Partij voor de Dieren wil een basisinkomen onderzoeken

Leestijd: < 1 minuut

logo_partijvoordedierenIn Plan B, het verkiezingsprogramma van de PvdD 2017, staat een alinea over het basisinkomen:

Een basisinkomen zou het mogelijk kunnen maken dat veel meer maatschappelijke activiteiten kunnen worden ontplooid die nuttig zijn voor de samenleving. Uitkeringsgerechtigden hebben nu te weinig mogelijkheden om naast een uitkering iets bij te verdienen, waardoor een parttime baan vaak niets oplevert. We willen dat werkzoekenden vrijwilligerswerk en stages kunnen doen, ook als dat werk niet direct op terugkeer naar de arbeidsmarkt gericht is. Minder uitvoeringskosten, meer helderheid voor de burger.

Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Pilots op dit gebied, zoals in de gemeente Utrecht, worden gestimuleerd.

aldus bladzijde 6 van het verkiezingsprogramma:
https://www.partijvoordedieren.nl/data/files/2016/10/PvdDVerkiezingsprogramaTweedeKamerverkiezingen2017-1d16d44a.