Onvoorwaardelijk Basisinkomen of Universeel Hoog Inkomen?

Leestijd: 9 minuten

Een artikel om beter geïnformeerd het debat over de hoogte van Basisinkomen te voeren.
Opmerking: In Europa hebben we het over een Onvoorwaardelijk en niet over Universeel.

“Het zeer positieve scenario van AI is eigenlijk in veel opzichten de beschrijving van de hemel, in die zin dat echt niemand zou hoeven te werken. Ik zou het niet eens een universeel basisinkomen willen noemen. Ik zou zeggen dat het waarschijnlijk een universeel hoog inkomen is.” – Elon Musk op AI Safety Roundtable, 18 september 2023

“We zullen geen universeel basisinkomen hebben. We zullen een universeel hoog inkomen hebben.” – Elon Musk op AI Safety Summit, 2 november 2023

“Er zal een universeel hoog inkomen zijn, niet eenvoudig, in een positieve AI-toekomst.” – Elon Musk op X, 25 december 2023

“Er zal een universeel hoog inkomen zijn (niet basis).” – Elon Musk op X, 29 mei 2024

Omdat Elon Musk heeft besloten te praten over een concept dat hij “universeel hoog inkomen” noemt als anders en schijnbaar beter dan het universeel basisinkomen, voel ik de behoefte om dat hier recht te zetten.

Simpel gezegd, een universeel hoog inkomen is een universeel basisinkomen dat hoog genoeg is om als ‘hoog’ te worden beschouwd. Een universeel basisinkomen is geen laag universeel inkomen.

Zoals gedefinieerd door het Basic Income Earth Network, de internationale organisatie die in 1986 is opgericht om een geïnformeerde discussie over de hele wereld over het onderwerp basisinkomen te bevorderen, is de huidige definitie van basisinkomen “een periodieke contante betaling die onvoorwaardelijk aan iedereen op individuele basis wordt geleverd, zonder middelentest of werkvereiste.” (CJ-commentaar Johan: Hierbij past een individueel inkomen en individuele directe en indirecte belasting. De laatste belasting over de bestedingen. Zoals in mijn berekeningen Bi.)

Sinds ik in 2013 voor het eerst het concept van het basisinkomen ontdekte, ook wel bekend als onvoorwaardelijk basisinkomen, universeel basisinkomen of gewoon OBi, heb ik mijn deel van de BIEN-conferenties bijgewoond, en ik kan u verzekeren dat de formulering van de definitie zeer zorgvuldig is, met veel denkwerk erachter, en veel debat over hoe het mogelijk kan worden verbeterd. Uniformiteit is bijvoorbeeld  gesuggereerd als een zesde definiërend kenmerk.

Het feit dat de definitie van OBi op geen enkele manier een bedrag noemt, is zeer doelgericht, en het is niet iets waar iedereen binnen de OBi-gemeenschap het over eens is, omdat de meesten van ons willen dat het bedrag op zijn minst hoog genoeg is om iedereen uit de armoede te halen. Maar het feit blijft dat een OBi dat als “te laag” wordt beschouwd, zoals bijvoorbeeld $ 100 per maand in de VS, nog steeds zou voldoen aan de definitie van OBi zolang het contant geld was (in plaats van vouchers of voordelen in natura) dat onvoorwaardelijk, universeel, individueel en periodiek werd verstrekt. (CJ: Een basisinkomen moet leefbaar zijn, karig maar voldoende.)

Dus waarom vind ik het zo belangrijk om iedereen hiervan op de hoogte te stellen als reactie op het besluit van Elon Musk om een universeel hoog inkomen en een universeel basisinkomen tegenover elkaar te stellen? Het is omdat ik geloof dat Elon reageert op de verkeerde informatie waar zijn trouwe fans in lijken te sudderen. Er is een angst dat het OBi een valstrik is, dat het bedoeld is om laag te zijn en daar te blijven, ons allemaal permanent in armoede te verstrikken omdat onze banen worden weggeautomatiseerd, waardoor de meesten van ons er toe worden veroordeeld om te leven van slechts $ 1,300 per maand en waarnaast we geen extra inkomen meer kunnen verdienen omdat de banen niet meer bestaan.

