UBI4ALL – verloting van een #basisinkomen in de hele EU

Leestijd: < 1 minuut

UBI4ALL zamelt geld in via crowdfunding en verloot dit. Mensen in de EU kunnen een jaar lang 800 euro per maand winnen. Alle mensen die in de EU wonen en ouder zijn dan 16 jaar kunnen deelnemen aan de trekking. De uitbetaling is niet aan voorwaarden gebonden.

800 euro is het gemiddelde van de armoederisicogrenzen van de landen van de EU – veel te laag voor een basisinkomen in Nederland, maar erg hoog in veel andere EU-landen.

UBI4ALL wil onvoorwaardelijke basisinkomens tastbaar maken in de hele EU. Concrete ervaringen zullen de discussies over het UBI verrijken. De Berlijnse vereniging Mein Grundeinkommen past dit concept sinds 2014 met veel succes toe in Duitstalige landen. UBI4ALL brengt het nu naar het EU-niveau.

Inschrijving voor deelname aan de loterij bij UBI4ALL is gratis. Om donaties voor de verloting wordt gevraagd, maar deze zijn geen voorwaarde voor deelname aan de trekking, evenals de ondertekening van het European Citizens ‘Initiative (ECI) Basic Income in the EU . Maar beide zijn wenselijk. Allereerst kan alleen een basisinkomen worden verloot als er voldoende donaties zijn ontvangen. Ten tweede is het doel om het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen in Europa te verspreiden en handtekeningen te verzamelen voor het ECI-UBI.

Het UBI4ALL-team bestaat uit een handvol basisinkomensactivisten uit verschillende Europese landen. De website is beschikbaar in 26 talen.

Links: