Gemeentelijke Experimenten Nederland

Tijd voor een update! Op dit moment is er in ten minste 53 gemeenten interesse getoond voor een experiment. In zo’n 20 hiervan wordt op het moment (zeer) actief aan een initiatief gewerkt, en in weer ongeveer 10 daarvan begint het al ‘serieuze’ vormen aan te nemen. We zien langzamerhand een schifting van plannen in drie vormen van experimenten: Experimenten in de bijstand (loslaten van voorwaarden/plichten en oplossen armoedeval) Experimenten met het geven van financiële basiszekerheid aan verschillende doelgroepen (ook buiten de bijstand) Experimenten met een volledig onvoorwaardelijk basisinkomen voor (een deel van) de gemeente De meeste gemeenten houden zich nu nog bezig met de eerste vorm, maar de groep […]

Burgerinitiatief Basisinkomen 2018

Iedere volwassene een basisinkomen en basiszorg voor iedereen. We laten zien dat het basisinkomen nu al betaalbaar is als we de beschikbare middelen anders verdelen. Naast een basisinkomen krijgen mensen ook een gratis basiszorgverzekering en een toelage per kind onder de 18 jaar. Daarom zijn wij een groot voorstander van invoering van het basisinkomen met ingang van 2018. Onderteken het Burgerinitiatief. http://basisinkomen2018.nl/

Fietstocht Ubi-basisinkomen

Sinds juli 2014 maakt Roderik korte video’s over het Universeel Basis Inkomen. Op eigen kracht (via zijn website) heeft hij eerst geprobeerd om donaties te verkrijgen. Dat verloopt nu iets langzamer. En tegen het einde van deze maand gaat zijn 2e actie al van start. Vandaar dat hij nu bij ‘dream or donate’ zijn actie probeer voort te zetten. http://www.dreamordonate.nl/1622-fietstocht-voor-mijn-ubi   Mijn reis met reportages was een succes, gezien de grote verscheidenheid aan interviews die ik heb kunnen doen met mensen die ik tegenkwam. Dat waren reizigers, zoals ik, mensen die mij d.m.v. ‘couchsurfing’ een nacht onderdak aanboden, de gedreven mensen van het UBIE in Maribor, en alle andere geïnterviewden. Ik ben […]

Ons Basisinkomen Wageningen

Samen het eerste basisinkomen van Nederland realiseren. Ecodorp Wageningen gaat experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen in Wageningen. Omdat in het ecodorp geleefd wordt met een kleine ecologische voetafdruk is het makkelijk om voor een klein maandbedrag rond te komen. Het gaat om een basisinkomen van 500 euro per maand voor 1 persoon gedurende een jaar. Het gaat in totaal dus om 6000 euro. Als het bedrag niet gehaald wordt zal er vanaf 1 mei een beperkt experiment starten. Na decennia van rust is het basisinkomen weer terug op de maatschappelijke agenda. Eind jaren negentig waren er ondermeer experimenten in Utrecht waarbij de bijstandsuitkering twee jaar lang als een basisinkomen gold. […]

Ons Basisinkomen Groningen

Een basisinkomen? Dat regelen we zelf! We wachten niet op de politiek; we gaan zelf geld inzamelen om zo veel mogelijk mensen een jaar lang een basisinkomen te geven. En we laten die mensen zelf vertellen of en hoe dat hun leven verandert. Waarom OnsBasisinkomen.nl Met OnsBasisinkomen.nl willen we de discussie aanjagen over ons systeem van sociale zekerheid. Hoe kan het dat in een welvarend land als Nederland de kloof tussen rijk en arm, steeds groter wordt? Waarom lukt het ons niet die welvaart, die er nog steeds is, eerlijker te verdelen? Als iedere Nederlander verzekerd is van een realistisch, leefbaar inkomen, hoe gaan we dan met elkaar om? Biedt een basisinkomen […]

Sjir zijn (basis)inkomen

Maakt u met mij een basisinkomen mogelijk? Ik heb het afgelopen jaar ontzettend veel bereikt voor het basisinkomen, door mij er onafhankelijk en vrijwillig voor in te zetten. Nu vraag ik uw bijdrage, zodat ik dit unieke en belangrijke werk kan voortzetten. Link naar filmpje (voor tablets en smartphones): https://youtu.be/1EhvTsdR0iw Mijn verhaal Ik ben Sjir, een 24-jarige econometrist. Toen ik afgelopen augustus cum laude afstudeerde, leek het vanzelfsprekend dat ik bij een consultancybureau of in de financiële sector zou gaan werken. Maar ik besloot het radicaal anders aan te pakken. Ik creëerde mijn eigen, onbetaalde baan en werd ‘ondernemend idealist’. Levend van geld dat ik tijdens mijn studie opzij had gezet, […]