Basispartij(portfolio)

De Basispartij wil  het basisinkomen stapsgewijs invoeren Het basisinkomen is het minimum inkomen voor het menswaardig kunnen rondkomen. De BASISPARTIJ stelt dat iedereen op termijn recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen. De eerste stap daartoe is het omzetten van alle huidige uitkeringen of inkomensaanvullingen naar dat basisinkomen. Na diverse tussenstappen zal de laatste stap zijn het invoeren van het leeftijdsafhankelijke basisinkomen voor iedere Nederlander vanaf de geboorte tot aan de dood. http://basispartij.nl   Noot van de webmaster: In 1996, toen ik mijn eerste probeerselen op het HTML gebied uitvoerde, was een van de eerste websites een site over de BASISPARTIJ. Een eigen verzinzel van mij. Dit heeft natuurlijk niets te […]

Basispartij(portfolio)

Geleidelijke invoering van het basisinkomen. Niet alleen mensen boven een bepaalde leeftijd ontvangen dit basisinkomen, maar iedereen die recht heeft op financiële ondersteuning vanuit de gemeenschap. De hoogte van dit maandelijkse bedrag evenals de overige bepalingen worden per provincie vastgesteld. Het streven is dat op termijn iedereen een basisinkomen ontvangt voor het kunnen voorzien in de basis van het eigen levensonderhoud.