Stichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving

Leestijd: 2 minuten Stichting Ecologisch Vernieuwende Samenleving EVS – Arnhem e.o. is actief met nieuwe vormen van economie. Wij zijn een groot voorstander van de invoering van een basisinkomen. In Arnhem en omringende gemeenten zijn wij actief met aandacht vragen voor lokale economie, de invoering van een basisinkomen en de praktische ingangen om deze stappen in de praktijk te…

Oikos

Leestijd: < 1 minuut Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de…

Nieuw Nederland

Leestijd: < 1 minuut De gedachte dat de economie eenvoudiger moet worden neemt toe. Het basisinkomen biedt een gelijke voorwaarde voor iedereen om op zijn of haar niveau in de samenleving mee te kunnen functioneren. Het basisinkomen is een individueel, levensloop gebonden vast inkomen. In Nederland hebben we eten, er is pensioen, werk en woonruimte. Maar dat is ingewikkeld…

De Samenleving

Leestijd: < 1 minuut Het belangrijkste doel van De Samenleving is om het politieke systeem van binnen uit te veranderen. De maatschappij en politiek Den Haag wakker te maken en in te laten zien, dat dit systeem ook op een andere manier ingericht kan worden. Het is heel makkelijk om te roepen dat je het er niet mee eens…

De Ware Volkspartij

Leestijd: 2 minuten WVP/warevolkspartij.nl een partij die het basisinkomen actief steunt/promoot. Algemeen basisinkomen voor iedereen In het huidige systeem worden uit verschillende wetten diverse soorten uitkeringen en toeslagen betaald: voor werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, opgroeiende kinderen, studie, gezondheid, speciale persoons- en kindgebonden uitgaven, huur, eigen huis etc. Al met al gaat het om enorme bedragen. Ondanks dat blijft er…

MAMA – Maakbare Maatschappij – een filosofische partij/denktank

Leestijd: < 1 minuut MAMA wil zoeken naar een nieuw evenwicht en de herverdeling van werk door middel van een basisinkomen. Dit basisinkomen wordt niet verondersteld voldoende te zijn om volledig van te leven, maar wordt eerder gezien als een basisbedrag met mogelijkheid tot meer persoonlijke vrijheid en levensplanning. MAMA – Maakbare Maatschappij – een filosofische partij/denktank MAMA realiseert zich dat…

Stichting EcoVrede

Leestijd: < 1 minuut Samenleving Basisinkomen en Lokaal Geld. Stichting EcoVrede is een groot voorstander van de invoering van een basisinkomen. Een leefbare samenleving bouwen is mogelijk! Steeds meer wordt duidelijk dat ons grootste probleem als samenleving zit in ons huidige geldsysteem en de ongelijke verdeling. “Er is voldoende voor ieders behoefte maar te weinig voor ieders hebzucht” zoals…

Prohef

Leestijd: < 1 minuut Stichting Prohef wil deze absurditeit in ons stelsel opheffen. Loonheffingen werken als ‘accijns op arbeid’en remmen het gebruik van arbeid af. Loonheffingen kunnen beter ingeruild worden voor een Heffing op de Toegevoegde Waarde (HTW – een heffing die lijkt op de BTW). Een andere kwestie die verband houdt met het belastingsysteem is de weer actueel…

Het Veerhuis

Leestijd: < 1 minuut Het Veerhuis en het basisinkomen.  Het Veerhuis heeft veel met het basisinkomen. Pieter Kooistra, bedenker en oprichter van de kunstuitleen bedacht in de jaren ’70 een Wereldbasisinkomen. Het bijzondere aan het plan is dat het niet gefinancierd wordt in euro’s of dollars. Hij heeft een geheel nieuwe visie ontworpen van hoe een andere maatschappij eruit…

NOW initiatief

Leestijd: < 1 minuut Aan de hand van de vier pijlers People, Planet, Profit en Pneuma en de daaronder gerangschikte aandachtsgebieden heeft het Now! Initiatief hieronder een voorlopige selectie gemaakt van de concrete thema’s, waarover de dialoog – startende vanuit Nederland – kan gevoerd gaan worden. En dit aan de hand van de actualiteit in de wereld. En startende…