Hoger opgeleiden vaker voor basisinkomen

Leestijd: 2 minuten

Na de verkiezingen zijn er peilingen verschenen waarin naar het opleidingsniveau van de stemmers is gevraagd. In het staatje hieronder kun je zien bij welke partijen de hoger opgeleiden de voorkeur naar uitgaan, evenals bij de lager opgeleiden.

Wanneer we dit vergelijken met het staatje waar we voor de verkiezingen over schreven [2] en je combineert deze met elkaar, krijg je onderstaand plaatje.

De conclusie voor de positie van het basisinkomen lijkt te zijn dat het onderwijs beter moet, ook als je de uitslag van de scholierenverkiezing in ogenschouw neemt, waar duidelijk te zien is dat het onderwijs óf niet afgerond is óf niet voldoende is. (en dan vergeten we even de rechtse TikTok promotie wijze [1])

Voor het eerst bracht het CPB in beeld wat de diverse programma’s betekenen voor armoede. ChristenUnie scoorde het beste, daarna Volt en pas daarna RoodGroen en D66. Zie CPB, Keuzes in Kaart 2025-2028, blz. 15. [3]

Meer over de armoedegrens en de hoogte van een onvoorwaarlijke basisinkomen kun je vinden op basisinkomen.eu [4]

noten:
[1] https://nos.nl/artikel/2471751-extreemrechts-bereikt-jongeren-via-tiktok-en-instagram-soms-pas-13
[2] https://basisinkomen.net/basisinkomen-is-beter-dan-toeslagen-en-aftrekposten/
[3] https://www.cpb.nl/sites/default/files/omnidownload/Keuzes-in-Kaart-2025-2028.pdf
[4] https://basisinkomen.eu/obi/mediane-inkomens-in-europa/