Voetafdruk.eu

Leestijd: < 1 minuut

170 wetenschappers: vijf voorstellen voor Nederland na Corona

Dit beknopte manifest, ondertekend door 170 in Nederland werkende academici die zich bezig
houden met internationale ontwikkelingsvraagstukken, presenteert, op basis van bestaand
onderzoek en kennis, een vijftal voorstellen voor Nederland na Corona:

 1. Vervanging van het huidige ontwikkelingsmodel gericht op generieke groei van het
  BNP, door een model dat onderscheid maakt tussen sectoren die mogen groeien en
  investeringen nodig hebben (de zogenoemde cruciale publieke sectoren, schone
  energie, onderwijs en zorg) en sectoren die radicaal moeten krimpen, gegeven hun
  fundamentele gebrek aan duurzaamheid of hun rol in het aanjagen van overmatige
  consumptie (zoals bijvoorbeeld de olie-, gas-, mijnbouw-, en reclamesectoren).
 2. Ontwikkeling van een economisch beleid gericht op herverdeling, dat voorziet in een
  universeel basisinkomen, ingebed in solide sociaal beleid; een forse progressieve
  belasting op inkomen, winst en vermogen; kortere werkweken en het delen van banen;
  en erkenning van de intrinsieke waarde van zorgverlening en essentiële publieke
  diensten zoals onderwijs en gezondheidszorg.
 3. Overgang naar een circulaire landbouw, gebaseerd op het behoud van biodiversiteit,
  duurzame, veelal lokale voedselproductie, vermindering van vleesproductie en
  werkgelegenheid met eerlijke arbeidsvoorwaarden.
 4. Vermindering van consumptie en reizen, met een radicale afname van luxueuze en
  verspillende vormen, richting noodzakelijke, duurzame en betekenisvolle vormen van
  consumptie en reizen.
 5. Kwijtschelding van schulden, voornamelijk aan werknemers, zzp-ers en ondernemers
  in het MKB, maar ook aan ontwikkelingslanden (uit te voeren door zowel de rijkere
  landen als de internationale organisaties zoals IMF en Wereldbank).

https://www.voetafdruk.eu/nieuws/manifest5voorstellenvoornederlandnacorona.pdf