The Social Human Movement

Leestijd: < 1 minuut Het is ons doel om deze wereld meer humaan , sociaal en ecologischer te maken. Om dit te bereiken zijn er drie doelen die gerealiseerd en of veranderd moeten worden. Deze doelen zijn: Onderwijs. Eerlijke winst & gebruik. UBI , Unconditional (/onvoorwaardelijk) Basic (/basis) Income (/inkomen). Deze doelen staan in verband met elkaar. Als ze op een…

Groenregts

Leestijd: < 1 minuut Alle Nederlanders vanaf 18 jaar een basisinkomen, (800 per maand) EU burgers krijgen maximaal 3 maanden per 2 jaar een basisinkomen, om een baan te vinden. https://groenregts.jimdosite.com/standpunten/geld/ Steden met verticale landbouw als eilanden in natuurgebieden  Landbouwgrond gebruiken voor natuur (en recreatie) Alle dieren in natuur (behalve huisdieren) Agrarische productie verticaal in steden Geen veeteelt en…

Beweging Voorwaarts

Leestijd: < 1 minuut BV Nederland is een beweging van mensen die voor een nieuwe politiek in Nederland pleiten, met meer democratie, meer op de mens gericht en met een vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand. We zijn op zoek naar mensen die dezelfde visie voor Nederland hebben en mee willen doen aan deze nationale beweging. Om samen toe…

VOLT

Leestijd: < 1 minuut Volt is een jonge, progressieve pro-Europese partij voor een daadkrachtig en humaan Europa! Europa is onze toekomst. Samen kunnen wij de uitdagingen van nu het beste oplossen en samen kunnen we de EU verbeteren zodat het weer een unie voor en door de burgers is! Hoewel met name het basisinkomen niet genoemd is, komt er…

Gele Hesjes Beweging

Leestijd: < 1 minuut De Gele Hesjes Beweging is een nieuwe democratische vereniging, die als doel heeft het bevorderen van vrijheid en gelijkwaardigheid. De gele hesjes beweging is van niemand. Wij kennen geen leiders. Wij erkennen geen autoriteiten binnen onze vereniging dan de leden. Waar staat de Gele Hesjes beweging voor: 1. Het bevorderen van Vrijheid en Gelijkwaardigheid. 2.…

Ubuntu Partij Nederland

Leestijd: < 1 minuut De Ubuntu Partij Nederland heeft het basisinkomen in het partij programma opgenomen aldus bestuurslid Hans van Poelgeest. Missie “Laat iedere burger zijn natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bijdragen aan het grotere goed van de gehele gemeenschap. Laat ons de rijkdom van ons land gebruiken om overvloed te creëren in alle aspecten van het leven voor…

Stichting Wrklst

Leestijd: 2 minuten Het basisinkomen zie ik ook al jaren als een belangrijke bijdrage aan de deregulering met als bij-effect afbraak van vele bureaucratische instanties die uit moeten gaan van wantrouwen, omdat je met uitkeringen kan sjoemelen. Dit effect keert zich om bij het basisinkomen. Iedereen kan zelf beslissen of ie wel of niet bijwerkt en dan ook…

LaatBloeien

Leestijd: < 1 minuut LaatBloeien pleit voor een ingrijpende stelselherziening met als hoofdpunten invoering van basisinkomen en verschuiven van de belasting naar Onttrokken Waarde (B.O.W.: een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de sociale en ecologische waarde die zij onttrekken). http://basisinkomen.nl/ingrijpende-stelselwijziging-nodig-basisinkomen-en-belasting-naar-onttrokken-waarde/ Een houdbare, eenvoudige samenleving is dichterbij dan je denkt. Hier ontdek je concrete initiatieven…