Gaan de verkiezingen in 2017 over basisinkomen?

Leestijd: 3 minuten

Vereniging Basisinkomen komt met oproep om te helpen het basisinkomen tot inzet van de verkiezingen in 2017 te maken!

Waarschijnlijk zullen de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden in maart 2017. Het huidige kabinet zit de rit dan uit. Zowel PvdA als VVD staan op ( zeer) zwaar verlies in de peilingen en zij zullen de verkiezingen zo laat mogelijk willen hebben. Dat betekent dat de politieke partijen nu hun programma commissie aan het samen stellen zijn en deze de opdracht geven om voor de zomer van 2016 een concept verkiezingsprogramma te schrijven, dat dan door het partijbestuur/hoofdbestuur moet worden vastgelegd en ter goedkeuring en amendering voorgelegd aan de partijcongressen in het najaar van 2016. Een half jaar voor de verkiezingen begint de verkiezingscampagne.

Het is zaak als vereniging basisinkomen om nu al in actie te komen om de partijen die kans maken om in de regering te komen te bewegen om (stappen) naar een basisinkomen in hun programma op te nemen, maar ook om te verhinderen dat partijen die zich tegen een basisinkomen uitspreken op dit moment om dát in hun programma te laten opnemen.

Opzet is om per partij mensen te vinden die zich voor een OBI in hun verkiezingsprogramma willen inzetten voor de jaarwisseling om zich heen te verzamelen. Laat hierom per omgaande via Alexander De Roo <alexanderderoo[a]gmail> weten van welke partij u lid bent of bij welke partij u zich gaat aansluiten. Hij is bereid om hiervoor als coördinator binnen onze vereniging op te treden.

De volgende partijen maken kans om deel uit te maken van de komende regering: VVD, CDA, D66, GroenLinks, SP, PvdA en ChristenUnie. Gezien de verbrokkelde samenstelling van de Eerste Kamer zijn vier partijen nodig in de Tweede Kamer om een stabiele meerderheid in beide Kamers te garanderen. Dus drie van de bovengenoemde zeven partijen gaan afvallen. Welke dat zijn weet niemand.

Onze strategie zou tweeledig moeten zijn:

a)    partijen die zich uitgesproken hebben tegen een basisinkomen: zoals expliciet bij de VVD via partijleider Mark Rutte moeten geneutraliseerd worden.

b)   Partijen die intern bezig zijn met het basisinkomen GroenLinks, D66, PvdA dienen aangezet te worden om verder te gaan dan het opnemen van experimenten met een gemeentelijk basisinkomen en (stappen naar ) een basisinkomen in hun programma op te nemen.

c)    Dan zijn er partijen waarvan het op voorhand niet duidelijk is wat zij met basisinkomen willen. Het CDA spreekt zich al heel lang uit voor een vlaktax (en een hogere tax voor de topverdieners), maar niet expliciet voor of tegen een basisinkomen. Waarschijnlijk niet voor. In de ChristenUnie wordt wel gediscussieerd over het basisinkomen, maar onduidelijk is wat daar uit komt. De SP is een geval apart. De top van die partij is eenduidig tegen het basisinkomen zij willen verhoging van de bestaande uitkeringen, maar aan de basis is enthousiasme voor het oBI.

Het mooiste is als de leden van onze vereniging, die ook lid zijn van bv. de PvdA met elkaar in contact komen en gezamenlijk bepalen wat zij in hun verkiezingsprogramma gerealiseerd willen zien en die lijn ook voorleggen/ bespreken met de programmacommissie van de PvdA. Idem dito voor GroenLinks, D66 en al die andere partijen. Indien een programma commissie van een partij niet de wensen van onze oBI leden volgt dan kunnen zij via amendering en publiciteit aandacht vragen om alsnog ( stappen naar ) een basisinkomen in hun partij programma opgenomen te krijgen.

Laat hierom per omgaande via Alexander De Roo <alexanderderoo[a]gmail> weten van welke partij u lid bent of bij welke partij u onderstaande in praktijk gaat brengen. Hij is bereid om hiervoor als coördinator binnen de Vereniging Basisinkomen op te treden.