Jong Groen voor Basisinkomen!

Leestijd: < 1 minuut

jonggroenPromofilmpje van Jong Groen! voor het Europees Basisinkomen. Tijd om het verder onder de aandacht te brengen! Waar wachten we op?!

Ter aanvulling ook nog de aangenomen teksten door het Europees Parlement op 20/10/2010 ( scroll naar art.34)

“een passend minimuminkomen en een basisinkomen die erop gericht zijn armoede te voorkomen, individueel te garanderen, als een maatregel om de armoede te bestrijden en uit te roeien en om sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle burgers te waarborgen”

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2F%2FEP%2F%2FTEXT+TA+P7-TA-2010-0375+0+DOC+XML+V0%2F%2FNL