Vrij van controledrift, bureaucratie en armoede met een basisinkomen

Door de toenemende robotisering van de samenleving wordt veel werk door mensen onnodig. en is de tijd rijp om de ons sociale stelsel drastisch te vernieuwen.  Veel mensen reageren hier angstig op, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn hun baan kwijt te raken. Dit hoeft echter geen probleem te zijn. Wat er in feite gebeurt is dat robots onze taken overnemen en wij hierdoor meer tijd krijgen om te gaan doen wat we zelf leuk en zinvol vinden. Wel is het natuurlijk een reëel probleem dat mensen die door robotisering hun baan verliezen in de huidige situatie negatieve gevolgen ervaren. We zullen dus onze samenleving anders moeten inrichten om te zorgen […]

Gaan de verkiezingen in 2017 over basisinkomen?

Vereniging Basisinkomen komt met oproep om te helpen het basisinkomen tot inzet van de verkiezingen in 2017 te maken! Waarschijnlijk zullen de Tweede Kamerverkiezingen worden gehouden in maart 2017. Het huidige kabinet zit de rit dan uit. Zowel PvdA als VVD staan op ( zeer) zwaar verlies in de peilingen en zij zullen de verkiezingen zo laat mogelijk willen hebben. Dat betekent dat de politieke partijen nu hun programma commissie aan het samen stellen zijn en deze de opdracht geven om voor de zomer van 2016 een concept verkiezingsprogramma te schrijven, dat dan door het partijbestuur/hoofdbestuur moet worden vastgelegd en ter goedkeuring en amendering voorgelegd aan de partijcongressen in het […]

Basisinkomen voor ZZP is een goed idee!

Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP-ers) bevinden zich in zwaar weer. Toch zouden zij hun werk met veel minder stress kunnen doen, dankzij de flexibiliteit en zekerheid van het basisinkomen. Ook zouden zij hun werk niet hoeven te staken wanneer er onvoldoende opdrachten zijn en zij zoals nu een bijstandsuitkering moeten aanvragen waarmee in combinatie zonder toestemming van de uitkeringsinstantie geen werkzaamheden meer mogen worden verricht. Het onvoorwaardelijk basisinkomen is strikt persoonlijk en er kan onder geen enkele voorwaarde op worden gekort. Dat betekent dat het iedere burger de vrijheid geeft zoveel of zo weinig te werken als hij of zij wenst. Dat is het einde van alle beknellende regeltjes die er […]

Gemeentelijke Experimenten Nederland

Tijd voor een update! Op dit moment is er in ten minste 53 gemeenten interesse getoond voor een experiment. In zo’n 20 hiervan wordt op het moment (zeer) actief aan een initiatief gewerkt, en in weer ongeveer 10 daarvan begint het al ‘serieuze’ vormen aan te nemen. We zien langzamerhand een schifting van plannen in drie vormen van experimenten: Experimenten in de bijstand (loslaten van voorwaarden/plichten en oplossen armoedeval) Experimenten met het geven van financiële basiszekerheid aan verschillende doelgroepen (ook buiten de bijstand) Experimenten met een volledig onvoorwaardelijk basisinkomen voor (een deel van) de gemeente De meeste gemeenten houden zich nu nog bezig met de eerste vorm, maar de groep […]

Vrijhandelsovereenkomsten compliceren de invoering van het basisinkomen #TPP #TTIP #ISDS #CETA #TISA

  Men kan denken van vrijhandelsovereenkomsten, wat je wilt: Het staat buiten kijf dat de onderhandelingen over de overeenkomst TTIP, TISA en CETA allesbehalve democratisch is. Er wordt  geheel ondoorzichtig achter gesloten deuren over onderhandeld. Zelfs niet de democratisch gekozen vertegenwoordigers krijgen inzicht in de documentatie! Een schurk die daar iets kwaads over zegt? Helemaal niet! Een knelpunt zijn de dubieuze tribunalengenaamd ISDS. Deze zijn bedoeld om de belangen van beleggers te beschermen. Maar belangen hebben een hogere prioriteit dan de belangen van gehele landen? Voor mij als lid van het netwerk basisinkomen, rijst de vraag of we in het geval van de oprichting van dergelijke arbitrage instituten “de economie” nog kan deelnemen aan de financiering van het […]