Friesland gaat voor het basisinkomen!

Leestijd: 2 minuten

vlag_friesland_rechtformaat_2Voor een Friesland dat bereid is bestaande gedachten en structuren op te geven en te zoeken naar nieuwe sociale cultuur

Wij minsken fan de Fryske mienskip

Burgers, ondernemers, politici, maatschappelijk middenveld, bestuurders vinden dat het tijd is voor een pilot basisinkomen. Friesland kent een hoge werkloosheid. Er is niet genoeg betaald werk voor iedereen. De bestaande sociale structuren bieden geen oplossing voor de groeiende kloof tussen arm en rijk. De arbeidsmarkt biedt geen oplossing voor de groeiende werkloosheid.

Friezen kennen van oudsher een groot gevoel van saamhorigheid, gemeenschapszin. Niet alleen door de gedeelde Friese taal maar vooral ook door de liefde voor de Friese grond en de Friese gemeenschap. Veel Friezen doen iets voor de gemeenschap, veel Friezen zorgen voor de omgeving en voor elkaar. De overheid vraagt van haar burgers om nog meer voor elkaar te gaan zorgen. Wij willen dit graag als we daarvoor kunnen kiezen, en er de ruimte voor krijgen. Ook financieel. Een basisinkomen geeft bestaanszekerheid, biedt ruimte aan gelijkwaardige participatie, ondernemerschap en creativiteit en geeft de nodige ruimte om te zorgen. Wij willen op een zinvolle manier bijdragen aan de samenleving.

Wij minsken fan de Fryske grûn,

roepen politiek en bestuurders, ambtenaren Werk en Inkomen van gemeenten in Friesland en de organisatie van de Culturele Hoofdstad Leeuwarden 2018 om in Friesland te starten met een experiment basisinkomen gekoppeld aan de ‘iepen mienskip’. Bij ‘de iepen mienskip’ gaat het om een klassiek gevoel van solidariteit, waar nieuwe vormen voor gezocht worden. Bij uitstek past hier experimenteren met een nieuwe vorm van sociale zekerheid en werk bij. Het zal Friesland op de kaart zetten als regio met vernieuwende inspiratie op het gebied van welzijn en welbevinden. De participatiesamenleving bestaat al, hier in Friesland. We hebben een basisinkomen nodig om dit te bestendigen. Hoe het er precies uit gaat zien, willen we door middel van pilots in Friesland onderzoeken.

It giet oan!

Werkgroep Basisinkomen Fryslân

Niet alleen voor Friezen!

Teken de petitie: http://www.basisinkomenfryslan.nl/

Zie ook: https://www.facebook.com/groups/basisinkomen.leeuwarden/