Hoe hoog is dat Onvoorwaardelijk Basisinkomen nou eigenlijk?

Leestijd: < 1 minuut

hooggenoeg200Er gaan veel cijfers rond over de hoogte van het basisinkomen. Hoe hoog het daadwerkelijk is, is helemaal niet zo belangrijk. Het basisinkomen moet hoog genoeg zijn om een bestaansminimum te garanderen. Daar gaat het om.

Een manier om de hoogte van het basisinkomen aan te geven is dat het gelijk moet zijn  aan de armoederisicogrens die in Europa is vastgesteld op 60% van het mediane inkomen[1].

Een andere manier is dat het NIBUD kan berekenen wat de kosten zijn voor het levensonderhoud en dat bedrag kan dan worden aangehouden.

Aangezien er nog geen duidelijk beeld is over hoe de maatschappij om wil gaan met een basisinkomen, ligt het nog te ver weg om al met concrete voorstellen aan de gang te gaan.

In ieder geval heeft het op dit moment weinig zin om over de hoogte van het Onvoorwaardelijk Basisinikomen (OBi)[2] in EURO te praten, omdat we nog lang geen OBi hebben. Het bedrag verschilt namelijk per jaar en per land, als je dat relateert aan het levensonderhoud en de armoedegrens.

Het idee onvoorwaardelijk basisinkomen moet eerst landen in de harten van de mensen[3], daarna is de invoering geen enkel probleem meer, laat staan de financiering.

Meer antwoorden:

[1] Wat zijn de mediane inkomens in Europa? http://basisinkomen.eu/mediane-inkomens-in-europa/

[2] Wat is een Onvoorwaardelijk Basisinkomen? http://basisinkomen.net/obi/de-4-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

[3] Hoe doen we dat? https://basisinkomen.net/obi/5-stappen-op-weg-naar-obi-ambassadeursschap/