Leestijd: 10 minuten

Hier een opsomming van politiek partijen waar het basisinkomen in een of andere vorm in het partijprogramma staat.  Er moet een verschil gemaakt worden tussen Nederlandse en Belgische partijen enerzijds en tussen Landelijke en Gemeentelijke partijen anderzijds.
Mocht er nog een missen, laat het ons weten!

Update verkiezinigen 2023

Voor als je nog iets wilt met een politieke partij. Speciaal om te kijken of een partij iets met het Basisinkomen heeft: voor, tegen of geen vermelding. In een verdere omschrijving eventueel een knipje uit hun standpuntenlijst.

Via het zoekvakje kun je trefwoorden ingeven die alle tekst in de database voorkomen. Met het gestreepte driehoekje rechts kun je een filter instellen, bijvoorbeeld “voor” bij het veld “basisinkomen” om alle voorstanders te vinden.
De vakjes met de uitgaande pijltjes zijn voor de website van de partij en als er een tweede is is die voor de standpunten of het partijprogramma van die partij.

Adresboek voor de politiek

Update maart 2019

Voor de verkiezingen van de provinciale staten en eerste kamer in maart 2019 zijn de standpunten van de partijen niet gewijzigd.

Voor de verkiezingen in Nederland in maart 2017 is hier een completer overzicht van de standpunten betreffende het basisinkomen https://basisinkomen.net/obi/partijstandpunten-over-basisinkomen-voor-verkiezingen-2017-in-nederland/


Update februari 2017

Op 23-2-2017 is in de Tweede kamer een motie behandeld voor onderzoek naar basisinkomen.
Alleen GL, PvdD en VP stemden voor, alle anderen tegen (ook D66 en PvdA). https://officielebekendmakingen.nl/dossier/34393/kst-34393-9

 

hieronder de lijstnummers voor de tweedekamerverkiezingen 2017

2. Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) – experimenten
6. Democraten 66 (D66) – experimenten
8. GroenLinks – experimenten
10. Partij voor de Dieren – experimenten
17. De Burger Beweging – basisinkomen
18. Vrijzinnige Partij – basisinkomen
20. Piratenpartij – basisinkomen
24. Lokaal in de Kamer – wil studie
27. MenS en Spirit/Basisinkomen Partij/V&R – basisinkomen

Via een gezamenlijke lijst willen de Basisinkomenpartij, de partij Mens en Spirit, de Partij voor de Kinderbelangen en Beweging Vrede & Recht  onder dezelfde paraplu meedoen met de verkiezingen in maart 2017

 

 


Lokaal in de Kamer wil een studie naar het basisinkomen. Het basisinkomen kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de huidige bijstandsuitkering. Behalve de PSP’92 is niet bekend welke partijen aan deze combinatie deelnemen.  http://lokaalindekamer.nl/programma/

 


Update januari 2017

Een nieuwe partij probeert mee te doen aan de verkiezingen van 2017: de burgerbeweging “De Burger Beweging” is haar naam. De Burger Beweging is van mening dat voor alle mensen over de hele wereld een vorm van basisinkomen ingevoerd moet worden.  Het programma is hier te vinden: http://www.deburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2017/01/Verkiezingsprogramma-2017-DBB.pdf


Update december 2016

Bij GroenLinks krijgt het basisinkomen in het verkiezingsprogramma alleen als experiment aandacht. Op het congres van 17 december 2016 is een amendenment voor invoering van een basisinkomen verworpen met 53% van de stemmen van de congresgangers.

In het conceptprogramma staat in het hoofdstuk We leven niet alleen om te werken op blz. 30 en 31 in de punten 9 en 10 de volgende tekst:

9.We schaffen de tegenprestatie in de bijstand af. Bijstandsgerechtigden krijgen persoonlijke en passende ondersteuning om de kans op werk te vergroten, zo nodig met loonkostensubsidie. Gemeenten krijgen de ruimte om op eigen wijze participatie te stimuleren. Zij mogen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid zoals een basisinkomen, waarbij keuzevrijheid, waardering en ontplooiing voorop staan: minder regels, meer ruimte om bij te verdienen.

