Is het nou OBI of UBI? en wat is het verschil in #basisinkomen

Leestijd: 4 minuten

In Nederland willen de voorstanders van een echt basisinkomen wel eens de term OBi gebruiken, dat staat voor Onvoorwaardelijk Basisininkomen. Analoog aan de Engelse term wordt ook wel eens UBi gebruikt: Universeel Basisinkomen (Universal/Unconditional Basic Income – UBI)

Wat is nu eigenlijk de goede definitie van een basisinkomen?

Een basisinkomen is een vast bedrag per maand dat zonder voorwaarden door de overheid aan alle ingezetenen wordt gegarandeerd: Het is een bedrag waarvan je zonder luxe kunt rondkomen. Je mag daarnaast zoveel bijverdienen als je wilt.

Er zijn een aantal begrippen zijn die nu naar voren komen in de definitie van een basisinkomen:

  1.  alle ingezetenen – individueel -universeel – voor iedereen
  2. geen toets op middelen en vermogen – je mag bijverdienen
  3. geen tegenprestatie – zonder voorwaarden – onvoorwaardelijk
  4. hoog genoeg – zonder luxe rondkomen
  5. de overheid garandeerd het uit te keren bedrag

Het woord universeel is volgens sommigen niet erg duidelijk, maar een korte omschrijving voor iedereen maakt dat eenvoudig goed. Je  zou ook kunnen denken dat universeel meer iets is in de trant van “handig”, een “mulittool voor de inkomensvloer”. Universeel is ingegeven door de Engelse taal waar men het heeft over een “Universal Basic Income” of een “Unconditional Basic Income”. Aangezien de U hier meerder betekenissen heeft is het internationaal gezien Universeel dat het meeste aanspreekt.

De term onvoorwaardelijk roept verwarring en weerstand op, vooral omdat de uitleg (geen tegenprestatie en geen toets op middelen vermogen) niet meteen door iedereen wordt begrepen. Vooral tegenstanders lezen niet zover door voordat ze gaan roepen. Dan komen er voorbeelden van voorwaarden die wellicht wel terecht zijn zoals staatsburgerschap en of inwonerschap. En soms leeftijd of het niet in de gevangenis zitten.  Vandaar de term ingezetenen [3].

In Duitsland[6] gaat het basisinkomen over het “Bedungungslose Grundeinkommen”. Als je Bedingungslos vertaald krijg je onvoorwaardelijk [1],  maar als je het vernederlandste woord bedingingsloos gebruikt (een Germanisme[4]) dan krijg je “gevrijwaard van een beding“.

Een beding is een bepaling in een overeenkomst, in de overeenkomst zelf, of in algemene c.q. bijzondere voorwaarden waarnaar wordt verwezen. (wiki)[2]

Dus eigenlijk is de onvoorwaardelijkheid niet meer dan een overeenkomst zonder byzondere voorwaarden (kleine lettertjes).

Een onvoorwaardelijk basisinkomen is een duidelijke overeenkomst tot betaling van een maandelijks hoog genoeg gegarandeerd inkomen aan iedereen, zonder kleine lettertjes.

De hierbovengenoemde punten 1 t/m 5 zijn dus niet als beding aanwezig want het zijn geen uitzonderingen op de overeenkomst maar maken daar onomstoteljk deel van uit. Geen uitzonderingen, want het is universeel, voor iedereen, onvoorwaardelijk.

Sommigen menen dat de overheid niet in de definitie moet voorkomen, maar de overheid is van ons allemaal en de enige instantie die in principe voor ons allemaal moet opkomen. De overheid zou het bedrag niet eens zelf hoeven uitkeren, als het maar garandeerd dat het elke maand in de pocket zit.
Technieken als blockchain zouden ook een inkomen kunnen genereren’Liever niet die technieken die op winst uit zijn als belegging (bitcoin, etc), maar automatiseringstrajecten[5] die met blockchain geld genereren/verdienen. Het simpelste is zorgen dat de overheid daar belasting int voor in de grote portemonnaie en dat gegarandeerd uitkeert via een basisinkomen.

De vier criteria voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (UBI/OBI)

Voor eenvoud en zichtbaarheid zijn de 4 criteria waar een onvoorwaardelijk basisinkomen aan moet voldoen, als logo’s uitgevoerd.

Diverse acties, voorstellen en experimenten kunnen nu eenvoudig door het plaatsen van vier of minder logo’s worden beoordeeld op de 4 criteria.

Geen logo =  voldoet niet, Wel logo = voldoet wel.

 

Het is een individueel recht voor ieder mens

Universeel : Elke persoon, ongeacht leeftijd, afkomst, woonplaats, beroep etc. heeft recht om deze toewijzing te ontvangen.

 

Er is geen vermogens- en/of inkomenstoets

Geen toets: Iedereen heeft het recht om een OBI op individuele basis. Dit is de enige manier om de privacy te garanderen en om de controle over andere mensen te voorkomen. OBI zal onafhankelijk van de burgerlijke staat, samenwonen of huishoudelijke configuratie of van het inkomen of eigendom van andere huishoudelijke- of familieleden zijn.

Er is geen dwang tot arbeid of tegenprestatie

Geen tegenprestatie : als een mensenrecht is het OBI niet afhankelijk van enige voorwaarden, of een verplichting om betaald werk te nemen, om te worden betrokken bij de dienstverlening aan de gemeenschap, of zich te gedragen volgen.

Het bedrag is hoog genoeg voor een menswaardig bestaan

Hoog genoeg : Het bedrag moet zorgen voor een fatsoenlijke levensstandaard, die aan de sociale en culturele normen voldoet in het betrokken land. Het moet materiële armoede te voorkomen en bieden de mogelijkheid om te participeren in de samenleving en in waardigheid te leven.