Marianne Thieme (PvdD) pleit in de Tweede Kamer voor een basisinkomen

Leestijd: 2 minuten

mariannethieme

Marianne Thieme pleit in de Tweede Kamer, tijdens de tweede termijn van de Algemene Politieke Beschouwingen, voor meer vrouwen in de politiek, voor een basisinkomen om de kwaliteit van leven te verbeteren en voor een radicale omzwaai van ons voedselsysteem naar een natuurinclusieve landbouw om het klimaat en de biodiversiteit te redden.

 

Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) debatteert in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, met premier Rutte over de mogelijkheid van een basisinkomen voor iedereen, om meer zekerheid, meer ondernemingsruimte en meer kansen te bieden aan de Nederlanders. Een basisinkomen kan iedereen de ruimte bieden zich meer bezig te houden met de zaken die het leven de moeite. Rutte zijn mening dat er veel toeslagen nodig blijven: een neo-liberaal douceurtje is geen basisinkomen; dat is namelijk hoog genoeg om die toeslagen niet te hoeven hebben.

Fractievoorzitter Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) pleit in de Tweede Kamer, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, voor het veranderen van het vastgelopen economische systeem in een economie die niet langer blindstaart op geld, maar op waarden die het leven echt de moeite waard maken: zoals de bestrijding van armoede en onrecht, voor veiligheid en de leefbaarheid van de aarde. Wanneer we het gebruik van dieren kunnen terugdringen en beëindigen, krijgen we een samenleving waarin de belangen van álle levende wezens centraal staan. We moeten ons meer laten leiden door graadmeters als de mate van veiligheid in onze samenleving, onze ecologische voetafdruk, gemeenschapszin, gezondheid en welzijn van mens, dier en natuur. We moeten stoppen met agressieve exportbeleid via vrijhandelsverdragen als TTIP en CETA, de wapenhandel en we moeten werk maken van klimaatverandering. Dit zijn fundamentele keuzes die schitteren door afwezigheid in de miljoenennota.