messe-kalenderHeb je activiteiten over het basisinkomen of die met de invoering van het basisinkomen te maken hebben, laat het weten, dan kunnen we je in de kalender vermelden. Huiskamerbijeenkomsten, debatten, voorlichtingssessies, vergaderingen, besprekingen, teambijeenkomsten, etc in Nederland en Belgie: https://basisinkomen.net/obi/hier-kun-je-een-evenement-insturen/
GroenLinks bijeenkomst over Basisinkomen - Goor (NL)
19:30
Op deze avond is Johan Luijendijk, de initiatiefnemer van het Burgerinitiatief Basisinkomen 2018, te gast bij GroenLinks Hof van Twente. De kloof tussen arm en rijk groeit en echte armoede bestaat ook in de Hof. De voedselbank vervult nog steeds zijn noodzakelijke rol. We willen in de Hof in de eerste plaats geen kinderen in armoede laten opgroeien. Nu zijn er wel regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen, maar één geïntegreerde regeling voor kinderen in armoede is er nog niet. Ook voor de ouders van die arme kinderen is er in de Hof nog niet een allesomvattende regeling van de armoedebestrijding. Natuurlijk is het voorkomen van armoede onze […]
Participatielezing: beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen - Utrecht @ Ottone
14:30
Mark Bovens Bovens, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),  houdt op vrijdagmiddag 26 januari vanaf 15.00 uur in Ottone te Utrecht de eerste Participatielezing met thema Hoe kunnen we rekening kunnen houden met de beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen van burgers? Deze kennis is van belang voor basisinkomen, omdat zelfredzaamheid een zeer zwak punt is als het basisinkomen de nieuwe verzorgingsstaat wordt. Uit het WRR-rapport  Weten is nog geen doen : De Participatiesamenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Lang niet alle burgers zijn onder alle omstandigheden hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat […]
jan 30 @ 18:00 – 21:30
Vervolg campagne Ik ben solidair - CNV Basisinkomen @ CNV kantoor
18:00
Afgelopen maanden heeft het CNV in 17 bijeenkomsten met leden en niet-leden gesproken over het basisinkomen. In deze bijeenkomsten hebben zij goede discussies gevoerd, zijn standpunten en argumenten met elkaar gedeeld over de voor- en nadelen van een basisinkomen. Een eerste analyse van de meningen uit de discussies tijdens de bijeenkomsten en op Je Achterban en Facebook laat zien dat er een lichte meerderheid is voor de invoering van een basisinkomen. De uitkomst van de gevoerde discussies willen wze in kaart brengen, meningen analyseren. Zij nodigen jou, maar ook andere geïnteresseerden van harte uit om dit samen met hen op 30 januari aanstaande te doen. Uiteindelijk is het doel na […]
Basisinkomen ... is het wenselijk ... is het mogelijk? - MeetUp Assen @ De Groeiplek
19:30
MeetUp Assen naar aanleiding van Studium Generale Rijksuniversiteit Utrecht d.d. 27 oktober 2017 met Rutger Bregman en Prof. Dr. Ingrid Robeyns Steeds meer mensen raken geïnteresseerd in een vorm van basisinkomen als oplossing voor een groeiend aantal negatieve bijwerkingen van het huidige sociale stelsel, zoals armoedeval, verregaande controles, complexiteit (kans op fouten in de procedure met soms zware financiële consequenties) en verstarring van de arbeidsmarkt bij een juist grotere noodzaak van flexibiliteit. Velen, onder wie economen, sociologen etc. denken al na over de effecten van een basisinkomen op onze maatschappij, welke vorm ervan het beste zou zijn en hoe het (geleidelijk) ingevoerd zou kunnen worden. In deze MeetUp op initiatief […]
Nationaal Congres Onvoorwaardelijk Basisinkomen - Culemborg @ locatie volgt
13:30
De kracht van de boodschap ligt in de herhaling! Om de kennis en de acceptatie voor het onvoorwaardelijk basisinkomen verder te vergroten organiseren wij een nationaal congres over het basisinkomen. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een basisinkomen voor de regio Rivierenland, maar nog mooier is het als het basisinkomen in heel Nederland ingevoerd kan worden. Daarom organiseren wij een landelijk breed congres, op 4 maart 2018. Reserveer vast de datum in je agenda! Binnenkort meer! Met vriendelijke groet, Kernteam Basisinkomen Rivierenland Jolanda Verburg, Baukelien Franken, Roos RispensDit delen:Klik om dit te e-mailen naar een vriend (Wordt in een nieuw venster geopend)Klik om af te drukken (Wordt in een nieuw […]