Tijdens het congres is met circa 80 % van de stemmen daaraan toegevoegd:
Invoering van een landelijk, grootschalig, meerjarig, representatief experiment met het basisinkomen met het doel beter zicht te krijgen op de gedragseffecten ervan.


Update oktober 2016

piraten

4kriteria-obi-vierkantOp het congres van de Piratenpartij dat in oktober 2016 gehouden werd, is komen vast te staan dat de Piraten nu ook positief staan tegenover het Onvoorwaardelijke Basisinkomen.

In een gezonde economie is het belangrijk dat iedereen iets zinvols doet. Door automatisering verdwijnen er steeds meer banen. Dit betekent dat we minder moeten gaan werken, of dat mensen nieuwe manieren moeten vinden om een zinvolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Experimenten met een verplichte tegenprestatie bleken niet succesvol en werden gezien als grove vrijheidsinperking. Het basisinkomen biedt een aantrekkelijk alternatief, want het geeft meer vrijheid om zonder financiële zorgen zelfstandig te ondernemen. Een basisinkomensgarantie in de vorm van een Negative Income Tax is een haalbaar plan. Uit experimenten blijkt dat, wanneer mensen zich geen zorgen hoeven te maken over hun vaste lasten, ze meer onderwijs gaan volgen, ondernemender worden en meer zinvol werk gaan doen. Mensen die nu afhankelijk zijn van een uitkering, moeten elke extra verdiende euro inleveren. Bij een basisinkomen loont elke verdiende euro. Bovendien betekent het basisinkomen een drastische vereenvoudiging van het huidige oerwoud aan toeslagen. Iedereen krijgt dan immers dezelfde toeslag: het basisinkomen. Dit maakt een hoop bureaucratie en privacy schendende controles overbodig. Het basisinkomen bestrijdt ook de armoede, die het gevolg is van het niet om kunnen gaan met deze bureaucratie.
https://programma.piratenpartij.nl/thema#economie_financien_en_banken

De Piratenpartij wil:

  • Verplichte tegenprestatie afschaffen
  • Privacy schendende controles op uitkeringsgerechtigden stopzetten
  • Pilots uitvoeren om de uitwerking van een onvoorwaardelijke basisinkomensgarantie te testen
  • Indien deze pilots succesvol blijken, het basisinkomen stapsgewijs landelijk invoeren

 https://basisinkomen.net/obi/piratenpartij-nederland-nu-ook-voorstander-voor-onvoorwaardelijk-basisinkomen/

 


Update september 2016

LogoVrijzinnigePartij_PMS369+PMS3074kriteria-obi-vierkantDe Vrijzinnige Partij wil verandering. Een van de oplossingen vanuit vrijzinnig perspectief is het principe van een basisinkomen. Het wordt tijd dat de overheid anticipeert op de trends uit de maatschappij in plaats van dit tegen te werken. We zien dat er vraag is vanuit de maatschappij naar flexibiliteit, als overheid dien je hier op in te spelen. Mensen willen weer de regie nemen over hun eigen leven en dit zelf vormgeven. Vrijzinnige politiek betekent kiezen voor vrije mensen. Een onvoorwaardelijk basisinkomen maakt dit mogelijk. Onze samenleving biedt kansen. Het is aan jou om ze te benutten. Daarom is de Vrijzinnige Partij voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen

Voorbeeld pagina


GroenLinksSlechts één (1) maal de term “basisinkomen” in het programma van GroenLinks, maar of ze het idee “basisinkomen” begrepen hebben, dat betwijfel ik.

