Motie op Internet verward kamer

Leestijd: < 1 minuut
Een anonieme motie op internet heeft de kamer verward. Het is door de coronatijd een welkome motie, maar of deze uitgevoerd gaat worden is nog onbekend. Na de verkiezingen, van 17 maart 2021, zal er in april meer nieuws komen over deze motie.

Motie 1202 (12022021)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op basis van de Algemene Ouderdoms Wet (AOW) ondersteuning niet toereikend is voor de rest van de inwoners van Nederland;

van mening dat bij de daaruit voortvloeiende onnodige onzekerheid van inkomen opgelost moet worden;

verzoekt de regering de naam van de wet te wijzigen in Algemene Overlevings Wet, tevens de minimale leeftijd voor toekenning te verlagen naar 16 jaar en de partnertoets op te heffen,

en gaat over tot de orde van de dag.
Niet ondertekend.