Platform DSE

Leestijd: 2 minuten De Grote Transitie Platform DSE (Duurzame en Solidaire Economie) zet zich in voor een rechtvaardige en dienstbare economie die in balans is met het natuurlijk vermogen van de Aarde. Vanuit een mondiale invalshoek richt het platform zich op de Nederlandse economie en samenleving Werkwijze Platform DSE is een denktank die voorziet in een uitgewerkte problematisering…

Alternatief RegeerAccoord

Leestijd: < 1 minuut Het Alternatief Regeerakkoord wordt en is een visiedocument welke omschrijft hoe wij Nederland willen verwezenlijken. Een lijst van wensen, onderbouwd met de argumentatie waarom iets specifieks gerealiseerd dient te worden. Het Alternatief Regeerakkoord komt voort uit een samenwerkingsverband ontstaan vanuit vrije mensen, diverse organisaties en nieuwkomende politieke partijen. Wij formuleren een visie voor Nederland onafhankelijk van…

SOLinks

Leestijd: 2 minuten SOLINKS (Samenwerking Op Links) wil de financiële onzekerheid aanpakken door het invoeren van een basisinkomen. Met dit basisinkomen moet in de eerste levensbehoeften kunnen worden voorzien en zullen alle toeslagen overbodig zijn. Het komt ook in de plaats van alle andere uitkeringen; controle op uitkeringen wordt daardoor overbodig. Tegelijkertijd willen wij dat alle aftrekposten voor…

De Omkering

Leestijd: < 1 minuut Alle controlesystemen kunnen worden afgeschaft! En wat mooier is ook de pensioengerechtigde leeftijd, want als je wilt stoppen met werken om je allergrootste hobby te gaan uitvoeren, dan krijg je een basissalaris en jongeren kunnen jouw baan dan overnemen. Het basissalaris levert een maatschappij met creatieve mensen op. Met de OBI kan tegelijkertijd de ziektekostenverzekering, de…

Blauwvuur

Leestijd: < 1 minuut Onafhankelijk Op eigen manier, in diversiteit Toch met elkaar Verandering organiseren Kruisverbanden maken Bedrijfsmatig Samen heel sterk, ook in liefde Verandering zijn en laten zien Aantrekkelijk licht Verbondenheid tonen met elkaar en de aarde Zijn

Geoïsme en het Basisinkomen

Leestijd: 3 minuten Het burgerdividend De technologische vooruitgang zorgt ervoor dat steeds meer onaangenaam werk geautomatiseerd kan worden, waardoor de productiviteit en daarmee ook de grondwaarde stijgt. Sommige mensen vinden het jammer wanneer technologische vooruitgang het leven vergemakkelijkt, want ze zijn bang dat “jobs” verloren zullen gaan. Dit is zeer absurd: werken om toch maar te kunnen werken.…

De Lange Mars

Leestijd: < 1 minuut Iedereen wordt uitgenodigd alle nieuwtjes op het gebied van het Basis Inkomen op Infopunt BI te melden en zodoende tot meer uitwisseling te komen. Toen ik in 2013 het initiatief nam om de Basis Inkomen Partij op te richten had ik geen idee dat het binnen enkele jaren zo’n grote vlucht zou nemen. Op dit…

MIES

Leestijd: < 1 minuut Links en rechts zijn het er eigenlijk wel over eens dat de verzorgingsstaat dringend aan herziening toe is. Sinds kort wordt het onvoorwaardelijk basisinkomen weer steeds vaker genoemd als een interessant alternatief. Kort samengevat houdt dit in: iedere Nederlandse volwassene krijgt een vast bedrag uitgekeerd om van te leven, ongeacht woonsituatie, inkomen of bezit. In…

Perikles stichting

Leestijd: < 1 minuut De Periklesstichting wil een sociale zekerheid neerzetten, waarbij de relatie met de samenleving hersteld wordt. Niet alleen uitkeringsgerechtigden dienen te profiteren van een goed stelsel, maar een goed stelsel moet ook bijdrage aan de sociaal economische duurzaamheid van de samenleving op zich. Door sommige participanten is een soort basisinkomen voorgesteld. Soms als een AOW vanaf het 18 de jaar (een ALW: Algemene Leefkosten Wet). Soms…

Oikos

Leestijd: < 1 minuut Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op lange termijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de…