Verenigd Links is voor het basisinkomen

Leestijd: 2 minuten

verenigdlinks

Steeds meer mensen in Nederland krijgen in de gaten dat een onvoorwaardelijk basisinkomen het ondernemerschap en vrijheid van de burger stimuleert. Het geeft ruimte aan de ondernemende mens om het eigen leven in te richtten zoals deze dat wenst. En dat levert een heleboel op, ook gewoon reële economische groei.

Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld. Ondertussen zijn we toch in een situatie terechtgekomen waarin ons “sociale” beleid en de economische toestand in ons land wel heel erg nadelig uitpakt voor het leven van veel mensen. Steeds meer mensen leven in economische onzekerheid door de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de werkloosheid. Door allerlei ontwikkelingen zullen steeds meer banen verdwijnen. Het huidige systeem van sociale zekerheid wordt daardoor steeds duurder en omvangrijker. Dat vraagt om iets anders, en dan is het basisinkomen een goede zet.

Want het gaat toch om mensen? Het lijkt wel alsof het vandaag de dag in het beleid nauwelijks nog om mensen gaat. Je ziet hoe mensen in het bureaucratische systeem behandeld worden alsof het machineonderdelen zijn met nummers die op elkaar moeten passen. De grote boosdoener is het automatisme van de bureaucratische reglementering, die flexibele aanpassingen onmogelijk maakt en dure controle apparaten in stand houdt.

Een uitkering wordt nog steeds gezien als een tijdelijke financiële ondersteuning. De ontvanger wordt geacht alles in het werk te stellen om een baan te vinden. Om hem of haar aan te sporen zijn talrijke regels bedacht en in een verordening vastgelegd. Om te controleren of de uitkeringsgerechtigde zich houdt aan die regels is een enorm beheersingsapparaat opgetuigd.

50 plussers hebben inmiddels slechts minimale kansen op de arbeidsmarkt, en geen enkele jongere rekent er nog op dat hij of zij het hele beroepsleven bij één en dezelfde werkgever zal blijven. De sociale crisis gaat om de onzekerheid over het inkomen.

4kriteria-obi-vierkantWij als Verenigd Links zien de invoering van het basisinkomen als de enige uitweg uit de crisis. Wanneer de overheid de sociale zekerheid afbreekt zal zij tenminste voor iedereen recht op bestaanszekerheid moeten waarborgen. Een basisinkomen is onvoorwaardelijk, voor iedereen, individueel, en hoog genoeg om van te leven. Het maakt een fatsoenlijk leven mogelijk zonder de dwang om loonarbeid te accepteren. Het zet mensen in hun kracht. Het versterkt de mogelijkheid om zelf te bepalen wat voor werk je wilt doen en wanneer je wilt stoppen als de werkzaamheden niet meer voldoen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen bevrijdt mensen, zodat zij weer zelf richting kunnen geven aan hun leven. Want armoede deactiveert. Verenigd Links is voorstander van het basisinkomen. En wij wensen de werkgroep basisinkomen in Assen dan ook succes toe.

Denis Wood

Voorzitter Verenigd Links Assen.

http://www.verenigdlinks.eu/index.php/advanced-stuff/nieuwsarchief/289-verenigd-links-is-voor-het-basisinkomen