Waarom een Europees Burgerinitiatief voor Basisinkomen #eciubi

Leestijd: 3 minuten

Wat precies heeft het ECI-UBI initiatief als doel (en wat niet)

Het Europees burgerinitiatief “Start Onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele EU” beoogt niet meer of minder dan dat de Europese Commissie een kick-off geeft aan de invoering van  onvoorwaardelijke basisinkomens  in alle EU-landen, terwijl zij onder de bevoegdheden blijft die de Europese Unie door de Verdragen heeft verleend.

  • Aanname: elk land zal zijn eigen model hebben, dat de EU niet kan voorschrijven
  • De Europese Commissie kan globale richtsnoeren voor het economisch beleid voorstellen
  • Wij vragen alleen maar waar de Europese Commissie recht op heeft
  • We zullen discussiëren over praktische details en ideeën nadat het initiatief is geslaagd

Allereerst, laten we aandacht besteden aan een van de standaard veronderstellingen, die misschien niet duidelijk zijn in sommige vertalingen. Er wordt namelijk van uitgegaan dat elke lidstaat van de Europese Unie zijn eigen nationale UBI zal vestigen. Brussel dicteert de inhoud niet, maar coördineert het proces. Waarom? Naast het feit dat UBI vanwege de verschillende kosten van levensonderhoud niet in alle landen hetzelfde bedrag kan bedragen, zijn er andere factoren die het simpelweg niet mogelijk maken hetzelfde patroon overal toe te passen. Het is ook niet in de macht van Brussel – de lidstaten zijn zeer onafhankelijk in hun beleid. By the way – hoewel dit niet specifiek is voor elke taal, de oorspronkelijke Engelse titel en tekst van het initiatief zegt “basisinkomens” (dat betekent meervoud), dat verwijst naar het bovenstaande.

Wat zou de inhoud van de kickstart zijn?

Met dit initiatief willen we dat de Europese Commissie een voorstel doet over de invoering van onvoorwaardelijke basisinkomens in de hele Europese Unie. In het toelichting in het besluit van de Commissie betreffende de registratie van het burgerinitiatief staat dat de Europese Commissie kan voorstellen dat de Raad van de Europese Unie een aanbeveling over de relevante globale richtsnoeren voor het economisch beleid formuleert, een verslag aan de Raad voorlegt en aanbevelingen over de richtsnoeren aanneemt.

Een  Europees burgerinitiatief kan niet de details voorschrijven van een besluit dat door de  Commissie van de Europese Unie moet worden aangenomen of het standpunt dat de Europese Commissie (EG) moet innemen.  Zoals geregeld, kan een initiatief alleen maar zoeken naar waar de Europese Commissie beslissingsrecht heeft. Aangezien het initiatief de EG vraagt een voorstel in te dienen voor de invoering van een onvoorwaardelijke basisinkomens zou dit ook kunnen betekenen dat er een opstelling van richtlijnen wordt voorgesteld.

Wat betreft alle uitvoeringsdetails, zoals de financiering van UBI’s, welke sociale uitkeringen zullen blijven bestaan en welke zullen worden vervangen door UBI, welke sociale diensten nodig zijn en naast de UBI moeten worden besteed – er zijn momenteel geen antwoorden op dergelijke vragen. De antwoorden zijn ook afhankelijk van verschillende nationale belasting- en welzijnsstelsels. Duidelijk is dat het recht van de gezondheidszorg en andere sociale grondrechten moeten worden vervuld – met betrekking tot.

De basisbeginselen van UBI zijn echter belangrijk en zijn opgenomen in de bijlage bij het initiatief – universaliteit, onvoorwaardelijkheid, individualiteit en toereikendheid om materiële armoede te voorkomen en de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de samenleving. Het wordt als “voldoende” beschouwd als het inkomen hoger is dan de  nationale  relatieve armoedegrens (60% van het  nationale  mediane netto-inkomen). Tegelijkertijd vestigt de bijlage (annex) bij het initiatief echter de aandacht op de noodzaak om ook rekening te houden met andere factoren, zoals de kosten van het consumptiemandje in het geval van lidstaten met lagere  inkomensnormen  – omdat de relatieve armoedegrens in verschillende landen verschillende koopkracht heeft.

Conclusie:

Wat vraagt de ondertekenaar van het initiatief niet?
De ondertekenaar van het initiatief vraagt niet (bijvoorbeeld) om een onvoorwaardelijk basisinkomen van EUR X, gefinancierd uit Y-bronnen en georganiseerd/ geïmplementeerd op een Z-manier.

Wat vraagt de ondertekenaar van het initiatief wel?
De ondertekenaar van het initiatief roept de Europese Commissie op om een eerste juridische stap te zetten, waarbij de lidstaten worden aangemoedigd en bevorderd, om het idee van een onvoorwaardelijk basisinkomen als zodanig in de hele Europese Unie te verwezenlijken.

Dus laten we gaan tekenen!

http://teken.basisinkomen.eu  https://eci.ec.europa.eu/014/public  https://nl.eci-ubi.eu