Transistie naar basisinkomen: Geen inkomsten, geen burger

Leestijd: 3 minuten

Rob Hopkins publiceerde in 2008 een handboek (The Transition Handbook, from oil dependency to local resilience)[1] waarin hij zijn ideeën voor het positief veranderen van gemeenschappen heeft uitgewerkt. In mei 2009 verscheen een Nederlandse vertaling van het handboek (Het Transitie Handboek, van olie-afhankelijkheid naar lokale veerkracht.[2]

Wel, gisterenavond was ik aanwezig op een conferentie van Rob Hopkins.
De aula Pedro Arrupe zat stampvol, maar ik had me gelukkig al een maand geleden ingeschreven.

Tijdens de vragenronde stak ik natuurlijk m’n vinger op. Basisinkomen nietwaar….
Want: “Een basisinkomen betekent erkenning van de diepe onderlinge verbondenheid tussen de leden van een samenleving en de banden die deze ontwikkeling bepalen. Het is zelfs één van de meest opvallende kenmerken: het spoort aan je ervan bewust te zijn dat je altijd voor anderen werkt, zelfs als je de illusie hebt dat je voor jezelf werkt omdat je er een salaris voor krijgt.” en dat klinkt, mijn bescheiden inziens sterk als Transitie in mijn oortjes: de verbondenheid tussen de leden van een samenleving….[3]

Dus stelde ik hem volgende vraag:
“Indien ik u goed begrepen heb houdt Transitie heel wat meer in dan enkel lokaal een stadstuintje aanleggen.
U had het over lokaal geld, over energiecooperatieven, over de deeleconomie en nog zoveel meer. Maar,ik denk dat dit niet voldoende is om het hele systeem te doen veranderen en ook nog eens toekomstgericht de “grote” economie duurzaam te doen “omdraaien” en tevens de “greenwashing” (alles heet tegenwoordig groen en bio, als het maar verkoopt) tegen te gaan. En ik denk dat we ook rekening moeten houden met de transitie die zich nu al ingezet heeft op de arbeidsmarkt en hoe er een P2P economie aan het groeien is waarmee we ook rekening moeten houden.
Dus, wat denkt u over de invoering van het Onvoorwaardelijk Basisinkomen om die opkomende transitiebewegingen te ondersteunen? “

En tot mijn grote verbazing antwoorde hij dit: Yes, you are right, we can not solve all the problems only with local transition actions and concerning the Basic Income Grant, indeed I think it is an important line of thought (denkpiste) for the transition mouvements.
En verder begreep ik dat hij echt voorstander is van het OBi.

Mijn avond was goed en zelfs heel goed: nadien bij een lekker lokaal biertje heb ik nieuwe contacten gelegd want heel wat mensen hadden mijn vraag gehoord en wilden meer informatie over het Basisinkomen. Bovendien, en dat vind ik nog het meest belangrijke als afsluiter van deze avond: de universiteit in Namen staat niet alleen open voor de Transitiebeweging maar schijnt ook heel wat wat profs te hebben die het OBi genegen zijn en bvb ook alles weten over de inzet van Philippe Van Parijs.
Dus…….ben ik maar meteen gaan “onderhandelen” en kijk, vandaag neem ik de nodige contacten om een culturele stundentenavond rond het Obi op te zetten.

Er is hier iemand die heel goed geslapen heeft!

Maar waarom dit filmpje?
Omdat het aantoont hoe de mens altijd een economisch vlijtig beestje was en het, volgens mij, ook altijd zal blijven.

Toen de Franse Revolutie was uitgebroken, waarschuwde Thomas Paine zijn mederevolutionairen:

de democratie kan alleen goed werken als de burgers waaruit zij is samengesteld economisch vrij zijn en beschikbaar om haar tot bloei te brengen.

Of anders gezegd:Geen inkomsten, geen burger

En ook de Transitiebeweging mag niet in een romantisch hippysfeertje blijven hangen, maar moet ondersteunt worden met duurzame mensenrechten zoals het Onvoorwaardelijk Basisinkomen.
Want ook de democratie heeft stilletjesaan een echte transitie nodig terug naar de echte waarden:
In een democratie hebben de mensen invloed op wie er bestuurt en hoe er wordt bestuurd.
Maar mensen die geen bestaansmiddelen hebben, worden opgezogen in een spiraal van democratie ondermijnende toestanden of zoals Guy Standing het zo scherp stelt: The precariat, the new dangerous class.

Een klasse van arme burgers werkende of werklozen) die ofwel murw geslagen zijn en dus monddood, of vervallen in gevaarlijke uitersten en gebruikt of misbruikt worden door extremistische groeperingen die elke democratie onwaardig zijn.
We herdenken de Grote oorlogen en de gruwelen ervan, maar sociale onrechtvaardigheid en ongelijkheid waren ook mee de voedingsbodems van iets wat we nooit meer willen….Om over na te denken, vooral vandaag, want de wereld draait op z’n kop en terwijl in obscene rijkdom de 85 rijkste mensen meer dan de 3,5 miljard armste mensen bezitten [5] gaat de democratie verder naar de haaien en ligt om elke hoek oorlog op de loer.

Lambrecht Christina
28 januari 2015