Dynamisch Nederland

Leestijd: < 1 minuut Dynamisch Nederland staat voor samenwerking. Samenwerking vanuit eigenheid. De mensen van het kernteam zijn overtuigd van het feit dat wij alleen een maatschappij gaan krijgen waarin welzijn, welvaart en welbevinden voor iedereen elk moment (#W3VIEM) werkelijkheid is als wij in onze samenleving gaan samenwerken. Onze tien kernpunten spelen daarin een grote rol. Deze punten zijn:…

Netwerk Politieke Innovatie – NPI

Leestijd: < 1 minuut Het NPI daagt politici uit om het voortouw te hernemen in het ontwikkelen van de Nederlandse samenleving. Daarbij moet vooral gezocht worden naar synergie (ipv de kleinst gemene deler) en naar co-creatie met netwerken van burgers. Zie voor meer de website en de missie van het NPI. Speerpunt is het streven naar eenvoud. Wij zijn…

Basic Income Earth Network

Leestijd: < 1 minuut Het Basic Income Earth Network (BIEN) werd opgericht in 1986 als het  Basic Income European Network.  en heeft als doel om te dienen als een link tussen individuen en groepen toegewijd aan, of die geïnteresseerd zijn in, basisinkomen, dat wil zeggen een inkomen onvoorwaardelijk verleend aan alle op individuele basis, zonder vermogenstoets of werken eis , en op…

Unconditional Basic Income Europe

Leestijd: < 1 minuut Onvoorwaardelijk (Unconditional) Basisinkomen Europa (UBIE) is een netwerk van organisaties en individuen van verschillende culturen, talen, sociale belangen en politieke en religieuze of levensbeschouwelijke achtergrond, die samen de algemene opvatting delen dat een onvoorwaardelijke basisinkomen  een duurzame oplossing op lange termijn is voor onze samenleving. De UBIE is ingeschreven in het handelsregister in België als Non-Gouvernementele Organisatie.…

Vereniging Basisinkomen

Leestijd: 2 minuten De Vereniging Basisinkomen is in Nederland opgericht in 1991 maar al veel eerder werd er in Nederland gedacht over een Basisinkomen. In 1985 adviseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de introductie van een gedeeltelijk basisinkomen, een advies dat door de Nederlandse regering niet werd opgevolgd.*1 In 1987 werd de Stichting Werkplaats Basisinkomen opgericht…

Basisinkomenpartij

Leestijd: 2 minuten De thema’s en standpunten versmelten het individuele belang met het maatschappelijk verstand. Wij kiezen ervoor om onze standpunten per thema uit te leggen, zo blijft het overzichtelijk. Deze thema’s sluiten aan bij de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) die zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) en…