We leven niet alleen om te werken
9. We schaffen de tegenprestatie in de bijstand af. Bijstandsgerechtigden krijgen persoonlijke en passende ondersteuning om de kans op werk te vergroten, zo nodig met loonkostensubsidie. Gemeenten krijgen de ruimte om op eigen wijze participatie te stimuleren. Zij mogen experimenteren met nieuwe vormen van sociale zekerheid zoals een basisinkomen, waarbij keuzevrijheid, waardering en ontplooiing voorop staan: minder regels, meer ruimte om bij te verdienen.
Concept partijprogramma  2017-2021: 
https://groenlinks.nl/sites/groenlinks.nl/files/Concept%20Verkiezingsprogramma%20GroenLinks%202017-2021.pdf


Update januari 2016

piraten

Het blijft schipperen met de Piratenpartij in Nederland, De diverse afdelingen in Nederland hebben nog geen overeenstemming gekregen om het Basisinkomen in het landelijke partijprogramma te krijgen. Mattijs Pontier wil dit jaar een voorstel doen om het basisinkomen op te nemen in het volgend partijprogramma waarin we niet direct vervallen of de focus leggen in het wel of niet betaalbaar zijn maar juist de positieve kanten belichten van het basisinkomen zonder in de valkuil van rekensommetjes te vallen en ons programma toch niet door het CPB doorberekend wordt. https://www.loomio.org/d/Xx9CTKkn/basisinkomen-in-het-nieuwe-partijprogramma


UPDATE maart 2015

GClogo0932Iedere Groninger heeft straks recht op een vast bedrag per maand en dit ONVOORWAARDELIJK vanaf 18 jaar!

Dit bedrag zal toereikend zijn voor het huren of kopen van een huis, voldoen van gas en elektra, voedsel, kleding en een leuk uitje per maand. Wil men meer dan zal ervoor gewerkt moeten worden, maar primair zullen dan voor IEDEREEN aan de eerste levensbehoeften tegemoet gekomen kunnen worden.

Mensen met een baan en dus salaris hoger dan dit OBi zullen over het bedrag aan OBi geen Inkomstenbelasting hoeven te betalen. Voor kinderen komt er een Kinder Onafhankelijk Basisinkomen, een KOBi van een bedrag per maand per kind.

http://www.groningencentraal.nu/wp/4-onafhankelijk-basisinkomen-obi/


Politiek voor Onvoorwaardelijk Basisinkomen

vivantlogoVivant Eerste partij in België voor een Basisinkomen (BE)


piratenPiratenpartij België
Voor wat langetermijnoplossingen betreft, bepleit de Piratenpartij het universeel en onvoorwaardelijk basisinkomen. We zien het basisinkomen dan ook als een stap richting een meer vrije, solidaire, democratische en creatieve maatschappij. (BE)


degroenenDe Groenen Het basisinkomen is hoog genoeg om van te leven en sociaal mee te doen. (NL)

 


Nieuw-Nederland-Nu Het basisinkomen biedt een gelijke voorwaarde voor iedereen om op zijn of haar niveau in de samenleving mee te kunnen functioneren. Het basisinkomen is een individueel, levensloop gebonden vast inkomen.(NL)


logo-evp Wij zijn voor het invoeren van een onvoorwaardelijk basisinkomen. Dit betekent dat iedereen een zeker minimuminkomen heeft als basis. (NL)


warevolkspartij De Ware Volkspartij wil een rechtvaardige samenleving en die dient te zorgen voor al zijn burgers, ook op het gebied van een menswaardig, minimum basisinkomen.(NL)

pvdt Alle burgers zullen een basisinkomen ontvangen, voor volwassenen wordt dit 650 euro per maand. Op iets langere termijn zal dit worden verhoogd tot 1.000 euro per maand. (NL)

 


sopn-logo-txt SOPN wil een basisinkomen en een tijdelijke nieuwe complementaire munt naast de Euro, totdat we een geheel eigen munt kunnen invoeren. (NL)


bubBelgische Unie-Union Belge
 Voor iedereen vanaf 18 jaar  (BE)
 
LogoVrijzinnigePartij3 EEN ONVOORWAARDELIJK BASISINKOMEN
Een van de basisvoorzieningen waar wij voor pleiten is het basisinkomen. Een basisinkomen is een vast (maand-)inkomen dat aan iedere Nederlander van 18 jaar of ouder wordt verstrekt, zonder daar voorwaarden aan te stellen. (NL)
https://vrijzinnigepartij.nl/https://vrijzinnigepartij.nl/

Politiek met voorwaarden, niet echt een basisinkomen maar meer  bijstand 2.o of 3.o!


