Transitiepartij

Leestijd: < 1 minuut De Transitiepartij wil een “basisinkomen plus”; niet werkende standaard inkomen van 1500 Euro, kinderen aanvullend 350 Euro, aanvullend voor zorgebehoevenden en plus toeslag voor werkenden van 550 Euro. http://transitiepartij.nl/ http://basisinkomenkieswijzer.nl/

Terris

Leestijd: < 1 minuut Terris als sociaal-democratische populistische middenpartij roert zich voor honden, plezier en basisinkomen Uniek in de wereld, het Nederlands Basisinkomen (NBI) voor alle Nederlanders bovenop je salaris of in plaats van je uitkering, AOW of studentenlening. Als Nederland massaal kiest voor de nieuwe sociaal democratische partij TERRIS, dan krijgt iedereen vanaf 18 jaar het basisinkomen van…

Basispartij

Leestijd: < 1 minuut Geleidelijke invoering van het basisinkomen. Niet alleen mensen boven een bepaalde leeftijd ontvangen dit basisinkomen, maar iedereen die recht heeft op financiële ondersteuning vanuit de gemeenschap. De hoogte van dit maandelijkse bedrag evenals de overige bepalingen worden per provincie vastgesteld. Het streven is dat op termijn iedereen een basisinkomen ontvangt voor het kunnen voorzien in de…

Alternatief RegeerAccoord

Leestijd: < 1 minuut Het Alternatief Regeerakkoord wordt en is een visiedocument welke omschrijft hoe wij Nederland willen verwezenlijken. Een lijst van wensen, onderbouwd met de argumentatie waarom iets specifieks gerealiseerd dient te worden. Het Alternatief Regeerakkoord komt voort uit een samenwerkingsverband ontstaan vanuit vrije mensen, diverse organisaties en nieuwkomende politieke partijen. Wij formuleren een visie voor Nederland onafhankelijk van…

Moedig Voorwaarts

Leestijd: < 1 minuut   De Jonge Democraten66  stellen voor om in plaats van inkomensondersteuning aan specifieke groepen (bijstand, AOW, toeslagen, heffingskortingen, kindregelingen, etc.) te geven, een negatieve inkomstenbelasting in te voeren. Effectief komt dit maandelijks neer op een toeslag/belastingkorting per huishouden van €600 plus €600 per volwassene plus €300 per kind. Dat zou in één klap alle armoede in Nederland…

SOLinks

Leestijd: 2 minuten SOLINKS (Samenwerking Op Links) wil de financiële onzekerheid aanpakken door het invoeren van een basisinkomen. Met dit basisinkomen moet in de eerste levensbehoeften kunnen worden voorzien en zullen alle toeslagen overbodig zijn. Het komt ook in de plaats van alle andere uitkeringen; controle op uitkeringen wordt daardoor overbodig. Tegelijkertijd willen wij dat alle aftrekposten voor…

Vrede en Recht

Leestijd: < 1 minuut   Aan de huidige grondrechten willen we er een toevoegen, namelijk het recht op een basisinkomen. Een recht dat voor iedere Nederlander geldt en die hij slechts verliest door zijn of haar overlijden. http://www.vrede-recht.nl/over-ons/doelstellingen/ http://www.vrede-recht.nl/basisrecht1/

Vrijzinnige Partij

Leestijd: < 1 minuut Over het Basisinkomen eerst een uitspraak over het principe en dan pas over de centen, net zoals dat is gegaan in het debat voor invoering van de AOW en de Kinderbijslag, is het standpunt van de Vrijzinnige Partij. De initiatiefnota “Zeker flexibel” zal binnenkort op de Kameragenda gezet worden door ons. We hebben daarbij voor de strategie…

Studio Zelfvoorziening

Leestijd: 2 minuten zelfvoorziening Het door enkeling, gezin of andere bijeenwonenden (woongroep, leefgemeenschap, of zelfs dorp, stad) zo volledig mogelijk zelf, ter plaatse en voor zich produceren van voedsel, kleding, woning en dergelijke op een sociaal gelijkwaardig oppervlak. Voor wat aanvullend wordt geruild of gekocht wordt enigerlei goed of dienst geleverd en of uit vermogen, uitkering, deeltijd- dan wel…

De Omkering

Leestijd: < 1 minuut Alle controlesystemen kunnen worden afgeschaft! En wat mooier is ook de pensioengerechtigde leeftijd, want als je wilt stoppen met werken om je allergrootste hobby te gaan uitvoeren, dan krijg je een basissalaris en jongeren kunnen jouw baan dan overnemen. Het basissalaris levert een maatschappij met creatieve mensen op. Met de OBI kan tegelijkertijd de ziektekostenverzekering, de…