Deelnemende Partijen Europese Parlementsverkiezingen 2019

Leestijd: 6 minuten

Opvattingen over het basisinkomen bij de Europese verkiezingen.
Veel partijen hebben geen idee over een basisinkomen anderen zijn expliciet tegen (pvda). Hieronder een uitreksel van partijen die op een of andere manier het goed voor hebben met individuele mensen door middel van een minimum gegarandeerd inkomen, al dan niet in de vorm van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

EU – European Peoples Party (EVP/CDA) Ideeën om de effecten van automatisering te compenseren: deze variëren van een universeel basisinkomen tot belastende robots. Blij zijn met de pilots en experimenten (zoals in Finland en Nederland) Erkennen daarom dat deze tools waardevolle instrumenten kunnen zijn, maar alleen wanneer ze worden gecontextualiseerd binnen een bredere strategie en wanneer ze worden gericht, bijvoorbeeld om de effectiviteit te maximaliseren.

NL – Groenlinks:  In het EU-verkiezingsprogramma staat:  De EU pakt armoede verder aan door vast te leggen dat lidstaten hun inwoners een bestaansminimum garanderen. De EU ondersteunt onderzoeken naar en experimenten met een basisinkomen. (blz 37)

NL – PvdD: voor basisinkomen, maar binnen het EU-programma geen aandacht, behalve dan richting geven aan een duurzame en solidaire economie. Daarin staan biodiversiteit, dierenwelzijn,
bestaanszekerheid en een schone en veilige leefomgeving centraal. (blz 19)

NL – De Groenen:  aandacht voor basisinkomen en zelfs als hoofdpunt blijkt uit de titel Basisinkomen: brandstof van de economie. De Groenen pleit voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig
zijn. 

EU – De Piratenpartij: Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief, want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Een basisinkomensgarantie in de vorm van een Negative Income Tax is een haalbaar plan.  Lees meer in het programma.

 

NL – Van De Regio: In het werkprogramma van deze Europese partij staat een nog niet ingevulde hoofdstuk: Sociaal vangnet en basisinkomen het volledige bereik van verkiezingsprogramma’s omvat dit werkprogramma, evenals de drie Europese programma’s: 2019 Manifest (European Free Alliance); European Spring/New Deal for Europe (DiEM25); CEEP (European Pirates)

EU – DiEM25:  is het eens met de logica van een universeel basisinkomen. Het is echter van cruciaal belang dat het geld niet afkomstig is van extra belastingen of van de overheid. Het zouden geen mensen moeten zijn die zichzelf betalen; noch bedrijven die voor iets extra betalen. Zij denken dat het geld moet komen van een dividend, gefinancierd uit het rendement op alle kapitaal; een “publiek” percentage van de winst van bedrijven, vooral voor bedrijven die technologie commercialiseren die is ontwikkeld met publieke middelen. https://diem25.org/free-money-for-all/

EU – Volt:  is een jonge, progressieve pan-Europese partij voor een daadkrachtig en humaan Europa! Europa is onze toekomst. Hoewel met name het basisinkomen niet genoemd is, komt er in het partijprogramma een zin voor over een gegarandeerd minimuminkomen: Stel fatsoenlijke leefomstandigheden veilig door een minimuminkomen boven de armoedegrens in alle lidstaten in te voeren. (blz 4) Op de website: Geen armoede in Europa

BE – PvdA: Garandeer iedereen een inkomen boven de armoedegrens. Iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. We trekken het leefloon op tot minstens de Europese armoedegrens. Iedereen met een (gezins)inkomen onder die armoedegrens ontvangt een leefloon. https://www.pvda.be/geef_armoede_geen_kans

BE – Groen: Armoede is onaanvaardbaar. Ons land is sterk en rijk genoeg om daar komaf mee te maken. Om te beginnen zorgen we ervoor dat alle uitkeringen boven de armoedegrens liggen. https://www.groen.be/programma

 


Politieke verstrengeling

Nederlandse Kieslijst

Lijst[4] Partij[5] Lijsttrekker Europese partij Europese fractie[6]
1 Democraten 66 (D66) Sophie in ’t Veld ALDE (k) ALDE (k)
2 CDAEuropese Volkspartij Esther de Lange EVP/EPP (h) EVP/EPP (h)
3 PVV (Partij voor de Vrijheid) Marcel de Graaff ENV/ENF/ENL (q)
4 VVD Malik Azmani ALDE (k) ALDE (k)
5 SP (Socialistische Partij) Arnout Hoekstra EUL/NGL/GUE (p)
6 P.v.d.A./Europese Sociaaldemocraten Frans Timmermans PES (d) S&D (o)
7 ChristenUnieSGP Peter van Dalen ECPB (m) ECH/ECR (s)
8 GROENLINKS Bas Eickhout EGP (b) Groenen/VEA-EVA-/the Greens (t)
9 Partij voor de Dieren Anja Hazekamp APE[8] EA7 (n) EUL/NGL/GUE (p)
10 50PLUS Toine Manders [7]
11 JEZUS LEEFT Florens van der Spek [7]
12 DENK Ayhan Tonça [7]
13 De Groenen Paul Berendsen [7]
14 Forum voor Democratie Derk Jan Eppink ACHE [8] (r) ECH/ECR[7][9](s)
15 vandeRegio & Piratenpartij[10] Sent Wierda Groenen/VEA/EFA[11](t)
16 Volt Nederland Reinier van Lanschot Volt Europa[12](a) [7]

