Ons Basisinkomen Wageningen

Leestijd: 2 minuten

basisinkomen-wageningen

Samen het eerste basisinkomen van Nederland realiseren.

Ecodorp Wageningen gaat experimenteren met een onvoorwaardelijk basisinkomen in Wageningen. Omdat in het ecodorp geleefd wordt met een kleine ecologische voetafdruk is het makkelijk om voor een klein maandbedrag rond te komen. Het gaat om een basisinkomen van 500 euro per maand voor 1 persoon gedurende een jaar. Het gaat in totaal dus om 6000 euro. Als het bedrag niet gehaald wordt zal er vanaf 1 mei een beperkt experiment starten.

Na decennia van rust is het basisinkomen weer terug op de maatschappelijke agenda. Eind jaren negentig waren er ondermeer experimenten in Utrecht waarbij de bijstandsuitkering twee jaar lang als een basisinkomen gold. Centraal stonden de talenten, kwaliteiten, dromen en wensen van de deelnemers van het project. Het leerde hoeveel energie en passie bij mensen vrijkomt, wanneer voorwaarden, verplichtingen en controles worden losgelaten.

In Groningen zijn onlangs twee experimenten gestart met het invoeren van een basisinkomen. Een van die experimenten gaat via de politiek, bijstand en participatiewet. Zowel D66, GroenLinks en de PvdA onderzoeken of een dergelijk experiment ook hier in Wageningen kan gaan plaatsvinden.

Het andere experiment heet ‘Ons basisinkomen’ en werkt als volgt: Via crowd-funding wordt geld bijeen gebracht om aan mensen te geven die gemotiveerd te kennen hebben gegeven een basisinkomen te willen ontvangen. Het experiment duurt een jaar. Dit experiment kent een aantal belangrijke voordelen. Om te beginnen komt zo voor het eerst in Nederland een echt basisinkomen tot stand. Een basisinkomen met een gezicht. Degenen die het ontvangen kunnen hun ervaringen beschrijven en daar breed over communiceren. Ten tweede blijft het project geheel uit handen van beleid en politiek. Geen lange discussies op basis van partijprogramma’s of financiële kaders. En ten derde wordt het basisinkomen gedragen door de giften van burgers, van instellingen, van goede doelen, van inzamelingsacties op festivals en wat al niet meer. Het wordt op die manier dus echt ‘ons’ basisinkomen.
De eerste persoon die een basisinkomen zal ontvangen is Roan Lakerveld. Hij is een beetje het proefkonijn van ecodorp Wageningen. Hij heeft het altijd erg druk met werken voor geld en vrijwilligerswerk. Met een basisinkomen denkt hij beter te kunnen leven en beter werk te leveren. Via zijn studie heeft hij al eerder moeten observeren hoe hij verandert, dat was in een dorpje in India. Belangrijk is dat hij iedereen die vragen heeft over zijn basisinkomen te woord wil staan en het publieke debat hierover op wil zoeken.

Grote donaties worden beloond met een stapel biologische pannenkoeken. U bent welkom op de Scheidingslaan 1 voor een kop thee en een gesprek over dit initiatief.

Meer informatie over het crowdfunded basisinkomen kunt u vinden op https://www.mein-grundeinkommen.de/start

Informatie over ecodorp Wageningen op http://www.partijvoordeplanten.nl/index.php?file=ppauw-mobiel-ecodorp-wageningen

 

http://www.dreamordonate.nl/1600-ons-basisinkomen-wageningen