LaatBloeien

Leestijd: < 1 minuut LaatBloeien pleit voor een ingrijpende stelselherziening met als hoofdpunten invoering van basisinkomen en verschuiven van de belasting naar Onttrokken Waarde (B.O.W.: een bronbelasting op alle producten en diensten, die gelijk is aan de sociale en ecologische waarde die zij onttrekken). http://basisinkomen.nl/ingrijpende-stelselwijziging-nodig-basisinkomen-en-belasting-naar-onttrokken-waarde/ Een houdbare, eenvoudige samenleving is dichterbij dan je denkt. Hier ontdek je concrete initiatieven…

Humanistische partij

Leestijd: < 1 minuut Tegen Basisinkomen?  Achterhaald! Ook als men zegt dat basisinkomen gratis geld zou zijn waardoor mensen die basisinkomen verkrijgen geen inspanningen zouden verrichten. Wat een leugen ! We kennen inmiddels in Nederland ruim 2,5 miljoen vrijwilligers en mantelzorgers die voor GRATIS TIJD werkzaam zijn, waarvan minstens 2 miljoen uitkeringsgerechtigden. Als je de stelling :basisinkomen maakt dat…

FNV Uitkeringsgerechtigden

Leestijd: < 1 minuut Tijdelijke contracten zijn steeds meer aan de orde van de dag, het aantal onverzekerde zelfstandigen groeit gestaag en er zijn steeds minder banen vanwege automatisering. Juist daarom is een goed sociaal netwerk belangrijk. FNV Uitkeringsgerechtigden is van mening dat een onvoorwaardelijk basisinkomen kan helpen met het oplossen van deze problemen. Lees meer over het voorstel…

Basispartij

Leestijd: < 1 minuut De Basispartij wil  het basisinkomen stapsgewijs invoeren Het basisinkomen is het minimum inkomen voor het menswaardig kunnen rondkomen. De BASISPARTIJ stelt dat iedereen op termijn recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen. De eerste stap daartoe is het omzetten van alle huidige uitkeringen of inkomensaanvullingen naar dat basisinkomen. Na diverse tussenstappen zal de laatste stap zijn…

Lokaal in de Kamer

Leestijd: < 1 minuut Het basisinkomen kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige bijstandsuitkering Lokaal in de Kamer wil een studie naar het basisinkomen. Echter, het basisinkomen mag geen vrijbrief zijn voor inwoners om zich te onttrekken aan maatschappelijk verkeer. Leefbaarheid vraagt om actieve participatie in de samenleving. Lokaal in de Kamer wil bij het onderzoek de resultaten…

Partij voor de Kinderbelangen

Leestijd: < 1 minuut De Partij voor de Kinderbelangen houdt zich niet alleen bezig met kinderen in Nederland maar heeft ook andere standpunten uiteraard waaronder het Basisinkomen. http://www.kinderbelangenpartij.nl/

De Burger Beweging

Leestijd: < 1 minuut De Burger Beweging is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden. Dit basisinkomen bestaat uit drie delen, namelijk een deel voor jongeren, ouderen en mensen van de middengroep. De kosten van dit basisinkomen kunnen samen met gezondheidszorg en onderwijs worden betaald met het nieuwe omslagsysteem…

Beweging-X

Leestijd: 2 minuten De burgerbeweging “Beweging-X” is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden. Dit basisinkomen bestaat uit drie delen, namelijk een deel voor jongeren, ouderen en mensen van de middengroep. De kosten van dit basisinkomen kunnen samen met gezondheidszorg en onderwijs worden betaald met het nieuwe omslagsysteem (zie hoofdstuk 4).…

FEMI

Leestijd: 2 minuten FEMI = Foundation to Earth, Mankind through Inspiration and Initiative UNO-Inkomen is een Fonds op Naam bij FEMI. Het fonds pleit, in samenwerking met organisaties, voor een wereldbasisinkomen en onderzoekt in theorie en praktijk welke mogelijkheden bestaan om een basisinkomen te implementeren. Dit gedachtegoed is ontwikkeld door Pieter Kooistra. Om het gedachtegoed verder invulling te…

Platform DSE

Leestijd: 2 minuten De Grote Transitie Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving Werkwijze Platform DSE is een denktank die voorziet in een uitgewerkte problematisering…