European Anti Poverty Network Nederland

Leestijd: < 1 minuut Tijdens de presentatie van het Platform Basisinkomen in de Balie in Amsterdam op 20 september 2015 heeft de EAPN toegezegd zich aan te sluiten en een convenant[1] te ondertekenen. Het EAPN is het eens met de doelstelling van het Platform om het basisinkomen als emanciperende sociale zekerheid in te voeren.[2]   http://www.platformbasisinkomen.eu/persbericht-platform-basisinkomen-start-20-september-2015/   [1]Het convenant laat de…

Verenigd Links

Leestijd: < 1 minuut Verenigd Links ziet de invoering van het basisinkomen als de enige uitweg uit de crisis. Wanneer de overheid de sociale zekerheid afbreekt zal zij tenminste voor iedereen recht op bestaanszekerheid moeten waarborgen. Een basisinkomen is onvoorwaardelijk, voor iedereen, individueel, en hoog genoeg om van te leven. Het maakt een fatsoenlijk leven mogelijk zonder de dwang…

Blauwvuur

Leestijd: < 1 minuut Onafhankelijk Op eigen manier, in diversiteit Toch met elkaar Verandering organiseren Kruisverbanden maken Bedrijfsmatig Samen heel sterk, ook in liefde Verandering zijn en laten zien Aantrekkelijk licht Verbondenheid tonen met elkaar en de aarde Zijn

Geoïsme en het Basisinkomen

Leestijd: 3 minuten Het burgerdividend De technologische vooruitgang zorgt ervoor dat steeds meer onaangenaam werk geautomatiseerd kan worden, waardoor de productiviteit en daarmee ook de grondwaarde stijgt. Sommige mensen vinden het jammer wanneer technologische vooruitgang het leven vergemakkelijkt, want ze zijn bang dat “jobs” verloren zullen gaan. Dit is zeer absurd: werken om toch maar te kunnen werken.…

De Lange Mars

Leestijd: < 1 minuut Iedereen wordt uitgenodigd alle nieuwtjes op het gebied van het Basis Inkomen op Infopunt BI te melden en zodoende tot meer uitwisseling te komen. Toen ik in 2013 het initiatief nam om de Basis Inkomen Partij op te richten had ik geen idee dat het binnen enkele jaren zo’n grote vlucht zou nemen. Op dit…

Global Basic Income Foundation

Leestijd: < 1 minuut Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk minimuminkomen voor iedereen en geeft alle mensen bestaanszekerheid. Het is een erkenning van dewaardigheid van ieder mens. Het bevordert de individuele vrijheid doordat het een vrije arbeidskeuze mogelijk maakt. Een basisinkomen stelt mensen in staat een betere afweging te maken tussen enerzijds betaald werk en anderzijds persoonlijk leven en onbetaalde…

De Groenen

Leestijd: < 1 minuut Basisinkomen: Brandstof van de economie Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van alle andere deelnemende partijen. Wij pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de…

Vivant

Leestijd: < 1 minuut Een basisinkomen voor iedereen! Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actiéén eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.ef te zijn, om te…

MIES

Leestijd: < 1 minuut Links en rechts zijn het er eigenlijk wel over eens dat de verzorgingsstaat dringend aan herziening toe is. Sinds kort wordt het onvoorwaardelijk basisinkomen weer steeds vaker genoemd als een interessant alternatief. Kort samengevat houdt dit in: iedere Nederlandse volwassene krijgt een vast bedrag uitgekeerd om van te leven, ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit. In…

Perikles stichting

Leestijd: < 1 minuut De Periklesstichting wil een sociale zekerheid neerzetten, waarbij de relatie met de samenleving hersteld wordt. Niet alleen uitkeringsgerechtigden dienen te profiteren van een goed stelsel, maar een goed stelsel moet ook bijdrage aan de sociaal economische duurzaamheid van de samenleving op zich. Door sommige participanten is een soort basisinkomen voorgesteld. Soms als een AOW vanaf het 18 de jaar (een ALW: Algemene Leefkosten Wet). Soms…