Europees Basisinkomen Netwerk UBIE weer bijeen in Berlijn

Leestijd: 3 minuten

Op de UBI Europe-bijeenkomst in Berlijn, 21-24 maart 2019,  waren namens de Vereniging Basisinkomen webmaster Robin Ketelaars en vicevoorzitter Willem Gielingh aanwezig, samen met 40 mensen uit veel verschillende landen (van Noorwegen tot Spanje en van Engeland tot Hongarije) uit heel Europa. Zij hebben elkaar ontmoet rond verschillende thema’s en agenda onderwerpen. Er waren zelfs mensen uit de USA en Turkije aanwezig.

Op de eerste dag kwamen 6 mensen aan het woord die verschillende pilots en
experimenten rond het basisinkomen toelichtten, waarna er een levendig gesprek
onder de aanwezigen plaatsvond. Zie vooral ook voor meer informatie ubie.org.

De tweede dag stond in het teken van de verwachtingen die we hebben van UBIE m.b.t. het onvoorwaardelijk basisinkomen (OBI) in Europa. De volgende vragen werden beantwoord: Waar verwachten we over 5 jaar te zijn door hetgeen UBIE heeft ondernomen? Wat is daarvoor nodig? Wat is mijn bijdrage daaraan? Zoals verwacht kwamen daar hele diverse antwoorden op. Op de foto’s is te zien wat er zoal aan resultaat is opgeschreven. Uiteindelijk is er over een viertal ideeën verder gepraat:

  • Hoe kunnen we een ‘permanent’ kantoor in Brussel realiseren?
  • Hoe kunnen we nieuwe UBIE-leden beter betrekken bij de werkzaamheden?
  • Welke straatacties sorteren het meeste effect?
  • Hoe kunnen we andere Ngo’s en belangenclubs betrekken bij ons streven naar een OBi?

Een interessante gedachte is voorts om tot een ‘glossy’ magazine te komen dat uitsluitend over het basisinkomen gaat en dat in alle landen van Europa verschijnt. Er zijn inmiddels zoveel verhalen te vertellen over experimenten, journalistieke bijdragen, boeken reviews, pilots, persoonlijke ervaringen, politieke-, economische en wetenschappelijke inhoudelijke bijdragen, dat daar heel goed een magazine mee te vullen is dat op gezette tijden uitkomt. Het zou er tevens voor zorgen dat er een positieve ‘framing’ ontstaat rond het OBi. Niet enkel meer: ‘is te duur’ en ‘mensen worden lui’, maar iets dat onze maatschappij echt nodig heeft, de wil om de mens centraal stellen i.p.v. uitsluitend betaald werk, geld en macht.

De derde dag betrof een bijeenkomst o.a. over de besluitvorming en de voorbereidingen voor een tweede ECI (European Citizens’ Initiative). Het eerste burgerinitiatief vond plaats in 2013 en bracht destijds 250.000 handtekeningen op. Er zijn echter veel, heel veel regels, waaraan voldaan moet worden om dit ook officieel in de EU te laten plaatsvinden. De vergadering heeft eenduidig ingestemd om de betreffende EU-goedkeuringen te gaan realiseren. Het bestuur van UBIE en een aparte voorbereidingsgroep heeft daartoe het mandaat gekregen. Inmiddels heeft het OBi Europa-breed al zoveel bekendheid, dat de verwachting is dat de benodigde 1 miljoen handtekeningen wel gehaald zullen worden. Tot dusver hebben 12 organisaties uit evenzoveel landen toegezegd. De verwachting is dat we in 2020 van start zullen gaan. Doel is om de Europese Commissie opdracht te geven de afzonderlijke lidstaten werk te laten maken van het doen van onderzoek naar de invoering van een OBi. Wij zullen samen met de basisteams in Nederland zeker een groot aantal handtekeningen kunnen gaan verzamelen.

Al met al interessante bijeenkomsten met enthousiaste vertegenwoordigers uit heel Europa!