Je hoort veel over basisinkomen, maar dekt de vlag altijd de lading?

Leestijd: 3 minuten

De term basisinkomen wordt inderdaad vaak gebruikt voor ideeën die niet voldoen aan de criteria: voor iedereen, individueel, onvoorwaardelijk, hoog genoeg[1].

Een overzicht samenstellen van alle varianten is een heidens karwij, kan wel, maar vergt een hoop onderhoud, er komen telkens weer nieuwe varianten bij.

En hoe ver wijdt je uit? het bedrag(hoogte)? de voorwaarden (welke),?  financiering(hoe)? belastinghervormingen (welke)? Zet je ook onvoorwaardelijke bijstand erbij? handelen inbinaire opties? het basissalaris van een bankier?

Een paar voorbeelden:

  • Bij de experimenten in gemeenten wordt niet voldaan aan het criterium voor iedereen. Men beperkt zich toch een kleine groep, die dan vooral uit bijstandstrekkers bestaat.
    Breed geaccepteerd is overigens dat voor kinderen andere bedragen kunnen gelden dan voor volwassenen, en dat regelingen nodig zijn rond migratie. Veel actuele voorstellen (bijvoorbeeld van de Vrijzinnige Partij en van de Jonge Democraten) zijn zo laag dat aanvullingen per huishouden (of voor alleenstaanden) nodig zijn. Dat staat op gespannen voet met het criterium individueel.
  • Ook aan  het criterium onvoorwaardelijk wordt vaak niet voldaan.
    Zie als voorbeeld de gemeentelijke experimenten die zeer sterk zijn ingebed aan veel regels. Een ander voorbeeld is het participatie-inkomen, wat alleen beschikbaar is voor mensen die een aantoonbare tegenprestatie leren of een opleiding volgen.
  • Een voorbeeld van een beperking is de term voor wie het nodig heeft.  Arm en rijk, ongeacht vermogen krijgt een basisinkomen. Dat betekent dat er geen toets moet zijn op inkomen en/of vermogen .
  • Ook aan het criterium hoog genoeg (minstens € 1.400) wordt vaak getornd, soms met de betaalbaarheid als overweging, soms als eerst stap naar een volwaardig basisinkomen. Een bedrag van circa € 800 of minder (ongeveer de AOW voor samenwonenden) zou je een beperkt basisinkomen kunnen noemen, een bedrag rond de € 1.1.00 een bescheiden basisinkomen (bijvoorbeeld petitie basisinkomen2018).

[1] https://basisinkomen.net/obi/de-4-criteria-voor-een-onvoorwaardelijk-basisinkomen/ Laten we gewoon vastghouden aan de hoge lat  en het simpel houden bij de 4 punten. De andere varianten zijn zeg maar “groeimodellen” naar het echte OBi

Ga ook eens kijken bij de diverse modellen die individuen en organisaties hebben verzonnen: http://basisinkomen.nl/inspiratie/modellen