Leestijd: < 1 minuut

NoNL-01_ubie_on_white_left_arranged-w1200Wij zijn een samenwerkingsverband voor het bevorderen van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Artikel 1 (definitie)

4kriteria-obi-vierkantOnvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi/UBI) is een hoeveelheid geld, betaald op een regelmatige basis aan een ieder, individueel, onvoorwaardelijk en universeel, hoog genoeg om een materieel bestaan ​​te verzekeren en te kunnen deelnemen aan de samenleving.
OBi is een stap op weg naar een emancipatorische sociaal zekerheidsstelsel.
Meer over de 4 kriteria kun je hier lezen

Artikel 2 (missie)

  • De invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen in de deelnemende landen,
  • De erkenning ervan als een universeel mensenrecht op een waardig leven.

Artikel 3 (diversiteit)

Wij respecteren de diversiteit van meningen en adviezen over Onvoorwaardelijk Basisinkomen. Verschillende rechtvaardigingen en methoden van implementatie zullen ons niet beletten samen te werken.

Art. 4 (uitsluiting van lidmaatschap)

Racisme in de zin van alle vormen van discriminatie van mensen op basis van aannames over de groep-specifieke kenmerken is onverenigbaar  met het lidmaatschap en deelname aan het netwerk.

 

Dit handvest is gebaseerd op het handvest voor UBIE (Unconditional Basic Income Europe) http://ubi-europe.org