Diverse petities voor een Basisinkomen of Helicoptergeld

Leestijd: 4 minuten

Hier een overzicht van petities, die afgelopen tijd zijn aangemeld vanwege de Coronacrisis waar wij ons in bevinden. Een Crisisinkomen is een oplossing om de nood te ledigen en als tijdelijke maatregel misschien handig, maar een Universeel Basisinkomen als permanente oplossing in een veranderde maatschappij zou zeer wenselijk zijn.

Sommige petities vragen om een noodmaatregel, andere alleen steun voor bepaalde groepen. Het ideale beeld is dat er over de gehele wereld een Universeel Basisinkomen (UBI) wordt ingevoerd dat voldoet aan de volgend kenmerken[1]

 

 1. Individueel, voor iedereen
 2. Hoog Genoeg
 3. Geen Tegenprestatie vereist
 4. Onvoorwaardelijk: geen inkomens- en/of vermogenstoets

Over hoog genoeg kan genoeg gezegd worden, het gaat er omdat de bovengrens van het basisinkomen boven die van de armoedegrens ligt. De armoedegrens is gesteld door de EU op 60% van het mediane inkomen per land. Dat betekend dat in Bulgarije met een ander bedrag rondgekomen kan worden dan in Luxemburg.[2]

Europa

Binnen Europa is een verbond van basisinkomenorganisaties in diverse landen een NGO gestart, UBIE. Zij ijveren voor een UBI in Europa. Dit jaar zou een Europees burgerinitiatief gestart worden, maar door de Coronacrisis is dit op losse schroeven komen te staan. Daarom is er samen met WeMove door UBIE een Europese petitie gestart op 20 maart 18:30. Er kwamen 25000 ondertekeningen binnen 20 uur, de teller hieronder is een live stand van zaken:

We roepen de Europese Unie, en de Eurogroep in het bijzonder, op om een ​​door de EU geleid financieel instrument te creëren om alle EU-lidstaten te ondersteunen bij de snelle invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen als urgente maatregel , om iedereen in Europa snel en onbureaucratisch te helpen waarvan de economische veiligheid en het bestaan ​​worden bedreigd door de coronaviruscrisis.

Hieronder een overzicht van petities in Nederland en België, de stand is die van 5 april 15:30

