Transitiepartij

Leestijd: < 1 minuut De Transitiepartij wil een “basisinkomen plus”; niet werkende standaard inkomen van 1500 Euro, kinderen aanvullend 350 Euro, aanvullend voor zorgebehoevenden en plus toeslag voor werkenden van 550 Euro. http://transitiepartij.nl/ http://basisinkomenkieswijzer.nl/

Terris

Leestijd: < 1 minuut Terris als sociaal-democratische populistische middenpartij roert zich voor honden, plezier en basisinkomen Uniek in de wereld, het Nederlands Basisinkomen (NBI) voor alle Nederlanders bovenop je salaris of in plaats van je uitkering, AOW of studentenlening. Als Nederland massaal kiest voor de nieuwe sociaal democratische partij TERRIS, dan krijgt iedereen vanaf 18 jaar het basisinkomen van…

Basispartij

Leestijd: < 1 minuut Geleidelijke invoering van het basisinkomen. Niet alleen mensen boven een bepaalde leeftijd ontvangen dit basisinkomen, maar iedereen die recht heeft op financiële ondersteuning vanuit de gemeenschap. De hoogte van dit maandelijkse bedrag evenals de overige bepalingen worden per provincie vastgesteld. Het streven is dat op termijn iedereen een basisinkomen ontvangt voor het kunnen voorzien in de…

Moedig Voorwaarts

Leestijd: < 1 minuut   De Jonge Democraten66  stellen voor om in plaats van inkomensondersteuning aan specifieke groepen (bijstand, AOW, toeslagen, heffingskortingen, kindregelingen, etc.) te geven, een negatieve inkomstenbelasting in te voeren. Effectief komt dit maandelijks neer op een toeslag/belastingkorting per huishouden van €600 plus €600 per volwassene plus €300 per kind. Dat zou in één klap alle armoede in Nederland…

Vrijzinnige Partij

Leestijd: < 1 minuut Over het Basisinkomen eerst een uitspraak over het principe en dan pas over de centen, net zoals dat is gegaan in het debat voor invoering van de AOW en de Kinderbijslag, is het standpunt van de Vrijzinnige Partij. De initiatiefnota “Zeker flexibel” zal binnenkort op de Kameragenda gezet worden door ons. We hebben daarbij voor de strategie…

Verenigd Links

Leestijd: < 1 minuut Verenigd Links ziet de invoering van het basisinkomen als de enige uitweg uit de crisis. Wanneer de overheid de sociale zekerheid afbreekt zal zij tenminste voor iedereen recht op bestaanszekerheid moeten waarborgen. Een basisinkomen is onvoorwaardelijk, voor iedereen, individueel, en hoog genoeg om van te leven. Het maakt een fatsoenlijk leven mogelijk zonder de dwang…

De Groenen

Leestijd: < 1 minuut Basisinkomen: Brandstof van de economie Het onvoorwaardelijk basisinkomen staat centraal in ons verkiezingsprogramma en onderscheidt ons van alle andere deelnemende partijen. Wij pleiten voor de invoering van een basisinkomen voor alle Nederlanders die in Nederland gevestigd en belastingplichtig zijn. We willen met deze gegarandeerde koopkracht de economie stimuleren. Het economisch principe van het stimuleren van de…

Vivant

Leestijd: < 1 minuut Een basisinkomen voor iedereen! Vrijheid kan niet bestaan zonder twee dingen. Eerst en vooral heb je bestaanszekerheid nodig, een houvast om in al je basisbehoeftes zoals huisvesting en voedsel te voorzien. Ten tweede geeft die zekerheid je de kans om actiéén eenvoudig maar vooral rechtvaardig systeem: het onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen.ef te zijn, om te…

De Ware Volkspartij

Leestijd: 2 minuten WVP/warevolkspartij.nl een partij die het basisinkomen actief steunt/promoot. Algemeen basisinkomen voor iedereen In het huidige systeem worden uit verschillende wetten diverse soorten uitkeringen en toeslagen betaald: voor werkloosheid, bijstand, arbeidsongeschiktheid, opgroeiende kinderen, studie, gezondheid, speciale persoons- en kindgebonden uitgaven, huur, eigen huis etc. Al met al gaat het om enorme bedragen. Ondanks dat blijft er…

Basisinkomenpartij

Leestijd: 2 minuten De thema’s en standpunten versmelten het individuele belang met het maatschappelijk verstand. Wij kiezen ervoor om onze standpunten per thema uit te leggen, zo blijft het overzichtelijk. Deze thema’s sluiten aan bij de SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) die zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN) en…