Samenwerking Op Links is geen nieuwe partij en gaat voor #basisinkomen!

Leestijd: 2 minuten

 

solinks4Samenwerking op Links (SOLinks) wil de “linkse” krachten in Nederland opnieuw bundelen. We willen op een aantal punten weer een stevige vuist maken. Een vuist/samenwerking die er voor moet zorgen dat iedereen mee kan doen, een vuist die de weerstand tegen een basisinkomen sloopt en die er voor zorgt dat er een einde komt aan de overheersing van het “marktdenken” en een blinde fixatie op cijfers.

Wij willen krachtige statements maken over:
♦ Een basisinkomen ♦ Zorg ♦ Vrede en veiligheid ♦ De arbeidsmarkt ♦ Klimaatontwikkeling ♦ Migratie ♦ Persoonlijke ontwikkeling  ♦ De economie

Samenwerken vraagt moed, er moet over de eigen schaduw worden heen gesprongen. Samenwerking is geen fusie. De verschillende accenten zijn in het linkse spectrum belangrijk. Samenwerking moet recht doen aan nuances en moet ruimte laten om een samenwerking met “rechts” mogelijk te maken, het is immers onwaarschijnlijk dat samenwerking op “links” zal leiden tot een meerderheid in de Tweede Kamer. En ook de verdeeldheid in de Eerste Kamer zal voortbestaan.

 

SOLINKS is geen politieke partij en wil dat ook niet worden, wij willen er alleen voor zorgen dat de “linkse” krachten worden gebundeld. Omdat het waarschijnlijk niet voldoende is om hen bij elkaar te zetten willen wij ook het proces begeleiden en met elkaar tot conclusies komen. Uiteindelijk zullen wij bij de uitvoering als “anker” fungeren om te zorgen dat de afspraken worden nagekomen of dat duidelijk wordt uitgelegd waarom dat niet gebeurt.

SOLINKS heeft nu ook een pagina op facebook, volg ons op facebook en blijf op de hoogte.

SOLinks:

  • is een beweging die er voor wil zorgen dat er binnen depolitiek (en dan met name op “links”) meer wordt samengewerkt. Het staat dan ook voor: “Samenwerking Op Links“;
  • wil dat partijen gaan zoeken naar de overeenkomsten om op die manier een vuist te kunnen maken;
  • wil NIET dat de bestaande partijen fuseren, er moet wat te kiezen blijven;
  • wil dat de overeenkomsten de basis zijn voor een gezamenlijk stembusakkoord dat ook NA de verkiezingen doorwerkt;
  • wil er voor zorgen dat mensen niet langer de politiek de rug toekeren;
  • wil dat er een regering komt voor ALLE Nederlanders en met oog voor de menselijke maat.

Kortom SOLinks wil de politiek verbeteren maar dan wel binnen de bestaande structuren

http://www.solinks.nl/