messe-kalenderHeb je activiteiten over het basisinkomen of die met de invoering van het basisinkomen te maken hebben, laat het weten, dan kunnen we je in de kalender vermelden. Huiskamerbijeenkomsten, debatten, voorlichtingssessies, vergaderingen, besprekingen, teambijeenkomsten, etc in Nederland en Belgie: https://basisinkomen.net/obi/hier-kun-je-een-evenement-insturen/
jan
25
do
2018
GroenLinks bijeenkomst over Basisinkomen – Goor (NL)
jan 25 @ 19:30 – 22:00

Op deze avond is Johan Luijendijk, de initiatiefnemer van het Burgerinitiatief Basisinkomen 2018, te gast bij GroenLinks Hof van Twente.

De kloof tussen arm en rijk groeit en echte armoede bestaat ook in de Hof. De voedselbank vervult nog steeds zijn noodzakelijke rol. We willen in de Hof in de eerste plaats geen kinderen in armoede laten opgroeien. Nu zijn er wel regelingen waar ouders een beroep op kunnen doen, maar één geïntegreerde regeling voor kinderen in armoede is er nog niet. Ook voor de ouders van die arme kinderen is er in de Hof nog niet een allesomvattende regeling van de armoedebestrijding. Natuurlijk is het voorkomen van armoede onze eerste prioriteit.

Daarnaast pleit GroenLinks voor een proef met basisinkomen voor een groep mensen in de bijstand.

 

https://www.facebook.com/groups/groenlinks.basisinkomen/

jan
26
vr
2018
Participatielezing: beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen – Utrecht @ Ottone
jan 26 @ 14:30 – 16:00

Mark Bovens Bovens, hoogleraar Bestuurs- en Organisatiewetenschap aan de Universiteit Utrecht en lid van de
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR),  houdt op vrijdagmiddag 26 januari vanaf 15.00 uur in Ottone te Utrecht de eerste Participatielezing met thema

Hoe kunnen we rekening kunnen houden met de beperkingen van het denkvermogen en doenvermogen van burgers?

Deze kennis is van belang voor basisinkomen, omdat zelfredzaamheid een zeer zwak punt is als het basisinkomen de nieuwe verzorgingsstaat wordt.

Uit het WRR-rapport  Weten is nog geen doen :
De Participatiesamenleving stelt hoge eisen aan de redzaamheid van burgers. Lang niet alle burgers zijn onder alle
omstandigheden hiertoe in staat. Er bestaat een behoorlijk verschil tussen wat van burgers wordt verwacht en wat zij
daadwerkelijk aankunnen. De groep voor wie de eisen soms te hoog gegrepen zijn, is niet beperkt tot een kleine groep ‘kwetsbaren’ zoals mensen met een laag IQ. Ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie kunnen in situaties verzeild raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, zeker op momenten dat het leven tegenzit. Dat is niet omdat hun intelligentie of kennis tekortschiet, maar omdat er een beroep wordt gedaan op allerlei andere mentale vermogens, zoals het vermogen om in actie te komen, om het hoofd voldoende koel te houden, en om vast te houden aan goede voornemens.

Een ander beleidsperspectief
Hoe kunnen we daar realistisch mee omgaan? Aan de hand van concrete voorbeelden zal Bovens ingaan op de vraag wat dit betekent voor de voorbereiding, inhoud en uitvoering van beleid. Wat voor geslaagde voorbeelden zijn er om mensen met schulden bij te staan? En wat maakt die succesvol? Wat kunnen andere overheidsinstellingen leren van experimenten bij de Belastingdienst, DUO en zorgverzekeraar CZ? Hoe kan een wijkteam of sociaal werker de mentale lasten voor cliënten zo laag mogelijk houden? Hoe zou de aanbeveling van de WRR om het ‘beroep op de zelfcontrole te verminderen’ uitpakken bij de inrichting van de omgeving en voorzieningen? Kortom, wat betekent dit belang-wekkende WRR-rapport voor het sociaal domein?

meer op
https://www.socialevraagstukken.nl/aankondigingen/eerste-participatielezing- door-mark- bovens/

 

Dokter Jekyll & mister Hyde
Uit bovenstaande tekst maak ik op dat het kabinetsbeleid een Participatiesamenleving heeft
voortgebracht die dusdanig hoge eisen aan de bevolking stelt dat niet alleen een kleine groep
“kwetsbaren”, maar ook mensen met een goede opleiding en een goede maatschappelijke positie in
situaties verzeild kunnen raken waarin hun redzaamheid ontoereikend is, omdat er een beroep wordt
gedaan op mentale vermogens zoals het vermogen om in actie te komen, om het hoofd voldoende koel
te houden en om vast te houden aan goede voornemens.