Nederland

 • NU: een basisinkomen voor iedereen ter overbrugging van coronacrisis
  Door de coronacrisis hebben veel zelfstandigen en mensen met uitzend- of nulurencontract van de ene op de andere dag geen inkomen meer.  Het gaat om zelfstandigen, creatievelingen, muzikanten, kunstenaars, winkeliers, cafébazen, organisatoren van evenementen en overlevingskunstenaars. Mensen die altijd hun eigen leven hebben gevormd, die Nederland mede vormgeven en kleurrijker maken. Ze weten allemaal niet hoe ze hun huur, ziektekostenverzekering, voedsel voor hun kinderen of andere vaste lasten moeten betalen. Ze hebben allemaal hulp nodig, en dat is: ONMIDDELLIJK! Niet als lening, maar als onvoorwaardelijke compensatie voor het plotselinge inkomstenverlies.
  43.120 ondertekeningen
 • Een maand basisinkomen als ‘economisch wapen’ tegen de gevolgen van COVID-19
  De Nederlandse staat wordt verzocht voor één maand een basisinkomen uit te keren aan elke Nederlander. Regulier loon of uitkering vervalt hierdoor. Het basisinkomen wordt betaald vanuit de ‘schatkist’. Hierdoor verdwijnen directe liquiditeitsproblemen voor zowel burgers als ondernemingen (incl. ZZP’ers).
  10.926 ondertekeningen
 • Compensatie voor de werknemers en werkgevers van de horeca
  Door het coronavirus moet de Nederlandse horeca gesloten blijven tot 6 april. Meer dan 400.000 werknemers en eigenaren kunnen nu niet meer werken, maar hebben wel geld nodig voor hun huur, boodschappen en horecazaak. Daarom heeft iedereen in de horeca recht op steun van de overheid!
  12.429 ondertekeningen
 • Per direct een tijdelijk basisinkomen voor elke zzp’er
  Het zijn zware tijden voor ondernemers. Onze zzp’ers hebben het lastig. De hulp van het kabinet is goed, maar kost teveel tijd: 1,2 miljoen zzp’ers hebben nú onze steun nodig. Een tijdelijk basisinkomen van €1000 per maand is de oplossing. Dat kan wél snel worden uitbetaald..
  6.549 ondertekeningen
 • Basisinkomen – juist nu!
  Juist nu, nu velen in benarde situatie zitten mbt inkomen en de onzekere toekomst daarvan is een Basisinkomen voor alle Nederlanders een uitgelezen kans! Een financiële basis voor iedereen geeft veiligheid en rust, ook maatschappelijk. Creativiteit die we nodig hebben voor oplossingen voor de uitdagingen waar we nu voor staan kan stromen. Basisinkomen als nieuw fundament, waarbij we uitgaan van de positieve kracht van genoeg hebben, mogelijkheden om bij te dragen aan een gezonde wereld en samenwerking om dit te bereiken. Laat premier Rutte en politiek Den Haag weten dat jij ook voor een basisinkomen in Nederland bent!
  303 ondertekeningen
 • Universeel basisinkomen en noodpakket voor ondernemers
  Het economisch noodpakket omtrent de coronacrisis houdt het huidige systeem in stand dat bijdraagt aan armoede, klimaatverandering, structurele onderbetaling van vitale beroepen en affaires met de belastingdienst. Voorstel: Voor onbepaalde tijd universeel basisinkomen + tijdelijk noodpakket MKB.
  139 ondertekeningen
 • Basisinkomen 2.0
  Het basisinkomen is een idee dat iedereen een vrij besteedbaar bedrag zou moeten krijgen zonder dat daar een verplichting tegenover staat.
  143 ondertekeningen
 • Basisinkomen Nederland versie 2.0
  Het uitkeringsstelsel is teveel en onnodig versnipperd. Eén uitkering (basisinkomen) is goed mogelijk, maar met behoud van prikkel om niet meer afhankelijk te zijn van een uitkering.
  21 ondertekeningen
 • Basisinkomen ter overbrugging van coronacrisis 
  Een experiment met een basisinkomen voor alle Nederlanders zou kwetsbare groepen financieel door de coronacrisis kunnen helpen. Zij die het niet nodig hebben, kunnen het weggeven aan hen voor wie het niet toereikend is. Er is geen betere manier om een basisinkomen te testen — de grootste kans ligt in de crisis.
 • Compenseer collegegeld na het coronavirus
  Door het coronavirus is er een hoop stress, hindernissen en onduidelijkheden ontstaan onder studenten. Wij hebben daar erg veel last van door geen of weinig colleges te kunnen volgen en gerichte vragen te kunnen stellen aan docenten/professoren.
  2.397 ondertekeningen
 • ZZP’ers hebben óók recht op financiële bijstand na de Coronacrisis
  Rutte roept ons Nederlanders op om sociaal te zijn naar elkaar in deze Coronacrisis. Zijn partijgenoot Wiebes heeft daar andere ideeën over. Hij vindt dat de zzp’er dit risico bewust heeft genomen en geen recht heeft op financiële hulp. Teken voor de zzp’er, teken voor je medemens!
  181.150 ondertekeningen (gesloten)

België

 • Ik ben voorstander van een basisinkomen!
  Met deze petitie willen wij het basisinkomen onder de aandacht van de Belgische regering brengen. Wij eisen hiermee dat België grondig onderzoekt of en hoe het basisinkomen bij ons kan ingevoerd worden. Door deze petitie mee te ondertekenen ondersteun jij deze oproep.
  5.303 ondertekeningen

Buitenlanden

Voor het buitenland is er dit overzicht:

 

Nog Meer?

Heb je een petitie die hierbij past, stuur de link via het contactformulier