messe-kalenderHeb je activiteiten over het basisinkomen of die met de invoering van het basisinkomen te maken hebben, laat het weten, dan kunnen we je in de kalender vermelden. Huiskamerbijeenkomsten, debatten, voorlichtingssessies, vergaderingen, besprekingen, teambijeenkomsten, etc in Nederland en Belgie: https://basisinkomen.net/obi/hier-kun-je-een-evenement-insturen/ Mag ook per email aan info€basisinkomen.net
jun
13
wo
2018
Het basisinkomen in Nederland – empirische effecten en ethische kanttekeningen @ Universiteit Utrecht, Sweelinkzaal
jun 13 @ 13:30 – 17:00

Het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck(Universiteit Antwerpen), het Ethiek Instituut (Universiteit Utrecht) en de Hub Future of Work (Universiteit Utrecht) nodigen u uit voor een symposium over

Het Basisinkomen in Nederland: empirische effecten en ethische kanttekeningen

Er wordt heel wat gezegd en geschreven over het basisinkomen, in Nederland en daarbuiten. Het debat woedt zowel in academische kringen als in diverse maatschappelijke fora. Dat debat gaat deels over principes: schendt een basisinkomen het wederkerigheidsprincipe? Volgt het basisinkomen uit bepaalde opvattingen over gelijkheid en vrijheid? Tegelijkertijd wordt het debat geanimeerd door de feitelijke claims die zowel voor- als tegenstanders van het basisinkomen maken. Basisinkomen zou economisch weldadig zijn want het zou ondernemingszin bevorderen. Het zou mensen ook aanzetten tot meer vrijwilligerswerk, meer zorg en meer politieke, sociale en ecologische betrokkenheid. Het zou een uitweg bieden uit de impasse van blijvend hoge armoede ondanks hoge arbeidsparticipatie en sociale uitgaven. Anderen vrezen dan weer sterk negatieve effecten op arbeidsbereidheid, gendergelijkheid en economische groei. Een basisinkomen zou ‘onbetaalbaar’ zijn. In het debat is er globaal een gebrek aan neutraliteit en kritische reflectie. Veel mensen die schrijven over basisinkomen hebben een duidelijke positie in het debat – vaak passioneel voor dan wel tegen.

Met financiële ondersteuning van Instituut Gak ondernemen onderzoekers van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen een poging tot wat meer wetenschappelijke systematiek, neutraliteit en diepgang. Daarnaast micro-simuleren ze een aantal varianten voor Nederland. Wie zou in eerste orde baat hebben bij een basisinkomen, wat zouden de effecten op armoede en inkomensongelijkheid zijn. En wat kost een basisinkomen? Ive Marx en Wim Van Lancker zullen op deze studiedag de resultaten van deze studie voorstellen. Daarnaast presenteert Ingrid Robeyns van het Ethiek Instituut van de Universiteit Utrecht een filosofisch analyse van de normatieve argumenten die voor of tegen een basisinkomen pleiten.

Deze twee presentaties zullen gevolgd worden door reacties van

  • Loek Groot (Utrecht School of Economics)
  • Bas Jacobs (Erasmus School of Economics, Rotterdam)
  • Monique Kremer (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)
  • Femke Roosma (Sociologie, Tilburg University)
  • Joop Schippers (Utrecht School of Economics)
  • Frank Vandenbroucke (Universiteit van Amsterdam)

Het symposium vindt plaats op woensdag 13 juni 2018, 13.30-17.00 uur, Universiteit Utrecht, Drift 21, Sweelinkzaal (ingang via de bibliotheek, Drift 27).

Deelname is gratis maar registratie is verplicht. Klik hier om u te registreren.

sep
29
za
2018
AOW als basisinkomen? – Utrecht (NL) @ Sociëteit 'De Vereeniging' (Mammoni Eten & Drinken)
sep 29 @ 13:00 – 17:30

[caption id="attachment_12808" align="aligncenter" width="605"]Harrie Verbon Harrie Verbon, emeritus hoogleraar en docent aan Tilburg University[/caption]

Op zaterdagmiddag 29 september vindt ons eerstvolgende symposium plaats met als thema ‘AOW als basisinkomen’.

Wat is het effect van het uitbreiden van de AOW tot een basisinkomen?

Achtergrond
De AOW heeft de afgelopen jaren onder politieke druk een aantal ontwikkelingen doorgemaakt, mede door het verhogen van de pensioenleeftijd. Om die reden heeft het wetenschappelijk bureau 50PLUS opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de effecten die het uitbreiden van de AOW tot een basisinkomen zou hebben.