ikkiesvooreerlijkPSP92/Ik kies voor eerlijk 

  1. Zij die geen inkomen hebben door arbeid, hebben recht op een gegarandeerd inkomen, voldoende om een menswaardig bestaan te kunnen leiden.

 logobipBasisinkomenpartij Wij staan voor een leefbaar gegarandeerd basisinkomen, onvoorwaardelijk voor een ieder die het nodig heeft,  toewijzing van een maandelijkse toelage voor diegenen die geen toegang hebben tot hun fundamentele levensbehoeften; het minimumloon wordt verdubbeld tot tweemaal de Leefbaar Basisinkomen Toelage (NL)


Vrede en Recht Er zijn slechts twee voorwaarden voor de toekenning van het basisinkomen: 1) De leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, of 18 jaar in Nederland hebben gewoond. 2)Na opleiding twee jaar maatschappelijke of militaire dienstplicht hebben vervuld.


vrouwenpartijVrouwenpartij bedoeld voor mensen zonder inkomen tot maximaal 12000€ (NL)

wilnu
Wil Nu (voorheen Volkspartij Nederland) vanaf 18 jaar en plicht 20 uur per week sociaal werk te doen (NL)

UPDATE januari 2015

Er zijn na de uitzending van tegenlicht op de NPO/VPRO en panorama op CANVAS steeds meer partijen die over het basisinkomen gaan nadenken. Hieronder een overzich


Mens en Spirit5.0.1 Onvoorwaardelijk Basisinkomen: Inmiddels lijkt de tijd en het draagvlak meer gerijpt voor de invoering van een Algemeen Onvoorwaardelijk Basisinkomen voor Iedereen (AOBvI). Op de ledenvergadering van 31 januari 2015 zal daarover met de leden worden gesproken. De MenS afdeling NoordHolland en Alkmaar heeft in september 2014 deze overstap al reeds formeel gemaakt en hiervoor gepleit in de gemeenteraadsverkiezingen, in een lijstsamenvoeging met de Basis Inkomen Partij. http://mensenspirit.nl/programma/ (NL)

 

De Partij voor de Dieren wil dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden voor het (gefaseerd) invoeren van een basisinkomen voor iedere Nederlandse burger. Wij willen dat pilots op dit gebied gestimuleerd worden.

De Partij voor de Dieren staat open voor alle alternatieven voor het huidige (fiscale) systeem. Dat kan zijn in de vorm van een basisinkomen, het afschaffen van belasting op inkomen of het invoeren van een belasting op grondstoffen.

https://www.partijvoordedieren.nl/standpunt/basisinkomen (NL)


GroenLinks Diverse afdelingen van GroenLinks hebben ideeën over een basisinkomen en willen experimenten met lagere bijstand zonder voorwaarden.
https://nijmegen.groenlinks.nl/nieuws/basisinkomen-positief-goedkoop-en-makkelijker (NL)


d66 D66 wil een onderzoek naar de mogelijkheden van een basisinkomen http://basisinkomen.nl/wp/d66-wil-onderzoek-naar-de-effecten-van-een-basisinkomen/ (NL)

splogoDe Socialistische Partij (SP) heeft als partijlijn dat het basisinkomen een leuk idee is, maar dat ze er niets mee gaan doen. Dat terwijl veel SP stemmers het toch wel zien zitten. http://basisinkomen.nl/wp/denkt-de-sp-zo-sociale-zekerheid-en-het-basisinkomen/ (NL)

pvdaDe Partij van de Arbeid, houdt het bij arbeid!Op het congres van 17/18 januari 2015 is een voorzichtige stap genomen door leden daar wel iets aan proberen te doen!  http://basisinkomen.nl/wp/twee-van-de-drie-moties-basisinkomen-aangenomen-op-congres-pvda/ (NL)
 
200px-VVD.svgPremier Mark Rutte is er geen voorstander van dat Nederlanders een basisinkomen van de overheid krijgen.
“Maar misschien is er in linkse kringen meer interesse.” http://www.nu.nl/politiek/3919348/rutte-ziet-niets-in-basisinkomen.html (NL)  Lees ook: VVD-herleze-haar-geestelijke-vaders-Locke-en-Paine