Het basisinkomen keert hardnekking terug in de politiek

Leestijd: 2 minuten

basisinkomen-werkeloosheidWelk algemene patroon is er zichtbaar in deze geschiedenis? Het basisinkomen is een hardnekkig idee dat met een vast ritme terug lijkt te keren in de politiek. Loek Groot en Robert van der Veen zien een verband met werkloosheid. Zij zien pieken in aandacht in 1985 (rond het WRR-rapport) en in 1995 (na de uitlatingen van Wijers). Dat zijn beide momenten waarop de werkloosheid haar top bereikte. Toen eind jaren ’80 en opnieuw eind jaren ’90 de werkgelegenheid weer aantrok, nam de aandacht voor het basisinkomen zienderogen af. In de figuur hiernaast is voor de laatste 35 jaar de aandacht voor het basisinkomen in drie regionale kranten uitgezet [1] tegen het aantal werklozen in die periode: de relatie lijkt tamelijk duidelijk. Dat zou betekenen dat als de economische opleving binnenkort door zou zetten, het basisinkomen voor de derde keer weer van de politieke agenda zal verdwijnen.[1]

Dit was de eindconclusie van een artikel geschreven door Simon Otjes,  wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Paul Lucardie is als onderzoeker verbonden aan het Montesquieu Instituut.

Echter, er is geen rekening gehouden met de situatie in andere landen van Europa, waar het basisinkomen in de huidige periode ook regelmatig ter tafel komt. Zeker doordat het Zwitserse vok in 2016 gaat stemmen over een basisinkomen, nadat meer dan 120.000 handtekeningen werden opgehaald om het op de parlementarie agenda te krijgen.[2] Tevens is in de tussentijd een Europees Burgerinitiatief voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen geweest, waar 300.000 ondertekeningen werden opgehaald. [3] Dat in een tijd waar een overgrote meerderheid nog nooit van een basisinkomen heeft gehoord. De periode voor het ophalen van de ondertekeningen was dan ook op dat moment te kort om het quotum van 1 miljoen te halen.[4]

Door sociale media is de informatievoorziening over Basisinkomen in de hele wereld op een hoger pijl komen te staan en het is onwaarschijnlijk dat de conclusie zal luiden dat het Basisinkomen van de politieke agenda zal verdwijnen.