Harrie Verbon, emeritus hoogleraar en docent aan Tilburg University, zet een voorstel uiteen (op basis van literatuurstudie en empirische data) om in Nederland tot een basisinkomen voor ouderen te komen. Tijdens het symposium rapporteert hij over zijn bevindingen en is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Deelnemen?
Het symposium wordt gehouden in Utrecht op 5 minuten loopafstand van Utrecht Centraal Station.

Deelname is gratis en inclusief koffie/thee en afsluitende borrel (exclusief lunch).

Aanmelden is verplicht; om een plek te reserveren schrijft u zich in.

Eén week voor aanvang ontvangt u het definitieve programma en een routebeschrijving.

Symposium ‘van veranderende AOW-leeftijd tot een basisinkomen’ @ volgt
sep 29 @ 13:00 – 17:00

Het symposium gaat over de vraag: Wat is de invloed van de hogere pensioenleeftijd op de tijdsbesteding van ouderen en wat is het effect van het uitbreiden van de AOW tot een basisinkomen?

De organisatie is in handen van het Wetenschappelijk Bureau van 50Plus. De locatie is nog niet bekend. Aanmelden is verplicht via [email protected] De toegang is zonder kosten.

Achtergrond

De AOW heeft de afgelopen jaren onder politieke druk een aantal ontwikkelingen doorgemaakt, mede door het verhogen van de pensioenleeftijd. Om die reden heeft het wetenschappelijk bureau 50PLUS opdracht gegeven om onderzoek te doen naar zowel de veranderingen in de tijdsbesteding van ouderen die samenhangen met het stijgen van de pensioenleeftijd, als naar de effecten die het uitbreiden van de AOW tot een basisinkomen zou hebben.

Boukje Cuelenaere (CentErdata), verbonden aan Tilburg University, geeft in het eerste deel van het symposium een analyse op basis van nieuw verworven data over de veranderingen in de (vrije)tijdsbesteding in samenhang met de gestegen pensioenleeftijd.

In het tweede deel zal Harrie Verbon, emeritus hoogleraar en docent aan dezelfde universiteit, op basis van literatuurstudie en empirische data een voorstel van hem en Bas Groeven uiteenzetten om in Nederland tot een basisinkomen voor ouderen te komen.

Op het symposium rapporteren de onderzoekers hun bevindingen en is er gelegenheid voor vragen en discussie.

Interesse?

Iedereen is van harte uitgenodigd!

Noteer zaterdagmiddag 29 september vast in uw agenda en stuur ons een bericht via [email protected]

Zodra het programma en de locatie definitief zijn, sturen wij u meer informatie en een link om in te schrijven (aanmelden is verplicht en zonder kosten).

nov
17
za
2018
Schuld, Geld & Bergrede – Amersfoort @ Bergkerk Amersfoort
nov 17 @ 15:00 – 17:00

Een meetup in de Bergkerk Amersfoort. Combinatie van schuldvrij geld organisatie en een maatschappelijke basis-economie workflow. In een notendop. Raakt aan de geest van het basisinkomen…

Het huidige geldsysteem werkt op basis van het scheppen van schuld: Elke nieuwe euro levert in principe 1 euro schuld. Joris Luyendijk (o.a. boek Het kan niet waar zijn) gaf een lezing in Bergkerk dd. 2 februari 2016 mede in het kader van de Bergrede. Tijdens de discussie met het publiek stelde ik de vraag: “We hebben het hier over mogelijke oplossingen voor het bankwezen. Ligt die niet letterlijk in de Bergrede Vergeef onze schulden, zo ook onze schuldenaren?”. Het antwoord van Joris was hoe het dan moest met bijvoorbeeld de pensioenen. (Bij latere beschouwing kwam ik tot de conclusie dat pensioenen blijkbaar een schuld ‘vanuit de toekomst’ zijn).

Aantonen dat een basiseconomie aangedreven kan worden zonder geld. En dat op termijn het bankwezen, basisinkomengedachte en belastingwezen samen opgelost kunnen worden. Duurzaam en bankcrisisbestendig. Doe je mee met de Proof of Concept als accounthouder en of crowdfunder, dan laat je de Nederlandse politiek en een werkend voorbeeld zien en laat je zien dat er draagvlak is (achterban).”

Programma bij:

http://www.ziny-currency.org/17-november-lezing-meetup-bergkerk-amersfoort-relatie-schuld-en-religie/

 

facebookevent: https://www.facebook.com/events/2156256694407912