Vlaamse kieslijst

Fractie Partij lijsttrekker
ALDE (k) Open Vld – www2.openvld.bePROGRAMA Guy Verhofstadt
ECH (s) N-VAwww.n-va.be  – PROGRAMMA Geert Bourgeois
ENV (q) Vlaams Belangwww.vlaamsbelang.org  – PROGRAMMA Gerolf Annemans
EUL/NGL (p) PVDA – www.pvda.be  – PROGRAMMA Line De Witte
EVP (h) CD&Vwww.cdenv.bePROGRAMMA Kris Peeters
Groenen/VEA (l) Groenwww.groen.bePROGRAMMA Petra De Sutter
S&D (o) sp.awww.s-p-a.bePROGRAMMA Kathleen Van Brempt
Volt Belgiëwww.voltbelgie.orgPROGRAMMA Christophe Calis

EU-partijen/Allianties

 1. P Volt Europa www.volteuropa.orgPROGRAMMA
 2. P European Greens (EGP)  europeangreens.eu/nl – PROGRAMMA
 3. P Democracy in Europe Movement 2025 (DIEM25) europeanspring.netPROGRAMMA
 4. P Party of European Socialists (PES) www.pes.euPROGRAMMA
 5. P European Democratic Party (PDE/EDP) www.democrats.euPROGRAMMA
 6. P European Pirate Party (PPEU) european-pirateparty.euPROGRAMMA
 7. P Europe Democracy Esperanto (EDE)  www.e-d-e.org/?lang=NLPROGRAMMA
 8. P European People’s Party (EPP/EVP) www.eppgroup.euPROGRAMMA
 9. P Party of the European Left  (PEL/EUL) www.european-left.orgPROGRAMMA
 10. P European Christian Political Movement (ECPM) ecpm.info/  – PROGRAMMA
 11. P Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE) www.aldeparty.euPROGRAMMA
 12. P European Free Alliance (EFA/EVA/VEA) www.youdecidenow.eu – PROGRAMMA
 13. P European Christian Political Movement (ECPM/ECPB) ecpm.infoPROGRAMMA
 14. P Euro Animal 7 (EA7/APE) www.euroanimal7.org –  PROGRAMMA
 15. A Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) www.socialistsanddemocrats.euAlliantie
 16. P European United Left/Nordic Green Left (NGLA/GUE/NGL/EUL) www.guengl.eu/PROGRAMMA
 17. A Europe of Nations and Freedom (ENF/ENF/ENL/ENV) www.enf.eu – Alliantie
 18. A Alliantie van Conservatieven en Hervormers in Europa (ACHE/ACRE) www.acreurope.eu/ – Alliantie
 19. A Europese Conservatieven en Hervormers (ECH/ECR) www.ecrgroup.euAlliantie
 20. A Greens/European Free Alliance (Greens/EFA/VEA) www.greens2019.eu -Allantie
 21. P Movement for a Europe of Nations and Freedom (MENL/MENF) www.menleuropa.eu/ – Wazig
 22. P Alliance for Peace and Freedom (APF) apfeurope.com – ultranationalist and far-right
 23. P Alliance for European National Movements (AENM) – aemn.info –  ultranationalist and far-right
 24. P Initiative of Communist and Workers’ Parties www.initiative-cwpe.org– European Marxist–Leninist
 25. P Europese Federalistische Partij federalistparty.eu –  Manifesto
 26. A Union of European Federalists (UEF)  www.federalists.euManifesto
 27. P Liberal South East European Network (LIBSEEN/LIBSYN) libseen.tumblr.com -Alliantie

Kieswijzer

Europese kieswijzer met 12 van de 21 Europese partijen: https://www.euromat.info/en/

Bronnen

Noten

 1. Indien de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie op de datum waarop de zittingsperiode van het nieuw gekozen parlement begint (waarschijnlijk 2 juli 2019) nog niet geëffectueerd is, zal de zetelverdeling plaatsvinden op grond van de verdeling die van kracht was voor de Europese Parlementsverkiezingen 2014.
 2. Advies: toewijzing extra Nederlandse zetels Europees Parlement op www.kiesraad.nl.
 3. Proces-verbaal geldigheid en nummering kandidatenlijsten, verkiezing Europees Parlement 15-04-2019 op www.kiesraad.nl.
 4. Klik op het lijstnummer om de kandidatenlijst van de betreffende partij te zien.
 5. Naamgeving conform registratie bij de Kiesraad.
 6. Fracties in de zittingsperiode 2014-2019.
 7. Deze partij was in de zittingsperiode 2014-2019 niet vertegenwoordigd in het Europees Parlement.
 8. FvD heeft het lidmaatschap aangevraagd van ACHE.
 9. FvD heeft aangegeven na verkiezing te willen toetreden tot de ECH-fractie.
 10. Gezamenlijke lijst van vandeRegio en Piratenpartij.
 11. De Piratenpartij was in de zittingsperiode 2014-2019 in het Europees Parlement vertegenwoordigd via een Duits mandaat.
 12. Deze partij is niet door de EU geregistreerd als politieke partij op Europees niveau