Elon houdt zich bezig met het automatiseren van banen. Hij wil miljoenen Optimus-robots maken om menselijke arbeid te vervangen. Hij wil auto’s en vrachtwagens maken die menselijke chauffeurs vervangen. Hij wil echter niet dat mensen bang zijn voor al die automatisering die hij van plan is te verkopen. Hij heeft ook herhaaldelijk aangegeven dat hij OBi niet ziet als iets om nu te doen, maar alleen als iets om te doen nadat veel banen weg zijn geautomatiseerd. (CJ:Eerst alle banen weg en dan pas OBi in de UHi vorm.) Gezien die overtuigingen en de angsten van zijn potentiële klanten, is het logisch om te praten over OBi als zeer hoog. Dat moet ook wel als er geen banen meer zijn, toch?

Geloven dat het OBi hoog moet zijn, bevordert een slecht begrip van hoe OBi werkt, en dat is wat ik hier wil proberen te corrigeren.

OBi is de basis, een vloer. Alle inkomsten komen er bovenop. Is uw inkomen op dit moment $ 50.000 per jaar, dan betekent een OBi van $ 15.000 dat uw inkomen vóór belastingen wordt verhoogd tot $ 65.000 per jaar. Als u getrouwd bent zonder kinderen en uw gezinsinkomen is $ 50.000, dan betekent een OBi van $ 15.000 dat uw inkomen vóór belastingen wordt verhoogd tot $ 80.000. Als u bent getrouwd en twee kinderen hebt en het kindercomponent van OBi is $ 5,000, dan zou een OBi van $ 15,000 voor een huishoudinkomen van $ 50,000 een stijging betekenen van $°40,000, van $ 50,000 naar $ 90,000. (CJ:Vóór belastingen. Het inkomen is individueel, wat de belastingen doen met het huishoudinkomen is aan de politiek. Via de bestedingen betaalt men ook belasting, BTW.)

Een OBi van $ 15,000 voor volwassenen met een OBi van $ 5,000 voor kinderen zou de armoede in de VS vrijwel onmiddellijk laten verdwijnen, zoals hier gedefinieerd in 2024. Geen robots nodig. Dat zouden nu meteen kunnen. We zouden het kunnen doen in plaats van een heleboel sociale programma’s. We zouden het kunnen doen in plaats van een hoop belastingsubsidies (toeslagen). We zouden de belastingen kunnen verhogen voor degenen die het meest profiteren van de technologie die de lonen al tientallen jaren uitholt, waaronder Elon Musk en andere miljardairs en hun bedrijven.

Daarom heeft Elon het over universeel hoog inkomen. “UHI” is iets wat we nu niet kunnen doen. Het is iets wat we in de toekomst kunnen doen. Belast hem nu niet meer. We kunnen al deze dingen pas later uitzoeken als er massale werkloosheid is. Dan kunnen we over OBi praten, en maak je geen zorgen, want het zal super hoog zijn. Het zal zes cijfers zijn? Dat is hoog, toch? Of misschien is $ 250,000 hoog? Het maakt niet uit. Daar kunnen we ons later zorgen over maken. Dat is waar die logica toe leidt.

Maar later is te laat, we kunnen ons later geen zorgen maken over dit soort dingen. Dit is wat nu moet gebeuren, mensen worden nu al beïnvloed door AI en robots. OBi is iets dat we tientallen jaren geleden, in de jaren zeventig, hadden moeten doen voordat de automatisering van de grond kwam en voordat de automatisering en de verplaatsing van bedrijven (offshoring) een hoop banen wegbliezen en de loongroei om zeep hielpen, en voordat $ 50 biljoen aan nieuwe economische rijkdom werd omgeleid, grotendeels naar de handen van de top 1% van de Amerikanen. USA als voorbeeld.