Maar waar haalt de regering de moed vandaan om zulke hoge eisen te stellen aan de bevolking? Is het
in een democratische rechtsstaat niet juist gegeven aan de burger om eisen te stellen aan de overheid?
Daar zit ‘em de kneep!

De overheid heeft als een dokter Jekyll het volk opgezadeld met een “ mister Hyde” en moet nu
proberen de mentale lasten voor de cliënten zo laag mogelijk te houden.
Wat leert ons dit?

Het is beter te voorkomen dan te genezen. Met de invoering van een Universeel Basisinkomen (UBI)
hadden de burgers zichzelf kunnen redden omdat zij dan over voldoende geld zouden kunnen
beschikken voor een onbekommerd bestaan. Maar die maatregel stelt hoge eisen aan het kabinet. Te
hoog misschien? Daadkracht en hart voor de medemens. Is dat teveel gevraagd?
Het thema van de lezing had eerder moeten luiden: “Hoe kunnen we rekening houden met de
beperkingen van het denk en doevermogen van onze overheid?”

Amersfoort, 13 januari 2018.
Joop Böhm.

 

jan
30
di
2018
Vervolg campagne Ik ben solidair – CNV Basisinkomen @ CNV kantoor
jan 30 @ 18:00 – 21:30

Afgelopen maanden heeft het CNV in 17 bijeenkomsten met leden en niet-leden gesproken over het basisinkomen. In deze bijeenkomsten hebben zij goede discussies gevoerd, zijn standpunten en argumenten met elkaar gedeeld over de voor- en nadelen van een basisinkomen.

Een eerste analyse van de meningen uit de discussies tijdens de bijeenkomsten en op Je Achterban en Facebook laat zien dat er een lichte meerderheid is voor de invoering van een basisinkomen. De uitkomst van de gevoerde discussies willen wze in kaart brengen, meningen analyseren.

Zij nodigen jou, maar ook andere geïnteresseerden van harte uit om dit samen met hen op 30 januari aanstaande te doen. Uiteindelijk is het doel na te denken over verdere stappen die het CNV kan zetten in deze discussie. Het CNV is een bond voor en door leden. Daarom willen ze dit met jou en andere betrokkenen doen. Praat, denk en discussieer daarom met ons mee!

De bijeenkomst start op 30 januari aanstaande om 18.00 uur. Uiteraard zorgen ze voor een broodje. De bijeenkomst vindt plaats in het CNV Vakmensen kantoor te Utrecht, Tiberdreef 4. Het CNV kantoor is gelegen aan het treinstation Utrecht-Overvecht. Het is dus goed te bereiken met het openbaar vervoer. Als CNV-lid worden je reiskosten vergoed.

Laat  voor 17 januari aanstaande weten of men op je komst kanrekenen. Ook wanneer je een geïnteresseerde collega mee wilt nemen, laat het weten via [email protected]

Graag tot ziens op 30 januari 2018.

 

 

feb
8
do
2018
Nele Lijnen Debat #basisinkomen – Antwerpen (BE) @ ergens in
feb 8 @ 20:00 – 21:30

Nele Lijnen ontmoeten?
Haar boek Win for Life ontdekken? Dat kan op onderstaande locatie:

  • Dinsdagavond 8 februari: debatavond over het basisinkomen in Antwerpen. Meer details volgen nog.

 

https://www.winforlifeboek.be/aankomende-lezingen

mrt
4
zo
2018
Nationaal Congres Onvoorwaardelijk Basisinkomen – Culemborg @ locatie volgt
mrt 4 @ 13:30 – 17:00

De kracht van de boodschap ligt in de herhaling!

Om de kennis en de acceptatie voor het onvoorwaardelijk basisinkomen verder te vergroten organiseren wij een nationaal congres over het basisinkomen. Uitgangspunt hierbij is het realiseren van een basisinkomen voor de regio Rivierenland, maar nog mooier is het als het basisinkomen in heel Nederland ingevoerd kan worden. Daarom organiseren wij een landelijk breed congres, op 4 maart 2018.

Reserveer vast de datum in je agenda!

Binnenkort meer!

Met vriendelijke groet,
Kernteam Basisinkomen Rivierenland
Jolanda Verburg, Baukelien Franken, Roos Rispens

aug
23
do
2018
18th BIEN Congress: “Basic Income and the New Universalism”
aug 23 – aug 25 hele dag

Basic Income and the New Universalism: Rethinking the Welfare State in the 21st Century

The 18th BIEN Congress will be held at the University of Tampere in Tampere, Finland, from August 24-25, 2018, with a “Northern Theme Day” on Thursday, August 23.

Details and official website TBA.

University of Tampere photo CC BY-NC 2.0 Marika Pehkonen