Vrijzinnige Partij gaat volledig voor basisinkomen in de Tweede Kamer

Leestijd: 2 minuten
LogoVrijzinnigePartij_PMS369+PMS307Over het Basisinkomen eerst een uitspraak over het principe en dan pas over de centen, net zoals dat is gegaan in het debat voor invoering van de AOW en de Kinderbijslag, is het standpunt van de Vrijzinnige Partij in Nederland.
“Krachtig het nieuwe jaar in”, zo kan kort samengevat de start van 2016  voor de Vrijzinnige Partij omschreven worden.  De korte maar enthousiaste ledenactie in december 2015 is succesvol geweest. Het ledental van de partij is nu vervijfvoudigd.

De ledenwerfactie had drie zelfstandige doelstellingen:

 1. om het voor ons zo belangrijke onderwerp “basisinkomen” voor de Tweede Kamer met meer draagvlak te agenderen. Dat is goed gelukt. De initiatiefnota “Zeker flexibel”[2] zal binnenkort op de Kameragenda gezet
  worden door ons. We hebben daarbij voor de strategie gekozen om eerst de Tweede Kamer te laten uitspreken dat het principe van het basisinkomen goed is. Pas daarna wordt de hoogte en vervolgens de maatschappelijke
  betaalbaarheid bepaald. Vergelijkbaar traject is ook bij de AOW en Kinderbijslag gevolgd. Eerst het principe dat een basispensioen en een kinderbijslag er zou komen en vervolgens werd de hoogte bepaald. We willen resultaat en vermijden dat het basisinkomen op voorhand al afgeschoten wordt door de Tweede Kamer. Deze nota is binnenkort vanaf de website[1] te downloaden.
 2. meer leden betekent ook meer kans op een eventuele subsidie voor de partij. Daarvoor was het nodig dat er op 1-1-2016 minimaal 1000 leden zouden zijn. Dat is helaas niet gelukt. Maar een goede basis voor een
  aanvraag 2017 is nu wel gelegd.
 3. meer leden betekent ook meer mogelijkheden voor mensen om onze politieke inzet te versterken. Dat kan dan via Regionale Werkgroepen, bestuurswerkgroepen of deelname van deskundigen aan de Tweede Kamerfractie Klein. Als je ergens belangstelling voor hebt, geef dat svp aan ons door.

Welke zijn de acties voor de komende tijd?

 • we werken verder aan onze organisatie samen met het Ledenparlement
 • we werken verder aan onze samenwerking met andere nieuwe partijen. Veel nieuwe leden zijn ook lid van een van deze andere partij. Dat is prima en geeft nog meer verbindingen.
 • we gaan de voorbereidingen voor de verkiezingen 2017 op starten
 • we gaan onze internetactiviteiten sterk verbeteren
 • we organiseren binnenkort de leden-themamiddag
 • we zullen iedereen op de hoogte houden via onze nieuwsbrief

De Vrijzinnige Partij werkt samen met de Tweede Kamerfractie Klein[2].

[1] https://www.vrijzinnigepartij.nl/

[2] https://vrijzinnigepartij.nl/wp-content/uploads/2017/03/Bundel-basisinkomen-compleet-1-1.pdf