Hoe en Wat over Basisteams voor promotie van het Basisinkomen

Leestijd: 2 minuten

obiteam
Het uitgangspunt van een basisteam is actief worden moet vooral leuk zijn en dus passen bij persoonlijke wensen en ambities en niet knellend worden in de eigen agenda!

Het Begin 
Zoek 3 mensen die het Onvoorwaardelijke Basisinkomen (OBi) helemaal zien zitten.
Vraag aan elk van hen:

 • zoek 3 mensen die het OBi helemaal zien zitten en vraag hen deze vraag verder te brengen
 • vraag aan elk van hen om met je een basisteam vormen

Vorm een basisteam en kom bij elkaar in je huiskamer, buurthuis, wijkcentrum, o.i.d. en bespreek het vervolg.

Het Vervolg
Acties die ondernomen kunnen worden zijn:

 • Op de publieke tribune plaatsnemen tijdens gemeenteraads- en /of commissievergaderingen, met raadsleden achteraf praten en daar folders uitdelen
 • Gesprek aanvragen bij de betreffende wethouder
 • Voorlichtingspraatje houden bij een politieke partij (maakt niet uit welke)
 • Folders uitdelen onder het winkelend publiek
 • Een standje inrichten op bijvoorbeeld een kledingbeurs‚ buurtfeest, vlooienmarkt of congres/symposium
 • Jezelf laten uitnodigen op een partijbijeenkomst van een politiek partij en vakbond
 • Een redactioneel artikel geplaatst zien te krijgen in een lokale- of regionale krant
 • Een blog beginnen over basisinkomen en je acties hierop vermelden
 • Je laten interviewen, of zelf interview afnemen voor in die krant of op die blog
 • Video maken en op je blog zetten
 • Binnen je eigen netwerk inhoudelijke gesprekken aangaan
 • Op een verjaardag de jarige een klein pakketje OBÍ spulletjes geven
 • Huiskamergesprekken organiseren
 • Op het werk folders uitdelen
 • Een filmavond organiseren met bijvoorbeeld de Zwitserse film van Enno Schmidt en Daniël Häni Grundeinkommen Kulturimpuls
 • Folders bij bibliotheken, gemeentehuizen, UWV, sociale diensten, wijkcentra,
  buurthuizen, sportkantines,  tandarts, dokter, fysio, etc.
 • Een toneelgroep een korte voorstelling laten verzorgen in wijkcentra, e.d. ‚
 • Actief worden op sociale media
 • Contact zoeken met andere basisteams in de omgeving voor een gezamenlijke actie.
 • Deze pagina verspreiden via social media

Hou contact met elkaar via email, bezoek, facebook, en praat over vorderingen en vervolgacties.

Belangrijk is dat er iets gekozen wordt waar je achter kan staan, waar je tijd voor hebt en wat je waar kunt maken.
Wanneer er hulp nodig is van de landelijke organisatie, bijvoorbeeld voor een inleider, materialen (voor een stand, bijvoorbeeld, folders, spandoek) of netwerkcontacten, dan kan een vraag neergelegd worden via dit formulier

Overzicht basisteams: https://basisinkomen.nl/basisteams/

lees ook: https://basisinkomen.net/obi/5-stappen-op-weg-naar-obi-ambassadeursschap/