Een echte basisbeurs is een onvoorwaardelijk basisinkomen!

Leestijd: 2 minuten

De basisbeurs voor het hoger onderwijs wordt opnieuw ingevoerd. Dat heeft het kabinet besloten. In studiejaar 2023-2024 krijgen alle studenten, ook die al met hun studie bezig waren, een tegemoetkoming in de studiekosten.

Het gaat om 255 euro voor uitwonende studenten en 91 euro voor studenten die thuis wonen. Voorwaarde is wel dat de studie binnen tien jaar wordt afgerond. anders wordt de beurs een lening.

De basisbeurs is voor alle studenten, ongeacht het inkomen van hun ouders. De bestaande aanvullende beurs, die wel inkomensafhankelijk is, blijft ongewijzigd.

Dit is natuurlijk bij lange na niet genoeg om als student rond te komen. Ga maar eens huisvesting zoeken, daar heb je soms 3 basisbeurzen voor nodig. Dan heb je nog niet eens gegeten, laat staan je studieboeken betaald.

Studeren is iets anders dan gewoon ‘leren’ het is het uitbreiden van je inzichten door op verschillende manieren kennis en stof tot je te nemen. Het is niet het uit het hoofd leren van wat iemand anders in een boek geschreven heeft.

Daar heb je tijd voor nodig. Af en toe met de benen omhoog zitten te filosoferen of wat er geplacht wordt te zeggen over jouw onderwerp, of het wel aanvaarbaar is of dat het nog een of andere bijschaving nodig heeft.

Met een onvoorwaardelijk basisinkomen van minimaal 60% van het mediane inkomen (ongeveer 1500 euro) wordt het voor studenten veel aantrekkelijker om echt diepgaand in de materie op te gaan.

En dan spreek ik niet over alle niet-studenten die ook van een onvoorwaardelijk basisinkomen genieten.
Wat zou dat mooi zijn!