Beweging Voorwaarts

Leestijd: < 1 minuut BV Nederland is een beweging van mensen die voor een nieuwe politiek in Nederland pleiten, met meer democratie, meer op de mens gericht en met een vrijheidsdividend van 1.000 euro per maand. We zijn op zoek naar mensen die dezelfde visie voor Nederland hebben en mee willen doen aan deze nationale beweging. Om samen toe…

VOLT

Leestijd: < 1 minuut Volt is een jonge, progressieve pro-Europese partij voor een daadkrachtig en humaan Europa! Europa is onze toekomst. Samen kunnen wij de uitdagingen van nu het beste oplossen en samen kunnen we de EU verbeteren zodat het weer een unie voor en door de burgers is! Hoewel met name het basisinkomen niet genoemd is, komt er…

Partij Betaalbaar Nederland

Leestijd: < 1 minuut In de loop der jaren heeft het systeem van onze sociale zekerheid zich ontwikkeld tot een uiterst ingewikkeld stelsel, uitgevoerd door meerdere ministeries en overheden, zo ingewikkeld dat er jarenlange studie voor nodig is om alle finesses te begrijpen. Het invoeren van een basisuitkering voor iedereen zou enorm veel bureaucratie schelen. https://partij-betaalbaar-nederland-nl.jouwweb.nl/

Ubuntu Partij Nederland

Leestijd: < 1 minuut De Ubuntu Partij Nederland heeft het basisinkomen in het partij programma opgenomen aldus bestuurslid Hans van Poelgeest. Missie “Laat iedere burger zijn natuurlijke talenten of verworven vaardigheden bijdragen aan het grotere goed van de gehele gemeenschap. Laat ons de rijkdom van ons land gebruiken om overvloed te creëren in alle aspecten van het leven voor…

Humanistische partij

Leestijd: < 1 minuut Tegen Basisinkomen?  Achterhaald! Ook als men zegt dat basisinkomen gratis geld zou zijn waardoor mensen die basisinkomen verkrijgen geen inspanningen zouden verrichten. Wat een leugen ! We kennen inmiddels in Nederland ruim 2,5 miljoen vrijwilligers en mantelzorgers die voor GRATIS TIJD werkzaam zijn, waarvan minstens 2 miljoen uitkeringsgerechtigden. Als je de stelling :basisinkomen maakt dat…

Basispartij

Leestijd: < 1 minuut De Basispartij wil  het basisinkomen stapsgewijs invoeren Het basisinkomen is het minimum inkomen voor het menswaardig kunnen rondkomen. De BASISPARTIJ stelt dat iedereen op termijn recht heeft op een onvoorwaardelijk basisinkomen. De eerste stap daartoe is het omzetten van alle huidige uitkeringen of inkomensaanvullingen naar dat basisinkomen. Na diverse tussenstappen zal de laatste stap zijn…

Lokaal in de Kamer

Leestijd: < 1 minuut Het basisinkomen kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige bijstandsuitkering Lokaal in de Kamer wil een studie naar het basisinkomen. Echter, het basisinkomen mag geen vrijbrief zijn voor inwoners om zich te onttrekken aan maatschappelijk verkeer. Leefbaarheid vraagt om actieve participatie in de samenleving. Lokaal in de Kamer wil bij het onderzoek de resultaten…

Partij voor de Kinderbelangen

Leestijd: < 1 minuut De Partij voor de Kinderbelangen houdt zich niet alleen bezig met kinderen in Nederland maar heeft ook andere standpunten uiteraard waaronder het Basisinkomen. http://www.kinderbelangenpartij.nl/

De Burger Beweging

Leestijd: < 1 minuut De Burger Beweging is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden. Dit basisinkomen bestaat uit drie delen, namelijk een deel voor jongeren, ouderen en mensen van de middengroep. De kosten van dit basisinkomen kunnen samen met gezondheidszorg en onderwijs worden betaald met het nieuwe omslagsysteem…

Beweging-X

Leestijd: 2 minuten De burgerbeweging “Beweging-X” is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden. Dit basisinkomen bestaat uit drie delen, namelijk een deel voor jongeren, ouderen en mensen van de middengroep. De kosten van dit basisinkomen kunnen samen met gezondheidszorg en onderwijs worden betaald met het nieuwe omslagsysteem (zie hoofdstuk 4).…