OBi moet worden gezien als een geërfd technologisch dividend dat nu verschuldigd is en niet voor over wie weet hoeveel jaar wanneer “genoeg” banen zijn weggeblazen en genoeg werknemers zijn ontslagen om voor paniek en geweld op straat te zorgen.

Wat als we in de jaren 1970 waren begonnen met een klein OBi en het langzaam was gegroeid met de productiviteit? Volgens een studie van de RAND Corporation zou dat OBi-dividend  in 2020 $ 1,144 per maand zijn geweest. Dat zou het huidige inkomen van iedereen kunnen aanvullen, vóór belastingen. Dat zou nu kunnen zijn in plaats van de enorme en steeds groter wordende ongelijkheid die ervoor in de plaats komt.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat tussen nu en een onbekende datum in de toekomst wanneer technologie de werkloosheid heeft verhoogd op een manier die uiteindelijk voldoende wordt geacht om een OBi in te laten voeren door mensen als Elon, de invloed zal blijven wat het altijd is geweest. De ongelijkheid zal toenemen. Mensen zoals Elon zullen veel rijker worden. Voor degenen die hun baan verliezen, zullen ze nieuwe vinden. Sommigen zullen banen vinden die meer betalen, en velen – mogelijk de meesten – zullen banen vinden die minder betalen.

Hoe hoog moet de ongelijkheid worden voordat ze als te hoog wordt beschouwd? Als de werkloosheid nooit stijgt tot te hoog omdat mensen voortdurend in staat zijn om nieuwe banen te vinden die minder betalen. Wanneer zegt iemand als Elon dan dat het tijd is voor OBi, hoog of niet? Is er een functionerende samenleving waarin de werkloosheid 5% bedraagt, maar de meerderheid van de bevolking banen heeft die niet voldoende zijn om de kosten van levensonderhoud of de uitgaven die nodig zijn om de economie van brandstof te voorzien, te dekken? Hoe ziet die samenleving eruit?

Ik denk dat die samenleving er precies zo uitziet als de onze. Die is er al. We leven in een tijd met lage werkloosheid en grote ongelijkheid, grotendeels veroorzaakt door decennia van technologische vooruitgang, industriële offshoring en verlaging van de belasting voor de rijken. Het is een heel boze wereld. Het is als een kruitvat in een brandend bos.

Percentage van het totale \ aandeel in het totale vermogen

Source: https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=1o9Rc

Het is omdat de behoefte aan OBi onmiddellijk is en te laat, dat we OBi nu moeten invoeren, en niet jaren later, in de toekomst. We kunnen nu geen hoog universeel basisinkomen doen, maar we kunnen nu wel een universeel basisinkomen doen. We kunnen nu een einde maken aan armoede.

Naast de mensen met de laagste inkomens kunnen we nu ook de middenklasse helpen. We kunnen iedereen helpen zich stabieler en veiliger te voelen. Omdat mensen hun basisinkomen zullen uitgeven, zullen er meer banen ontstaan waardoor meer mensen een baan kunnen vinden. Het is absoluut noodzakelijk om iedereen nu te beschermen door de overgang naar een meer geautomatiseerde economie in plaats van te wachten tot het laatste moment, wat te laat zou kunnen zijn om de ergste gevolgen te voorkomen, zoals bijvoorbeeld het opgeven van de democratie.

Ik heb ook eerder geschreven over hoe elk OBi dat we nu beginnen, zou in de loop der tijd moeten groeien. Het moet worden gezien als een productiviteitsdividend. Ik heb voorgesteld om het te beginnen op 25% van het BBP per hoofd van de bevolking te stellen, zoals politiek econoom en mede-oprichter van BIEN Philippe Van Parijs voor het eerst suggereerde in zijn boek uit 1995, Echte vrijheid voor iedereen. Op die manier groeit ook het OBi van iedereen, naarmate de productiviteit toeneemt als AI wordt toegepast en verbeterd,. Het zou echt een dividend van AI zijn.

