goedkeuren. Het is in strijd met hun geloof. DENK zou per direct een groot deel van hun achterban van zich vervreemden en daarmee de kans op een zetel verspelen. Daarvoor zijn de Kamerleden van DENK te zeer gehecht aan hun blauwe leer.

Ongeacht wat je van mijn analyse vindt, onze mens- en maatschappijvisie die elk van ons hanteert, zal bepalen wat voor samenleving wij gaan krijgen. Wat mij betreft ongeacht het moment waarop wij daar naar kijken. Waar wij met elkaar de komende tijd over mogen nadenken is welke mens- en maatschappijvisie wij aan het waar maken zijn op dit moment. Misschien dat we daar zwaarwegende consequenties aan dienen te verbinden bij de nieuwe verkiezingen. Want, een stappenplan maken voor de invoering of de invoering in het geheel, is eigenlijk geen punt. Wat een elementair punt zal zijn, is: na de invoering welke werkelijke verbetering is dan ingetreden in de samenleving? Zullen we dan een meer of minder Levensondersteunende maatschappij hebben gemaakt?

Ik vind dit een interessante tijd om in te leven.

Hartelijke groet,

Geert-Jan van der Wolf