Het hoeft ook geen 25% te blijven. Ook dat kan groeien als we een verschuiving zien in de verhouding tussen menselijke arbeid en machinearbeid. Over tien jaar is het misschien logischer om OBi 30% van het BBP per hoofd van de bevolking te laten zijn. Over een decennium misschien 40%. Het punt is dat de OBi-bodem in de loop der tijd kan groeien tot een bedrag dat de meeste mensen als vrij hoog beschouwen. En als dat bedrag $ 50.000 per jaar per persoon zou zijn, zou dat nog steeds een universeel basisinkomen zijn. Ook als het $ 100.000 per jaar per persoon zou zijn, zou het nog steeds een universeel basisinkomen zijn. Geld is een relatieve waarde.

Er is echter een praktische limiet aan de hoogte van OBi, dat is de omvang van de economie. Een OBi van 100% van het BBP per hoofd vertegenwoordigt een soort theoretische limiet waarbij alle inkomsten naar OBi zouden gaan en er geen inkomen uit banen of kapitaal zou zijn. Het moge duidelijk zijn dat de praktische grens onder die theoretische grens ligt.

Ik geloof dat er een goede plek is om uit te vinden waar OBi hoog genoeg is om iedereen uit de armoede te halen en de algehele productiviteit hoog te houden. OBi moet dan niet zo hoog zijn dat de productiviteit wordt verlaagd en dat wat overblijft voor andere inkomsten (CJ: loon, winst en rendement) te veel wordt verkleind. Hoe groter het aandeel van de economie dat naar OBi gaat, hoe minder er is voor lonen en al het andere. Ik denk niet dat we een economie willen waar iemand zonder baan 50.000 dollar per jaar krijgt en een dokter slechts 30.000 dollar meer. Belangrijk is de verhouding. OBi kan niet zo’n groot percentage van de economie in beslag nemen dat er niet genoeg inkomen is voor lonen en salarissen om een stimulans te creëren voor al het werk dat we nog nodig hebben en willen dat mensen dat doen.

Op dit moment is in de VS 100% van het BBP per hoofd van de bevolking ongeveer $ 6,900 per maand. De armoedegrens wordt gedefinieerd als $ 1,255 / maand, wat 18% is van het BBP per hoofd van de bevolking. Dus ik denk dat in de VS de sweet spot meer dan 18% is, maar minder dan een onbekend percentage waar we alleen maar naar kunnen gissen, maar misschien ergens rond de 25%, maar misschien wel rond de 33%. (CJ: In 2022 is Nederland 60% van het mediane inkomen € 23.460; 50% van het gemiddelde inkomen € 23.450; 25% van het BBP per hoofd €12.771; de bijstand voor een alleenstaande € 13.607; en het wettelijk minimumloon €22.831. )

Dus ik stel voor dat we beginnen waar we kunnen uit te zoeken waar de grens van de armoede of ernstige armoede is, en vanaf daar gewoon OBi aan te zwengelen om uit te vinden waar de onbekende sweet spot* ligt. Naarmate technologieën zoals AI en robots de algehele productiviteit verhogen, zal de bovengrens van de sweet spot stijgen. Een sterk geautomatiseerde economie zal een kleiner percentage van het BBP voor lonen vereisen, en dus zou de bovengrens voor OBi kunnen gaan van bijvoorbeeld 33% van het BBP per hoofd van de bevolking naar 50% of meer, naar mate de automatisering dat toestaat.

Zo zou op een gegeven moment het universele basisinkomen een universeel hoog inkomen kunnen zijn, maar het zou nog steeds een universeel basisinkomen blijven, per definitie.

Het basisinkomen verwijst alleen naar de aard ervan als een primaire basis, als een vloer. Het is het inkomen dat we allemaal van rechtswege krijgen om te besteden aan wat we allemaal het meeste nodig vinden, dat dient vervolgens als basis voor alle andere inkomsten die worden verdiend als extra inkomen voor extra en minder noodzakelijke aankopen.